Ansøg om midler

Pionercenter for kunstig intelligens skal bidrage til at løse store samfundsudfordringer

Danmarks første pionercenter er et resultat af et unikt samarbejde mellem Danmarks Grundforskningsfond, fire private danske fonde samt fem danske universiteter. Centret skal bidrage til at løse nogle af samfundets største udfordringer med afsæt i menneskecentreret kunstig intelligens.

Det hidtil største forskningscenter i Danmark for kunstig intelligens (AI – artificial intelligence) åbner officielt den 28. marts. Ambitionen for Pionercentret for AI er at benytte kunstig intelligens til at løfte centrale områder som sundhed og bioteknologi, energi og infrastruktur samt klima og biodiversitet.

”Pionercentrets unikke karakter afspejles i den måde, vi arbejder med store samfundsudfordringer på. De udfordringer, vi kommer til at konfrontere, er ikke kun et spørgsmål om big data og større modeller. I stedet beskæftiger vi os med menneskeforankrede problemer, hvor teknologiens bidrag bliver ligestillet med vitale bidrag fra bl.a. samfundsvidenskaben, participatorisk (brugerinddragende, red.) design, offentlig politik, journalistik og andre komponenter”, forklarer centerdirektør Serge Belongie.

Serge Belongie er en internationalt anerkendt AI-forsker fra USA, som i forbindelse med etableringen af Pionercentret for AI er blevet ansat som professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, hvor pionercentret er forankret. De øvrige universiteter, som deltager i centret, er Danmarks Tekniske Universitet (DTU), IT-Universitetet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Skaber værdi for Danmark
Pionercentret for AI er det første af flere pionercentre i Danmark. Centrene er en national satsning, der har til formål at etablere forskningscentre i den absolutte verdenselite, der udfører grundforskning med sigte på transformative løsninger af store samfundsmæssige udfordringer. Finansieringen af centrene sker i samarbejde mellem Danmarks Grundforskningsfond og de private fonde Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden.

Forventningen er, at centret med sit fokus på samfundsudfordringer, mennesker og design vil udfordre og forandre den måde, kunstig intelligens skaber værdi for Danmark.

”Det giver stor værdi, at Danmarks Grundforskningsfond og nogle af de største private fonde i Danmark er gået sammen for at udvikle rammerne for et forskningscenter, der tager udgangspunkt i samfundets behov. Etableringen af Pionercentret for AI er et godt eksempel på, hvordan vi som fonde kan løfte i flok og sikre udviklingen af et forskningsområde, der kan blive et fyrtårn for Danmark,” siger Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden.

Foruden støtten til Pionercentret for AI støtter Novo Nordisk Fonden flere andre initiativer med fokus på datavidenskab, fx karriereprogrammer, midler til tværdisciplinært samarbejde, data science-infrastruktur og Danish Data Science Academy, som bl.a. uddeler ph.d.- og postdoc-stipendier til forskning i AI.

Mere information om Pionercentret for AI
Pionercentret for AI er det første af en række pionercentre, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har taget initiativ til.

Etableringen af Pionercentret for AI sker i tæt samarbejde (og sam-finansiering) mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, VILLUM FONDEN, Novo Nordisk Fonden og de fem involverede universiteter.

Der er afsat godt 350 mio. kr. over de næste 13 år til centret. Heraf har Novo Nordisk Fonden bevilget 54 mio. kr.

Læs mere om Pionercentret for AI i denne pressemeddelelse fra Københavns Universitet.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, +45 2367 3226, [email protected]