Ansøg om midler

Nyt stort projekt skal sikre bedre forebyggelse og behandling af hjerte-kar-sygdomme for personer med type 2-diabetes

Godt 7.000 mennesker med type 2-diabetes skal i nyt nationalt forskningsprojekt CT-skannes for tidlige tegn på åreforkalkning i hjertet. Målet er bedre risikostratificering og mere individualiseret forebyggelse og behandling af hjerte-kar-sygdom. Novo Nordisk Fonden støtter projektet med 25 mio. kr. mens Hjerteforeningen støtter med 5 mio. kr. AstraZeneca samt Novo Nordisk A/S stiller gratis diabetesmedicin til rådighed for projektet.

Har du type 2-diabetes, har du også hjerte-kar-sygdom. Sådan har det nærmest heddet sig, siden forskere i 1990’erne fik fokus på den tætte sammenhæng mellem de to sygdomme. Et fokus, som har betydet, at risikoen for hjerte-kar-sygdom er faldet de seneste 10-15 år.

Senere års forskning viser dog, at risikoen for hjerte-kar-sygdom ikke fordeler sig jævnt for mennesker med type 2 diabetes – risikoen er høj for nogle, mens den er lav for andre. På den negative side kan det føre til enten under- eller overbehandling af den enkelte.

– Desværre er vi ikke så gode til at forudse, hvem der er i særlig høj risiko. Det kan betyde, at vi fejlvurderer den enkeltes reelle behov for forebyggende behandling, siger Per Løgstrup Poulsen, professor og overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Diabeteslæger, hjertelæger og praktiserende læger samler derfor nu kræfterne i et nyt nationalt forskningsprojekt i håb om at få svar på to spørgsmål: Kan en hjerte-CT-skanning identificere de personer med type 2-diabetes, der har højest eller lavest risiko for hjerte-kar-sygdom? Og kan vi blive bedre til at balancere den forebyggende behandling, så vi undgår over- eller underbehandling?

– Hjerte-CT-skanning er en fantastisk og efterhånden udbredt måde at visualisere kalk i kranspulsårene og dermed tidlige tegn på hjerte-kar-sygdom. Med denne metode kan vi finde den skjulte højrisiko-patient, som ikke har kendt hjerte-kar-sygdom, men som har en betydelig risiko, siger Axel Diederichsen, professor og overlæge på kardiologisk afdeling på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Sammen med Per Løgstrup Poulsen udgør han den tværfaglige spydspids i forskningsprojektet, som går under navnet “Steno INTEN-CT-studiet”. Forventningen er, at op mod 7.300 personer med type 2-diabetes og ingen kendt hjerte-kar-sygdom vil tage imod invitationen om at deltage i projektet og komme forbi en hjerte-CT-skanner fra starten af 2023 og frem til 2024.

Forskergruppen forventer, at cirka 40 procent af de skannede vil have tegn på åreforkalkning i en sådan grad, at de er i høj risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Ved lodtrækning skal halvdelen af denne gruppe indgå i et forsøg, hvor den forebyggende behandling intensiveres gennem blandt andet behandling med en kombination af diabetesmedicin. Medicinen er allerede godkendt til diabetesbehandling og stilles til rådighed gratis og uden bindinger af selskaberne AstraZeneca og Novo Nordisk A/S. Den anden halvdel af gruppen fungerer som kontrolgruppe, der er blindet for resultatet af CT-skanningen.

Målet er at undersøge, om den medicinske behandling kan forebygge udviklingen af hjerte-kar-sygdom. Studiet vil samtidig være med til at belyse, om personer med meget lav risiko for hjerte-kar-sygdom kan nøjes med mindre medicin.

Novo Nordisk Fonden og Hjerteforeningen støtter projektet med hhv. 25 mio. kr. og 5 mio. kr.

– Hos Novo Nordisk Fonden er det en del af vores mission at fremme forskning og innovation, der bidrager til forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme. Derfor er vi yderst begejstrede for at støtte dette projekt, så vi på tværs af lægefaglige specialer kan blive bedre og mere præcise til at tilrettelægge den rigtige behandling til den rigtige patient, og det mener vi, at Steno INTEN-CT-studiet kan bidrage til, siger Henrik Sillesen, Medical Director i Novo Nordisk Fonden.

Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen:

– Vi er rigtig glade for at støtte det her studie, da det besvarer nogle meget vigtige spørgsmål for den store gruppe af borgere med type 2-diabetes, der ikke allerede har udviklet hjerte-kar-sygdom.

Om projektet:
Steno INTEN-CT-studiet gennemføres i et samarbejde mellem de fem regionale Steno Diabetes Centre, kardiologiske og medicinske afdelinger i hele landet samt praktiserende læger.

Fra januar 2023 vil op mod 15.000 borgere med type 2-diabetes uden kendt hjerte-kar-sygdom modtage invitation til forskningsprojektet. Hjerte-CT-skanningerne foregår på landets hjerteafdelinger, mens den medicinske behandling startes på den lokale medicinske afdeling og fortsættes ved den praktiserende læge.

Læs mere på www.inten-ct.rm.dk

Yderligere information

Christian Mostrup
Senior Lead, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]