Ansøg om midler

Nyt forskningsprojekt skal styrke læsekompetencerne i folkeskolen

Forskere fra blandt andet Aarhus Universitet skal undersøge, hvordan man kan styrke læsekompetencerne hos alle elever i folkeskolen. To ud af tre folkeskoler inviteres til at deltage. Novo Nordisk Fonden bevilger 20 mio. kr. til projektet.

Gode læsekompetencer er afgørende for, at man kan tilegne sig viden. Derfor er det bekymrende, at ca. 15. pct. af alle 15-årige danske unge forlader folkeskolen med så svage læsekompetencer, at de får svært ved at tage en videregående uddannelse.

En bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 20 mio. kr. gør det nu muligt at realisere et ambitiøst 4-årigt forskningsprojekt, der skal udvikle og opskalere en effektiv og billig forskningsbaseret læseindsats, der kan forbedre læsekompetencerne for alle elever, og navnlig dem med de største læsevanskeligheder.

Professor Simon Calmar Andersen, leder af TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet, står i spidsen for projektet, som udføres i tæt samarbejde med førende internationale forskere, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Aarhus og Norddjurs Kommuner.

Projektpartnerne skal sammen udvikle en læseindsats, som skal afprøves i to runder, der hver omfatter en tredjedel af alle folkeskoler i Danmark og henved 16.000 elever. Afprøvningerne skal afdække, hvordan man bedst understøtter forældre, lærere og medarbejdere, så læseindsatsen får positiv effekt for elever i hele landet.

”Vi står i den gunstige situation, at vi fra lodtrækningsforsøg og følgeforskning i Aarhus Kommune har meget lovende resultater med læseindsatsen READ. Men et grundlæggende problem er, at de positive effekter ofte forsvinder, når man tager sociale indsatser i brug i stor skala. Formentlig fordi der ikke er tilstrækkelig støtte til dem, der skal føre dem ud i livet. Én ting er at udvikle en indsats, som virker for 100 eller 1000 børn, når de er med i et udviklingsprojekt med stor bevågenhed. Men ambitionen er at udvikle en læseindsats, som virker for alle børn, også når projektet er afsluttet, og læseindsatsen bliver en del af hverdagen,” fortæller Simon Calmar Andersen.

Den ambition deler Mette Ide Davidsen, Senior Programme Lead i Novo Nordisk Fonden: ”Det er vigtigt, at alle børn får den nødvendige støtte til at udvikle læsekompetencer. Vi er generelt optagede af, at evidensbaserede metoder videreudvikles og udbredes, så de kan blive til gavn for flere – særligt de grupper af børn, som har mest brug for det. Vi er desuden begejstrede for og har høje forventninger til det etablerede samarbejde med både lokale og nationale myndigheder. På den måde bliver forskningen et konkret bidrag til praksis og kan danne grundlag for bred forankring efter endt projektperiode. Vi ser frem til at følge projektet.”

Læs mere om projektet i denne pressemeddelelse fra Aarhus Universitet.

Yderligere information

Simon Calmar Andersen, professor, Aarhus Universitet, +45 6166 6501, [email protected]

Mette Ide Davidsen, Senior Programme Lead, Novo Nordisk Fonden, +45 3067 4856, [email protected]