Ansøg om midler

Oluf Borbye Pedersen Tildeles Hagedorn Prisen

Professor og forskningsdirektør Oluf Borbye Pedersen har gennem mere end 40 år leveret meget væsentlige bidrag til en ny forståelse af årsagerne til diabetes og har vist vejen til en anderledes og mere effektiv behandling.

Omkring hvert tiende menneske på verdensplan lider af folkesygdommen type 2-diabetes, der er i epidemisk vækst. Professor og forskningsdirektør Oluf Borbye Pedersen fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet har gennem mere end 40 år leveret meget væsentlige bidrag til en ny forståelse af sygdommens årsager og har vist vejen til en anderledes og mere effektiv behandling.

Derfor modtager han årets Hagedorn Pris, der uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin og Novo Nordisk Fonden. Prisen er på 250.000 kr.

”Oluf Borbye Pedersen er anerkendt og respekteret som kliniker og forsker både nationalt og internationalt. Hans karriere har været baseret på banebrydende og visionær klinisk forskning inden for diabetes, fedme og hjertekarsygdomme, og han har via sit arbejde været med til at sætte den internationale standard for behandlingen af diabetespatienter og har således været medvirkende til et markant fald i diabetes relateret dødelighed på verdensplan,” siger Pia Nimann Kannegaard, formand for Dansk Selskab for Intern Medicin.

STOR GENNEMSLAGSKRAFT

Især Steno 2-pionérstudiet fra 1992-2000 har haft en enorm gennemslagskraft og står i dag som en milepæl inden for international diabetesforskning. I de kliniske forsøg udtænkt og udført af Oluf Borbye Pedersen og kolleger på Steno Diabetes Center testede man en helt ny behandlingsstrategi på en gruppe af type 2-diabetespatienter, som var i høj risiko for udvikling af svære organskader og tidlig død.

”Disse mennesker havde en prognose, som var ligeså alvorlig som flere former for kræft, så fremfor at teste effekten af ét lægemiddel mod én risikofaktor for sygdomsprogression – testede vi i stedet en kombination af behandlinger mod flere risikofaktorer. Samtidig med at vi forsøgte at påvirke blodsukkerniveau, sænkede vi aggressivt blodtryk og kolesterol og prøvede at få patienterne til at leve sundere med mere motion i hverdagen og en grønnere og mere fedtfattig kost og uden røg,” forklarer Oluf Borbye Pedersen.

Resultaterne talte for sig selv. Efter otte års intensiv behandling var antal blodpropper i hjerte og hjerne samt amputationer halveret. Efter 13 år var dødeligheden halveret sammenlignet med de diabetespatienter, som fulgte de daværende retningslinjer for behandling. Forsøgsresultaterne blev offentliggjort i The Lancet og i to omgange i New England Journal of Medicine og blev centrale for udformningen af de nuværende internationale behandlingsanbefalinger.

TAKNEMLIG PRISMODTAGER

Oluf Borbye Pedersen er meget glad for at modtage prisen:

”Taknemlighed og ydmyghed er de ord, jeg først tænker på. Taknemlighed fordi der er dygtige fagfolk, der har peget på mig som prismodtager, og fordi jeg ikke havde fået prisen udende mange engagerede forskere, jeg har arbejdet sammen med gennem årene. Ydmyghed, fordi ildsjælen Hans Christian Hagedorn er et stort forbillede for mig, og fordi jeg i min tid som forskningsleder på Hagedorn Research Institute hørte om de utallige innovationer, som han præsterede”, forklarer Oluf Borbye Pedersen

Oluf Borbye Pedersen er i dag forskningsdirektør ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research og har i mange år været at finde i det internationale førerfelt for forskning i genetiske og miljømæssige årsager til diabetes. Han er tidligere direktør ved Lundbeckfondens genomcenter, LuCamp.

”Der er ingen tvivl om, at såvel arv som miljø er væsentlig. Vi har fundet en del gener, der er væsentlige for at forudsige, om man er i risikogruppen, men der er antageligt flere tusinde. Samtidigt er der meget, der peger på, at flere miljøfaktorer med betydning for diabetesudvikling videresender deres virkninger gennem ændringer i tarmbakteriernes sammensætning og funktion. En stor del af vores nuværende forskning sigter på at belyse det organ, som tarmbakterierne i virkeligheden udgør og afklare, hvilken rolle bakterieøkologien måtte have i forbindelse med udvikling af fedme og diabetes,” slutter Oluf Borbye Pedersen.

OM PRISVINDEREN

Oluf Borbye Pedersen, f. 1945
Titel: Professor, dr.med, speciallæge i intern medicin og endokrinologi.
Videreuddannet på Harvard Universitet og kinesiske universiteter.
Stilling: Forskningsdirektør ved Section of Metabolic Genetics, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet.

OM HAGEDORN PRISEN:

Hagedorn Prisen blev oprettet af Dansk Selskab for Intern Medicin i 1966. Prisen uddeles af selskabet på dets årsmøde som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin. Prisen er på 250.000 kr., opdelt i 100.000 kr. som en personlig pris, og 150.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde. Med prisen følger tildelingen af Hagedorn Medaljen.

Prisen blev indstiftet i anledning af Dansk Selskab for Intern Medicins 50 års jubilæum i anerkendelse af den indsats, som dr. med. Hans Christian Hagedorn (1888-1971) har udøvet for lægevidenskaben. Hans Christian Hagedorn var gennem sin karriere en af Danmarks førende forskere inden for behandling af diabetes.

Læs mere om prisen her.