Ansøg om midler

Nyt program skal skabe bedre fremtidsmuligheder for unge flygtninge i Libanon

Novo Nordisk Fonden øremærker 40 mio. kr. til projekter, der skal hjælpe unge syriske flygtninge og andre udsatte unge i Libanon i gang med aktiviteter, der fremmer deres sociale og faglige kompetencer og økonomiske selvstændighed for at skabe en mere lovende fremtid.

Som følge af blandt andet økonomisk usikkerhed og COVID-19 relaterede uroligheder er en hel generation af unge særligt udsat i Libanon. Det drejer sig om de mange hundrede tusinde unge syriske flygtninge, der netop nu har begrænset  adgang til uddannelse og jobmuligheder, og hvis fremtidsudsigter derfor er usikre.

Disse, og andre sårbare unge i Libanon, er målgruppen for de humanitære projekter, som Novo Nordisk Fonden ønsker hjælpe på vej med bevillinger under programmet ”Pathways to Youth Empowerment and Self-Reliance”.

Pengene er øremærket projekter, der har fokus på uddannelse og anstændig beskæftigelse blandt unge syriske flygtninge og andre grupper af sårbare unge i Libanon.

Derudover lægges der vægt på, at projekterne kan stimulere de unges sociale engagement med henblik på at skabe samhørighed i samfund, der har modtaget mange flygtninge. Med 1,5 mio. syriske flygtninge, er Libanon det land i verden, der har modtaget flest syriske flygtninge per indbygger.

“Vores ambition er, at vi med projektbevillingerne kan støtte en række organisationer, der ligesom os, er optagede at skabe fremtidsmuligheder for den store gruppe af unge, der lige nu lever under særdeles vanskelige vilkår. Vi vil gerne ruste dem, fagligt og socialt, til en fremtid, hvor de kan klare sig selv, og der mener vi, at uddannelse og adgang til et ordentligt job er afgørende skridt på vejen,” siger Mette Ide Davidsen, Senior Programme Lead, Social and Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.

Beskæftigelse og uddannelse i fokus
De to overordnede temaer, som projektbevillingerne er målrettet, er:

  1. Uddannelse
  2. Anstændig beskæftigelse

Det er både muligt at søge om støtte til projekter, der adresserer begge temaer, eller blot et af dem.

Uanset tema er det et kriterium for alle projekter, at de skal bidrage til en evidensbaseret vidensdatabase med læringer og erfaringer, der kan bidrage til at skabe nye løsninger på problematikker som flygtninge støder på, når de skal vende hjem igen, når de skal integrere sig i deres værtsland, eller hvis de skal etablere sig i et helt tredje land.

Der bevilliges 10-20 mio. kr. per projekt og 40 mio. kr. i alt. Programmet er målrettet danske organisationer og deres lokale og internationale partnere.

Læs mere om ansøgningsprocessen her.

Yderligere information

Marie-Louise Jersin, Senior Communications Partner, +45 3049 4957, [email protected]