Ansøg om midler

Nyt forskningsprojekt skal styrke studerendes kvalifikationer ved laboratoriearbejde

Laboratoriearbejdet er et kerneområde i det naturvidenskabelige forskningsfelt. Derfor er det essentielt, at studerende får de nødvendige kompetencer inden for dette arbejde. Foto: Københavns Universitet

Laboratoriearbejdet er et kerneområde i det naturvidenskabelige forskningsfelt. Derfor er det essentielt, at studerende får de nødvendige kompetencer inden for dette arbejde. Der er dog stadig meget lidt viden om, hvilke kompetencer de studerende reelt opnår under laboratorieøvelser på universitetsniveau, og hvordan den bedste læring opnås.

Novo Nordisk Fonden har derfor bevilget 9,3 mio. kr. til Københavns Universitet til projektet: Improving Quality of Laboratory Learning at University Level.

Projektet, der løber over de kommende 3,5 år, vil undersøge de laboratorierelaterede kompetencer set fra såvel de studerendes som undervisernes perspektiv. Projektet vil også undersøge, hvilke faktorer der har indflydelse på, om de studerende opnår de ønskede laboratoriekompetencer, og om undervisningen former den måde, de studerende tænker og arbejder på i laboratoriet.

”Laboratoriekurser på universitetet er dyre. Udstyret er kostbart, og udgifter til undervisningsudstyr er stigende. Der er derfor behov for at analysere den faktiske og potentielle læring af laboratoriekurserne for at optimere kvaliteten af undervisningen og dermed få det bedst mulige læringsudbytte,” siger Bente Gammelgaard, der er leder af projektet og professor ved Institut for Farmaci, Københavns Universitet.

Hun fortsætter: ”Med dette projekt ønsker vi at få viden om, hvilke kompetencer de studerende forventes at tilegne sig, hvilke betingelser der skal opfyldes, for at disse kompetencer kan opnås, og hvordan kompetencerne overføres og udnyttes i den efterfølgende uddannelse til gavn for de studerendes fremtidige karriere.”

Projektet tager udgangspunkt i de farmaceutstuderende og stræber efter at opbygge viden om, hvad der skal til for at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at de universitetsstuderende opnår de nødvendige og relevante kompetencer gennem laboratoriearbejde.

Berith Bjørnholm, Senior Programme Manager i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Projektet er vigtigt, da det vil kunne bidrage med viden, der kan føre til en væsentlig forbedring af undervisningskvaliteten af laboratorieøvelser på farmaceutuddannelsen. Samtidig er det ambitionen, at udbrede denne viden på tværs af de sundheds- og naturvidenskabelige videregående uddannelser, således at så mange som muligt kan få indblik i og implementere resultaterne fra projektet.”

Projektet udføres som et samarbejde mellem Institut for Farmaci og Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet. Projektet påbegyndes 1. marts 2019.

Yderligere information:

Professor Bente Gammelgaard: [email protected], tlf.: 3533 6415

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig. [email protected], tlf.: 3067 4805