Ansøg om midler

Nytænkende Skolelærere Modtager Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2017

Aff Hjarnø, Store Heddinge Skole, og Jens Valdemar Madsen, Randers Realskole, modtager Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2017.

Samarbejde og innovation. Det er to af kodeordene i naturfagslærerne Aff Hjarnø og Jens Valdemar Madsens arbejde.

På Store Heddinge Skole driver Aff Hjarnø udviklingen af naturfagsundervisningen. Hun involverer sine kolleger i projekterne og har i høj grad bidraget til, at skolen har et sammentømret naturfagslærerteam, der arbejder efter fælles målsætning og plan, og som trækker på hinandens styrker til gavn for alle skolens elever. Aff Hjarnø har bl.a. været drivkraft i skolens science-profil og bidraget med mange kontakter uden for skolen. Dermed har hun været med til at trække ressourcer ind på Store Heddinge Skole. Aff Hjarnø har ligeledes været projektleder og den drivende kraft på videreuddannelsesforløbet ”Naturlig-Vis” på tværs af Køge, Faxe og Stevns kommuner.

På Randers Realskole er Jens Valdemar Madsen skolens naturfaglige omdrejningspunkt og arbejder med en bred portefølje af projekter. Han har bl.a. været drivkraften bag opbygningen af en omfattende værkstedssamling med talrige emnekasser og vejledninger, som deles med samtlige fagkolleger. Han har desuden været initiativtager til science-camps for børn og unge i samarbejde med en række andre skoler og nu også børnehaver i Randers-området. Udover skoler samarbejder Jens Valdemar Madsen og hans kolleger i Science Camp Randers også med andre institutioner og virksomheder og er dermed med til at skabe mange relationer til glæde for eleverne på alle klassetrin.

For deres ekstraordinære undervisningsindsatser modtager Aff Hjarnø og Jens Valdemar Madsen Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2017. Der uddeles årligt to priser på hver 250.000 kr.

Aff Hjarnø siger: ”Det er ganske vidunderligt at få sådan en anerkendelse. At være naturfagslærer, i denne særligt for naturfagene udviklingstid, er både spændende og udfordrende. Derfor har det været fantastisk at få lov til at folde ideer og visioner ud sammen med og til kollegaer både på egen skole og i hele landet. Prisen giver mulighed for at udvikle et naturfagligt sanse- og arbejdsområde for elever med særlige behov og til elever, der har brug for et frirum i løbet af en lang skoledag.”

Jens Valdemar Madsen siger: ”Det er en stor ære for mig at modtage denne pris, og jeg er meget glad. Sådan en anerkendelse opnår man ikke alene. Jeg vil derfor gerne udtrykke en ydmyg tak til mine samarbejdspartnere: kolleger, institutioner, virksomheder og en skolebestyrer, som altid ser muligheder. Sammen har vi opnået resultater og udviklet spændende naturfagstilbud til elever på alle skoletrin i og uden for skoletiden i Randers.”

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris har til formål at anerkende og synliggøre en ekstraordinær indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på grundskoleniveau i Danmark. Prisen uddeles til en grundskolelærer efter indstilling fra dennes skoleleder.

”Aff Hjarnøs undervisning er inspirerende og motiverende. Hun er en foregangskvinde og ildsjæl på naturfagsområdet og formår at skabe motivation for læring samt opbakning til projekter og undervisning blandt både elever, kollegaer og ledelse. Aff besidder en enorm viden, kompetencer og erfaring og ser hele tiden udviklingsmuligheder inden for naturfagsområdet til gavn og glæde for elevernes læring, hvilket vi profiterer af på skolen, såvel som i kommunen,” siger skoleleder på Store Heddinge Skole, Thomas Duelund Gravsen, der har indstillet Aff Hjarnø.

Skolebestyrer Hans Myhrmann, Randers Realskole, udtaler: ”Jens Valdemar Madsens naturfagspolitiske pioner- og udviklingsarbejde gennem mere end et kvart århundrede har været medvirkende til, at naturfag ikke kun lokalt i Randers Kommune, men også regionalt er i den absolutte superliga – til glæde for rigtig mange unge mennesker, som har fået skærpet deres interesse og fortsatte motivation for disse vigtige fag.”

OM NOVO NORDISK FONDENS NATURFAGSLÆRERPRIS

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris har til formål at anerkende og synliggøre en ekstraordinær indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på grundskoleniveau i Danmark. Der uddeles årligt to priser: Én til en grundskolelærer øst for Storebælt og én til en grundskolelærer vest for Storebælt.

Hver pris er på 250.000 kr. bestående af en personlig hæderspris på 50.000 kr. og 200.000 kr. til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (f.eks. indkøb af nyt undervisningsmateriale eller opgradering af lokaler/inventar til naturfagsundervisning).

Prisen uddeles til en grundskolelærer. Alle elever, forældre, kolleger og skoleledere tilknyttet den pågældende skole kan komme med forslag, men indstillingen skal foregå via den pågældendes skoleleder. Blandt de indstillede udvælges prisvinderne af et bedømmelsesudvalg nedsat i regi af Astra og Novo Nordisk Fonden.

YDERLIGERE INFORMATION

Aff Hjarnø, [email protected], tlf.: 2446 8407.

Jens Valdemar Madsen, [email protected], tlf. 2253 5392.

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]