Ansøg om midler

Passion for den naturvidenskabelige undervisningen giver tre gymnasielærere en pris

Nils Galsøe fra Frederikshavn Gymnasium (billedet til venstre) samt Steen Kentved og Sami Pedersen fra Gefion Gymnasium i København (billede længere nede i teksten) modtager Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2021.

Hvis unge mennesker skal finde nok interesse for naturvidenskaben til at gøre det til en karrierevej, kræver det passionerede og engagerede naturvidenskabelige gymnasielærere, der kan tænde en ild for naturvidenskab i eleverne.

Netop sådanne gymnasielærere har de på Frederikshavn Gymnasium og Gefion Gymnasium i København. Nils Galsøe fra Frederikshavn har i årevis gjort astronomi, fysik og kemi til nogle af de mest elskede fag blandt eleverne, og Steen Kentved og Sami Pedersen har gjort faget geovidenskab til et tilløbsstykke på Gefion Gymnasium med underholdende undervisning i absolut topklasse.

Disse tre fremragende gymnasielærere belønnes nu for deres engagerende arbejde og undervisning med Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2021 hhv. vest og øst. Hver pris er på 250.000 kr. og har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på ungdomsuddannelserne.

Sender gymnasieelever på naturvidenskabelig udveksling i Tyskland
Gymnasieeleverne på Frederikshavn Gymnasium har i mere end 10 år været med i Young Scientist-projektet under vejledning af bl.a. Nils Galsøe. Projektet består i, at eleverne tager på videnskabelig udveksling med elever fra naturvidenskabelige gymnasieklasser i Bremerhaven i Tyskland.

Derudover er Nils Galsøe tovholder på et projekt kaldet On Demand, der er et forsøg på at lave brobygning mellem naturfagene i folkeskolen og gymnasierne. I On Demand har Nils Galsøe med sine kollegaer etableret et katalog af naturvidenskabelige projekter inden for biologi, fysik og naturgeografi, som folkeskoleelever kan byde ind på, og som de får vejledning af gymnasieelever til at gennemføre.

»On Demand har både at gøre med at lave lidt reklame for naturfagene på gymnasiet, men folkeskoleeleverne skal også have noget ud af det. Ideen er, at folkeskoler og efterskoler kan bladre i kataloget af interessante naturvidenskabelige projekter, som de så kan booke sig ind på, og så knytter vi lærere og eleverne til de forskellige tilbud,« forklarer Nils Galsøe.

Nils Galsøe fortæller også, at han er beæret og stolt over at modtage en pris for det arbejde, som han finder så naturligt at udføre.

»Det inspirerer mig som lærer, når jeg får tændt en nysgerrighed i eleverne. Hvis man er heldig at have eleverne i længere tid, opstår der et fagligt fællesskab, og så kan man være med til at udvikle eleverne hen imod, hvor de gerne vil hen,« siger han.

Har gjort geovidenskab til et populært fag blandt eleverne
I den anden ende af landet på Gefion Gymnasium i København har Steen Kentved og Sami Pedersen bragt faget geovidenskab op på et niveau, der ikke ses mange andre steder i landet.

De seneste syv år har Sami og Steen været i stand til at tiltrække nok elever til at oprette store hold i faget.  Niveauet for undervisningen er også på så tårnhøjt et niveau, at Gefion Gymnasium siden 2015 har haft elever med til de internationale Geo-Olympiske lege.

Sami og Steen gør meget ud af, at deres undervisning ikke bare er med hovedet i bøgerne, men at eleverne også får lov til at arbejde med geovidenskab i praksis. Det sker blandt andet gennem samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), ligesom de to gymnasielærere ikke går af vejen for at spørge eleverne, om nogle af deres forældre eventuelt har adgang til relevante arbejdspladser.

På den måde har eleverne også været på virksomhedsbesøg på en vindmøllefabrik og på besøg hos en geovidenskabelig forsker.

Steen Kentved forklarer, at geovidenskab er så vigtigt og interessant et fag, fordi det berører en masse aktuelle problemstillinger fra klimaforandringerne til råstofressourceproblematikken.

»Vi er ikke kun fagnørder. Vi vil også meget gerne have, at eleverne tager ejerskab over studieretningen. Faget kommer med mange formler og beregninger, men eleverne skal kunne se, at formlerne og beregningerne munder ud i noget, som de kan forstå i den virkelige verden. Faget startede med at være på forsøgsniveau, men nu udvikler vi det på ottende år, og vi er bestemt ikke færdige endnu,« siger Steen Kentved på vegne af ham og Sami Pedersen.

Han fortæller også, at prisen er en stor motivation for at fortsætte arbejdet med at udvikle den geovidenskabelige undervisningen på Gefion Gymnasium og også i resten af Danmark.

»Det er en opmuntring til os lærere, som laver et kæmpe arbejde på gymnasierne. Den er vi meget glade og stolte over at modtage,« siger Steen Kentved.

Rektorer indstillede gymnasielærere
Bag de tre gymnasielærere står to stolte rektorer, der selv indstillede dem til at modtage prisen.

Thomas Svane Christensen fra Frederikshavn Gymnasium er ikke i tvivl om, at prisen til Nils Galsøe er velfortjent.

»Nils er indbegrebet af alt det, som vi som gymnasium gerne vil have af fagligt engagement for vores elever. Han er fokuseret, engageret og altid villig til at hjælpe – og så løfter han den enkelte elev op til så højt et niveau, som de overhovedet kan komme,« siger Thomas Svane Christensen.

Samme rosende ord lyder fra rektor Birgitte Vedersø fra Gefion Gymnasium.

»Jeg er stolt, men jeg er samtidig ikke overrasket, fordi det, som Sami og Steen kan, er så exceptionelt. De har lykkedes med at banke en hel studieretning op fra ingenting og gjort den til en del af skolens DNA. Stemningen i deres klasser er noget helt særligt, og den er drevet af omsorg, engagement, nysgerrighed og fælles faglig interesse,« siger Birgitte Vedersø.

Pris skal bruges på eleverne
Af prisbeløbet på 250.000 kr. går de 200.000 kr. til de respektive gymnasier,  til udvikling af den naturvidenskabelige undervisning. . På både Frederikshavn Gymnasium og Gefion Gymnasium er man enige om, at pengene skal bruges på noget, som eleverne kan få mest mulig glæde ud af.

»Jeg vil gerne bruge beløbet på noget ekstraordinært til eleverne. Det skal være mærkbart for dem, og de skal vide, at de også har fået noget ud af, at jeg og gymnasiet har fået en pris,« siger Nils Galsøe.

Nils Galsøe vil snakke med sine kollegaer inden for de naturvidenskabelige fagretninger på gymnasiet, så de i fællesskab kan beslutte, hvordan pengene kommer til at få størst betydning.

Det samme vil Steen Kentved og Sami Pedersen.

»De naturvidenskabelige fag på gymnasiet er i samme båd, så hvis nogen af vores kollegaer har en rigtig god idé til noget, som vi kan bruge beløbet på, kan de få nogle af pengene. Det vigtigste er, at beløbet hjælper til med at fremme den naturvidenskabelige undervisning,« siger Steen Kentved.

Om Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris
Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris er målrettet engagerede og dygtige gymnasielærere i fagene biologi, kemi, fysik, naturgeografi, bioteknologi, astronomi, geovidenskab, teknologi, teknikfag og matematik. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på ungdomsuddannelserne.

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en gymnasielærer øst for Storebælt og en til en gymnasielærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til gymnasiet. Hvis prisen gives til et team, modtager prismodtagerne hver DKK 25.000. Andelen, som tilfalder gymnasiet, skal anvendes til udvikling af den naturvidenskabelige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/inventar, ekskursioner eller efteruddannelse).

Prisen uddeles til en gymnasielærer efter indstilling fra dennes rektor eller bestyrelse.

Du kan læse mere om prisen her.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]