Ansøg om midler

Nyt projekt skal give børn med særlige behov flere gode oplevelser med idræt

Børn med særlige behov er mindre fysisk aktive i skole og fritid. Det vil projektet ”Bevægende Idræt” ændre på i et samarbejde imellem skoler og foreningsliv. Projektet er ét af syv projekter om sundhed hos børn og unge i sårbare positioner, som Novo Nordisk Fonden har uddelt i alt 20 millioner kroner til.

Skolens idrætsundervisning kan være én af ugens helt store udfordringer for børn med særlige behov. Der er ingen faste pladser, der er nye lege og sportsgrene, og der er fokus på krop og motorik, som kan være sårbart for mange børn i målgruppen.

Formålet med projektet ”Bevægende Idræt” er at give børnene gode oplevelser med idræt og inkludere dem i skolernes idrætsundervisning. Det kan samtidig give børnene mod til at søge ind i idrætsforeningerne i fritiden. Novo Nordisk Fonden har netop støttet projektet med knap tre mio. kr.

Idræt for alle børn
Med i projektet er tre kommuner, seks skoler og 600-900 børn. Indsatsen fokuserer på børn med ADHD, autisme, depression, angst og/eller OCD. Netop den gruppe har projektets leder, lektor og ph.d. Anette Bentholm fra University College Nordjylland, forsket i de sidste ni år:

”Jeg ser, at mange børn med særlige behov ikke deltager i idrætsundervisningen eller kun deltager sporadisk. Idræt er et sårbart fag for mange. De føler sig stillet til skue, de har svært ved at finde deres plads, og mange føler sig og bliver også ekskluderet,” siger hun.

Forskning viser, at børn med særlige behov ofte er mindre fysisk aktive i skole og fritid, har en dårligere mental sundhed og et mindre socialt netværk. Samtidig er de langt mindre aktive i idrætsforeningerne. Anette Bentholm siger:

”Det her er en stor social og sundhedsmæssig udfordring for børnene. Det går ud over deres selvværd og trivsel og selvfølgelig også deres fysiske sundhed. Hvis vi skal løse udfordringen, er vi nødt til at arbejde mere systematisk i idrætsundervisningen og tænke mere på tværs af skoler og foreningsliv.”

Co-teaching som værktøj
Værktøjet til at nå projektets mål er tilgangen ”co-teaching”, der er en evidensbaseret og systematisk tilgang til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen i fællesskab. Tilgangen hjælper lærere og pædagoger med at være mere bevidste om struktur og didaktiske virkemidler. I tilgangen er der samtidig hentet metoder fra specialpædagogikken.

I efteråret 2021 blev co-teaching afprøvet i idrætsundervisningen i et pilotprojekt på én skole. Anette Bentholm fortæller om erfaringerne:

”I vores pilotprojekt så vi, at tilgangen fik flere børn med i idrætsundervisningen. Undervisningsteamet blev mere bevidste om at tilrettelægge en undervisning, hvor der var overskud til at se alle børn. Det kan være ved at arbejde med små grupper og have fokus på holddannelse.”

Brobygning til fritidslivet
En vigtig del af projektet er at sikre en brobygning til idrætsforeningerne. At børnene bliver aktive i fritiden, kræver først og fremmest, at de og deres forældre kender de relevante fritidstilbud. Samtidig er det vigtigt, at idrætslærerne har det samme overblik, så de kan guide og støtte børnene.

Derfor står foreningen Specialsport.dk i spidsen for at udvikle en e-guide over egnede fritidstilbud i de deltagende kommuner. Oversigten rummer både hold, som er målrettet børn med særlige behov, og almindelige idrætstilbud, som er ekstra rummelige. Desuden udarbejdes et vejledningsmateriale til forældre om ”mødet med idrætsforeninger”.

Et bredt samarbejde
I spidsen for projektet står tre professionshøjskoler, foreningen Specialsport.dk og NUBU – Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge. Netop det brede samarbejde er én af bevæggrundene for at projektet har fået støtte fra Novo Nordisk Fonden fortæller Hanna Line Jakobsen, direktør for Novo Nordisk Fondens sociale indsatser, siger:

”Bevægende Idræt er et godt eksempel på et projekt, der arbejder på tværs af sektorer for at løse et svært problem, nemlig at der er stor ulighed i sundhed blandt danske børn. Projektet tager udgangspunkt i folkeskolen, men bringer viden ind fra specialområdet og fra foreningslivet. Jeg har store forventninger til projektet og glæder mig til at følge det”.

Projektets resultater vil blive evalueret både kvantitativt og kvalitativt og vil blive kommunikeret landsdækkende, så kommuner og skoler i hele landet kan få glæde af erfaringerne.

Syv bevillingsmodtagere styrker sundheden hos børn i sårbare positioner
Novo Nordisk Fonden har uddelt i alt 20 millioner kroner til syv projekter, der arbejder med sundhed hos børn og unge i sårbare positioner. Projekterne er:

LISEA – Lighed i Sundhed for alle Etniciteter Alliancen
FitforKids, Bydelsmødre og Holbæk kommune
Beløb: 2.937.500 kr.

En del af holdet – Fodbold for børn og unge med handicap og særlige behov
Dansk Boldspil-Union og Parasport Danmark
Beløb: 3.682.925 kr.

Tjek på sundheden – Bedre sundhed, trivsel og hverdagsliv for anbragte børn via en integreret social- og sundhedsfremmende indsats
SUS – Socialt Udviklingscenter og Lolland Kommune
Beløb: 2.923.718 kr.

Sundhedsfremmende fællesskaber for børn i Vollsmose – En helhedsorienteret, tværfaglig indsats for 4.-9. klassetrin i Danmarks største parallelsamfund.
Odense Kommune
Beløb: 2.852.294 kr.

Bevægende idræt – for børn med særlige behov i skole og fritid
Professionshøjskolen University College Nordjylland, Professionshøjskolen UC Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon, NUBU Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge og Specialsport.dk
Beløb: 2.925.918 kr.

Flere med i Tigerheltenes Univers – Bedre og flere bevægelsesmuligheder for udsatte 2-5 årige gennem foreningslivet.
Nørrebro United
Beløb: 1.667.400 kr.

Flere sårbare børn og unge med i fritidsfællesskaberne
Syddansk Universitet – Institut for Idræt og Biomekanik i samarbejde med Odense Kommune
Beløb: 3.010.245 kr.

Yderligere information

Christian Mostrup
Senior Lead, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]