Ansøg om midler

Nyt initiativ skal forbedre fremtidsudsigterne for unge flygtninge i Jordan

Novo Nordisk Fonden målretter 40 mio. kr. til at forbedre fremtidsudsigterne for unge syriske flygtninge og andre unge i Jordan, der er påvirket af den igangværende konflikt i regionen. Pengene skal gå til projekter, der er med til at skabe muligheder for de unge gennem uddannelse, bedre levevilkår og forsknings- og evalueringsprojekter.

Manglende uddannelse blandt flygtninge og andre sårbare unge, der er påvirket af igangværende konflikter, kan føre til begrænset social mobilitet og tab af basale rettigheder. Det gør det meget vanskeligt for de unge at bidrage til at forbedre situationen for dem selv og deres familier.

Det er også tilfældet i Jordan, hvor alt for få børn og unge gennemfører tilstrækkeligt med uddannelse. Den største uddannelseskløft i Jordan udgøres af unge syriske flygtninge og andre sårbare unge, som falder ud af uddannelsessystemet efter grundskolen.

For at hjælpe med at vende denne udvikling starter Novo Nordisk Fonden et nyt program, der har til formål at hjælpe unge syriske flygtninge og andre udsatte unge i Jordan med at skabe en bæredygtig fremtid ved at højne deres muligheder for selvstændiggørelse, handlekraft og modstandsdygtighed, både socialt og økonomisk.

”Vi ønsker at hjælpe med at nedbryde de barrierer, der gør det vanskeligt for syriske flygtninge og andre sårbare unge i Jordan at stå på egne ben. Hvis det skal lykkes, er det afgørende, at de unge i højere grad gennemfører en grundskole- og ungdomsuddannelse og på andre måder bliver klædt på til at blive en del af de erhvervsmuligheder, der kan gøre det muligt for dem at skabe en bedre fremtid for dem selv og deres familier,” forklarer Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.

Fokus på uddannelse, levevilkår og evidens
Programmet er åbent for ansøgninger til projekter, der arbejder med at hjælpe unge syriske flygtninge og andre sårbare unge i Jordan med at skabe en bæredygtig fremtid ved at fokusere på et eller flere af disse tre indsatsområder:

  • Uddannelse
  • Levevilkår
  • Forsknings- og evalueringsprojekter

Det indsatsområde, der koncentrerer sig om forsknings- og evalueringsprojekter, skal medvirke til at styrke den videnopbygning, som kan hjælpe beslutningstagerne med at tage informerede beslutninger, så det forhindres, at humanitære projekter fokuserer for meget på at skabe kortsigtede forbedringer.

”Der er et stort behov for evidensbaseret viden om, hvad der virker i forhold til at forbedre de sociale og økonomiske vilkår for flygtninge. Det er vigtigt at opbygge en langsigtet viden, da vi ellers risikerer, at den humanitære sektor investerer tid og penge i projekter, der ikke er effektive,” siger Hanna Line Jakobsen.

Novo Nordisk Fonden uddeler i alt 40 mio. kr. gennem programmet Pathways to Empowerment and Self-Reliance i en treårig periode. Der kan ansøges om to typer projekter:

  • Projekter, der fokuserer på forskning og evaluering, kan støttes med 2-5 mio. kr.
  • Projekter, der fokuserer på interventioner eller aktiviteter i Jordan, kan støttes med 5-10 mio. kr.

Til at uddele midlerne har Novo Nordisk Fonden nedsat en ny komité, Committee on Youth Empowerment, der består af medlemmer med såvel forskningsmæssig som praktisk erfaring og ekspertise inden for uddannelse og levevilkår i konfliktramte områder.

Læs mere om programmet og ansøgningsproceduren her.

Yderligere information

Christian Mostrup, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]