Ansøg om midler

Pandemic Antiviral Discovery (PAD) annoncerer de første uddelinger til at støtte udvikling af nye antivirale lægemidler til fremtidens pandemier

14 forskningsprojekter med fokus på antiviral forskning og udvikling af lægemidler til henipavira, der er en undergruppe af vira med pandemisk potentiale, har modtaget støtte.

Samarbejdspartnerne i Pandemic Antiviral Discovery-initiativet (PAD) har bevilget mere end 187 mio. kr. til 14 forskningsprojekter, der søger at bane vej for udvikling af lægemidler til behandling af henipavirusinfektioner.

Bevillingerne er den første pulje af investeringer, der kommer fra PAD – et globalt filantropisk samarbejde lanceret i 2022 af Novo Nordisk Fonden og de amerikanske fonde Open Philanthropy og Bill & Melinda Gates Foundation som reaktion på COVID-19-pandemien. PADs formål er at fremskynde opdagelsen og udviklingen af antivirale lægemidler til fremtidens pandemitrusler. Med lige adgang til behandling som kerneprincip har PAD fokus på at sikre, at nye behandlingsformer og lægemidler gøres tilgængelige for mennesker i lav- og mellemindkomstlande.

“Adgang til sikre og effektive antivirale behandlinger er et centralt element i beredskabet over for udbrud af smitsomme sygdomme, men de lægemidler, der skulle behandle COVID-19, blev først tilgængelige langt inde i pandemien,” siger Ken Duncan, Deputy Director for Discovery & Translational Sciences i Bill & Melinda Gates Foundation. “At forberede sig på fremtidige pandemier betyder, at man skal investere i opdagelsen af livreddende indgreb, før alvorlige vira udvikler sig til dødbringende pandemier, og man skal sikre, at disse behandlinger er tilgængelige for alle, der har brug for dem.”

Vira med pandemisk potentiale
PADs første åbne bevillingsopslag blev offentliggjort i marts 2022 og havde fokus på forskning inden for henipavira, som er en underfamilie til paramyxovira, som omfatter nipahvirus med en anslået dødelighed på 40 % til 75 %. Henipavira kan blive overført til mennesker fra mindre pattedyr som f.eks. frugtflagermus og kan forårsage luftvejssygdomme, ofte ledsaget af alvorlige komplikationer. Der er evidens for overførsel mellem mennesker, hvilket har givet anledning til større bekymring for deres pandemiske potentiale.

”Det nuværende udbrud af en ekstremt dødelig nipahvirus i Bangladesh understreger, hvorfor samarbejdspartnerne i PAD-initiativet har valgt at øremærke forskningsmidlerne i deres første åbne opslag til udvikling af nye antivirale lægemidler mod henipavira,” siger Chris Somerville, Senior Program Officer i Open Philanthropy.

For at bane vejen for udviklingen af disse antivirale lægemidler er der behov for større viden om underfamilien af henipavira.

Peter Lawætz Andersen, Senior Vice President, Infectious Diseases, Novo Nordisk Fonden, siger: “Nipah- og hendravirus giver meget alvorlige sygdomsforløb med høj dødelighed og pandemisk potentiale, og lige nu har vi ganske enkelt ikke en god nok forståelse af disse vira til at kunne bekæmpe dem effektivt.”

Forskelligartede, men komplementære forskningsprojekter
PADs henipavirus-opslag tiltrak i alt 99 forslag fra forskere og forskningsteams fra 28 forskellige lande. De 14 projekter, der er blevet tildelt bevillinger, dækker en bred vifte af forskningsaktiviteter – lige fra eksplorativ forskning, der søger at identificere de molekylære determinanter for replikation og sygdomsforløb i henipavirus, til udvikling af nye redskaber til at støtte opdagelsen af nye lægemidler.

Projekterne omfatter også high-throughput-screening for at søge efter brugbare molekylesammensætninger eller optimering og validering af molekylerne i senere faser med henblik på udvikling af behandlinger.

Besøg PADs hjemmeside for at læse mere om de forskningsprojekter, PAD har givet støtte til.

Om PAD-initiativet

Pandemic Antiviral Discovery (PAD) er et globalt filantropisk initiativ, der er lanceret af the Bill & Melinda Gates Foundation, Open Philanthropy og Novo Nordisk Fonden. PADs mission er at hjælpe forskere over hele verden med at identificere og udvikle antivirale lægemiddelkandidater frem til fase 2, og som har fokus på vira, der udgør en pandemisk trussel, herunder coronavira, paramyxovira og orthomyxovira. Med lige adgang til sundhed som kerneprincip i initiativet har de stiftende samarbejdspartnere fokus på at sikre, at opdagelser og innovationer, der støttes af PAD, er tilgængelige for mennesker i lav- og mellemindkomstlande.

Yderligere information

Nils Eskestad
Senior Corporate Writer, PhD
+45 30232904 [email protected]