Ansøg om midler

Oprettelsen af professorat i erhvervsfondsledelse

Novo Nordisk Fonden har bevilget 10 mio. kr. til Copenhagen Business School (CBS) til oprettelsen af et professorat i erhvervsfondsledelse, ”Endowed Professorship Programme” (EPP).

Formålet med professoratet er at skabe ny viden om de erhvervsdrivende fonde og deres rolle i det danske samfund.

Professoratet skal varetage forskning og undervisning i erhvervsfondsledelse og erhvervsfonde på højeste internationale niveau samt via formidlingsaktiviteter bidrage til at øge offentlighedens viden om fondsmodellen i både Danmark og udlandet.

Læs mere på CBS’ hjemmeside, klik her.