Ansøg om midler

Nyt initiativ skal gøre flere børn og unge fysisk aktive

Novo Nordisk Fonden sætter fokus på at sikre sund vægt blandt børn og unge. Fonden har netop åbnet en ny ansøgningsrunde, hvor der kan søges om støtte til projekter, som skal få flere børn og unge til at bevæge sig og være fysisk aktive.

En stor del af børn og unge har mange stillesiddende timer foran en skærm, og kun hver fjerde af de 11-15-årige er fysisk aktive i de anbefalede 60 minutter om dagen. For at styrke interessen for at bevæge sig blandt børn og unge åbner Novo Nordisk Fonden nu for muligheden for at søge om støtte til at afprøve nye, innovative tiltag, der kan øge den fysiske aktivitet i aldersgruppen 10-15 år.

”Vi kan se, at der er et stort frafald blandt teenagere, når det kommer til at dyrke sport. Det er virkelig ærgerligt, for rigtigt mange børn er glade for at dyrke sport og være fysisk aktive, men i teenageårene falder de fra. Derfor vil vi gerne støtte projekter, som kan afprøve nye metoder, der kan være med til at motivere børn og unge til at bevæge sig,” siger Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens uddelinger til sociale formål.

Et forbedret aktivitetsniveau blandt børn og unge er blevet forbundet med en række vigtige parametre f.eks. knogle- og muskelstyrke, motorisk udvikling, positive mentale sundhedsresultater og til en vis grad forbedrede akademiske færdigheder f.eks. matematisk præstation. Ansøgningsrunden er den første af flere initiativer fra Novo Nordisk Fonden med fokus på at forebygge overvægt blandt børn og unge.

”Vi ønsker at være med til at reducere antallet af børn og unge, som har overvægt. Hvert femte unge har i dag overvægt, når de forlader skolen. Den udvikling vil vi gerne være med til at vende,” siger Hanna Line Jakobsen.

Der er afsat i alt 60 mio. kroner, og der kan fx søges om støtte til udvikling af nye metoder og indsatser eller til understøttelse af kommunale og lokale initiativer i skoler, fritidsklubber, foreninger m.v., der har fokus på at fremme en aktiv livsstil blandt børn og unge. Det er kan også søges om støtte til forskningsprojekter, som fx kan evaluere eksisterende indsatser.

Projekterne kan være rettet mod den generelle målgruppe af 10-15-årige eller mod udvalgte dele heraf – herunder gerne grupper af børn og unge i særlig risiko for at have et lavt aktivitetsniveau, så som etniske minoritetsgrupper, teenagepiger eller socialt udsatte børn og unge.

Læs mere og ansøg her:
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/boern-sundhed-og-bevaegelse/

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]