Ansøg om midler

Nyt projekt skal gøre matematik til et mere anvendt sprog

Matematik er et vigtigt, men isoleret fag i folkeskolen, mener bevil-lingsmodtager, der i nyt projekt støttet af Novo Nordisk Fonden vil bygge bro mellem matematik og de øvrige naturvidenskabelige fag i skolen.

”Hvordan kan jeg helt konkret bruge matematik i min hverdag?”

Det spørgsmål har mange børn og unge sikkert stillet sig selv, fordi de har svært ved at se, hvor i deres liv matematikken spiller en rolle. Et nyt stort udviklingsprojekt vil derfor bidrage til at danne bro mellem matematikken og de andre STEM-fag. Det vil sige, Science, Teknologi og Engineering (og Matematik).

Matematikken skal være det fællessprog (anvendelse af matematiske begreber i mødet med naturvidenskabelige- og teknologiske fænomener), som alle børn og unge taler på tværs af de naturvidenskabelige fag fra dagtilbudsalderen, til eleverne forlader gymnasiet. Det skyldes, det er umuligt at komme uden om matematikken, hvis man gerne vil lære de andre fag.

»Matematik er et isoleret fag, som i højere grad skal integreres i andre naturvidenskabelige fag i skolen ved at tydeliggøre, hvad STEM egentlig drejer sig om. Alle synes, at matematik er vigtigt, men ingen kan rigtig sætte fingeren på, hvorfor det er det. Det skal vi have gjort noget ved,« siger Claus Michelsen, der er professor i matematikkens og naturfagenes didaktik ved Institut for Matematik og Datalogi ved Syddansk Universitet.

Claus Michelsen har fra Novo Nordisk Fonden netop modtaget en bevilling på knap seks mio. kr. til at realisere projektet.

Forskningsprojekt har to mål
Claus Michelsens projekt har to formål. For det første vil han etablere en decideret STEM-didaktik – altså et fællessprog for alle STEM-fagene, som gør det lettere at kombinere eller integrere dem. Det kan være i forbindelse med at bruge matematik til at blive klogere på biologien eller løse problemstillinger inden for ingeniørvidenskaben.

»Det er et helt konkret problem, som vi adresserer i projektet. De andre fag beskæftiger sig i dag ikke nok med matematikken, selvom det er et meget stærkt sprog til at forstå dem. Derfor skal vi skabe et fællessprog, som hjælper lærere med at få tydeliggjort matematikkens rolle, når de skal beskrive, hvad STEM handler om,« forklarer Claus Michelsen.

Værktøjer skal udvikles i samarbejde med undervisere
Den anden del af projektet går ud på at lave helt specifikke værktøjer, som lærere kan benytte i deres undervisning. Værktøjerne integrerer matematik i de andre STEM-fag, og så skal de være tilgængelig og brugbare for lærere, som skal undervise i teknologi, engineering eller science.

Værktøjerne udvikler Claus Michelsen i samarbejde med sit eget hold på universitet samt pædagoger, indskolingslærere, lærere og gymnasielærere rundt om på hele Fyn. 300 undervisere og 5.000 elever kommer til at deltage i projektet, der går under navnet LabSTEM.

»Vi skal som eksempel lave undervisningsmateriale til pædagoger og indskolingslærere, der vil undervise i begrebet ’energi’. I samarbejde med pædagoger og indskolingslærere udvikler vi materialet, så det integrerer matematikken i forståelsen af energibegrebet. Efterfølgende bliver materialet gjort tilgængeligt for alle undervisere i Danmark,« siger Claus Michelsen.

Projekt kan blive endnu større
Helt konkret mødes de deltagende pædagoger, skolelærer og gymnasielærere i teams én gang om måneden. I de forskellige teams definerer deltagerne en STEM-relateret problemstilling og udvikler et undervisningsforløb, som kommer omkring det. Derefter bliver undervisningsforløbet testet i praksis og til sidst finjusteret.

Undervisningsforløbet bliver kvalificeret af forskerne og stillet til rådighed for andre.

»Vi har et mål om at skabe en sammenhæng helt fra daginstitutionerne, til eleverne forlader en ungdomsuddannelse. Her skal de lære det matematiske sprog at kende og dets rolle i de andre STEM-fag. Denne sammenhæng skal understøttes af en pallette af redskaber, som lærere kan gøre brug af,« fortæller Claus Michelsen.

Projektet ”LabSTEM – Laboratorium for integreret STEM-undervisning og -læring” er ét af i alt 16 projekter, der netop har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fondens tematiske program om matematik i naturvidenskab og teknologi. Læs mere om projekterne her.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]