Ansøg om midler

Opfindsomme klinikere har løsninger på sundhedsvæsenets kapacitetsudfordringer

I starten af 2022 bevilgede Novo Nordisk Fonden 128 mio. kr. til etableringen af innovationsplatformen BETA.HEALTH, og det har nu medført, at flere og flere danske klinikere kaster sig ud i at opfinde løsninger på sundhedsvæsenets kapacitetsudfordringer. Den 1. juni åbnes et nyt kald for ansøgninger.

BETA.HEALTH blev lanceret i 2022 som et femårigt pilotprojekt drevet af Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital i samarbejde med Odense Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital. Med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden har de to hospitaler i løbet af det første år identificeret 28 projekter fordelt på hospitaler over hele landet. De 28 projekter har fået tildelt i alt 12.750.000 kr.

Ny teknologi kan sikre korrekt stråledosis
Et af de projekter, der har modtaget en bevilling, er DoseTracker fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. En forskergruppe af hospitalsfysikere med Thomas Ravkilde og Per Rugaard Poulsen i spidsen har udviklet en teknologi, der giver mulighed for at forkorte behandlingsforløbet af en række kræftformer og derved nedbringe det samlede ressourceforbrug, samt frigive flere varme hænder til andre vigtige opgaver.

”Vi har udviklet verdens første realtidsberegner af stråleterapidosis, og teknologien løser en stor udfordring under behandling af kræftpatienter, idet den kan hjælpe med at sikre, at patienten hverken får en overdosis eller underdosis af stråleterapi. Desuden kan teknologien reducere risikoen for, at det raske væv bliver bestrålet unødigt, og den gør dette ved løbende at præsentere behandlingspersonalet for information om, hvordan strålingen leveres til patienten under behandlingen”, siger Thomas Ravkilde.

Kunstig intelligens øger patientsikkerheden
Et andet projekt er WARD24|7, som er et klinisk supportsystem med kunstig intelligens, som består af små sensorer, der placeres på patienten, og en mobil enhed, som sender rådata til en større computer i skyen. Her arbejder algoritmerne for løbende at afgøre de mindste tegn på, at sygdommen forværres og kan slå alarm direkte til personalets smartphones. Systemet sorterer irrelevante udsving fra, så personalet ikke alarmeres unødigt, og de kan fokusere på andre opgaver, når alt er i orden.

Projektet modtog en bevilling på 1 mio. kr. fra BETA.HEALTH, og med bevillingen som rygstød er professor Eske Kvanner Aasvang, Rigshospitalet, professor Christian S. Meyhoff, Bispebjerg Hospital og resten af forskergruppen bag WARD 24|7 nu i gang med at skalere internationalt. De forventer at kunne udbrede produktet til landets hospitaler i 2023.

”Systemet er smart, ressourcebesparende og forbedrer patientsikkerheden. For os gælder det om at få det ud til så mange patienter som muligt – også ud over vores landegrænser, så vi kan gøre den størst mulige forskel,” siger professor Eske Kvanner.

Acceleration af kliniknære løsninger
Ifølge Diana Riknagel, Chief of Innovation & International Affairs fra Aarhus Universitetshospital, er det første år med BETA.HEALTH gået over al forventning:  ”I 2023 har vi allerede modtaget betydeligt flere ansøgninger end i 2022. Det fortæller os, at der er virkelig mange innovationsprojekter på landets hospitaler, som er klar til at blive udviklet, implementeret og skaleret, og som i dén grad kan reducere kapacitetsudfordringer i sundhedsvæsenet”, siger hun.

Diana Riknagel suppleres af Henning Langberg, Centerdirektør for Rigshospitalets Innovationscenter:

”Vi står over for kæmpe udfordringer i sundhedsvæsenet, som skal løses hurtigt. Og derfor skal vi accelerere de kliniknære løsninger, som potentielt kan ændre vilkårene for vores patienter og sundhedspersonale. Vi skal huske på, at vores klinikere først og fremmest er eksperter i behandle vores patienter, og ikke i at få innovative sundhedsløsninger på marked. Det hjælper BETA.HEALTH dem med, som vi gjorde med eksempelvis WARD 24|7.”

BETA.HEALTH har afsluttet årets første ansøgningsrunde, og inden længe vil en ny række klinikere blive informeret om, at de kan se frem til en bevilling fra BETA.HEALTH, og dermed komme et skridt tættere på, at deres kliniske løsning vil se dagens lys på landets hospitaler. Den næste ansøgningsrunde åbner d.  1. juni. Læs mere om det nye kald her: BETA.HEALTH Call for applications (betahealth.dk)

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet.

Se mere: novonordiskfonden.dk

Yderligere information

Marie-Louise Jersin
Senior Communications Partner
+45 3049 4957 [email protected]