Ansøg om midler

Precision Diabetes Medicine Award for visionær forskning i risikoen for type 2 diabetes hos sydasiatiske befolkningsgrupper

Dr. Shivani Misra modtager Precision Diabetes Medicine Award 2023, en pris, der tildeles af European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) og Novo Nordisk Fonden i fællesskab.  Hendes projekt sigter mod at afsløre de underliggende årsager til den øgede risiko for type 2 diabetes hos den sydasiatiske befolkningsgruppe – en underrepræsenteret gruppe indenfor diabetesforskning.

I de seneste tre år har European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) og Novo Nordisk Fonden uddelt Precision Diabetes Medicine Award i fællesskab. Prisen anerkender tre fremragende forskere. Vinderen modtager en forskningsbevilling på DKK 2 millioner, mens de to øvrige modtager DKK 500.000.  

Prisen anerkender forskere indenfor både grundforskning og klinisk forskning, hvis arbejde forventes at fremskynde translationel forskning og lette implementeringen af nye innovationer indenfor diabetesbehandling. 

Dette års vinder, Dr. Shivani Misra, er Wellcome Trust Fellow og Honorary Consultant indenfor metabolisk medicin ved Imperial College London og Imperial College NHS Trust. Derudover har hun modtaget adskillige priser som anerkendelse for sin forskning, herunder Future Leaders Mentorship Award fra EFSD i 2017. 

Gennem sin forskning søger Dr. Misra primært at udfylde videnshuller indenfor epidemiologien for type 2 diabetes i den sydasiatiske befolkningsgruppe ved hjælp af præcisionsmedicin. 

”Det er en stor ære at modtage denne prestigefyldte pris fra Novo Nordisk Fonden og EFSD, som vil bidrage til at fremme vores forståelse af risikoen for type 2 diabetes hos den sydasiatiske befolkningsgruppe,” siger Dr. Misra. ”Det er af afgørende betydning, at forskningen indenfor præcisionsmedicin også gavner underrepræsenterede befolkningsgrupper, så jeg er dybt taknemlig for, at vores arbejde bliver anerkendt og ser frem til, at jeg sammen med projektets samarbejdspartnere kan realisere projektet.” 

Et ‘fremragende bidrag’ til diabetes præcisionsmedicin
Folk af sydasiatisk afstamning har en betydelig øget risiko for at udvikle type 2 diabetes sammenlignet med folk af europæisk herkomst. Endvidere udvikler de ofte sygdommen omkring et årti tidligere og ved en lavere kropsvægt. De præcise faktorer, der bidrager til denne øgede risiko, er stadig utilstrækkeligt belyst i store prospektive studier. Mindre studier antyder, at de traditionelle kardiometaboliske risikofaktorer alene ikke fuldt ud kan forklare den øgede risiko. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt miljømæssige faktorer, genetik eller en kombination af begge spiller en væsentlig rolle. 

Selvom omkring 100 millioner ud af de 540 millioner voksne på verdensplan, der lever med type 2 diabetes, befinder sig i Sydøstasien, har størstedelen af forskningen omkring sygdommen primært fokuseret på hvide europæere. Det er af afgørende betydning for videre forskning indenfor diabetes præcisionsmedicin at studere forskellige befolkningsgrupper, men indtil nu har en udfordring været mangel på relevante kohorter til dette formål. 

Dette er den unikke styrke ved Dr. Misra’s forskningsprojekt. Hun vil anvende data fra et populationsstudie med over 30.000 sydasiatiske og hvide europæiske deltagere, der blev rekrutteret mellem 2003 og 2008 i Storbritannien. Denne forskningskohorte blev etableret med det formål at identificere risikofaktorer for kardiometaboliske sygdomme, herunder type 2 diabetes.  

For nylig er opfølgningsdata blevet tilgængelige, hvilket muliggør undersøgelse af de oprindelige deltagere over en periode på 20 år. Som følge heraf vil Dr. Misra’s projekt være det mest omfattende moderne prospektive studie til dato og viden herfra vil være væsentlig for at forstå årsagerne til den øgede risiko for type 2 diabetes blandt sydasiatere, sammenlignet med hvide europæere.  

“Styrken ved projektet inkluderer dets kliniske relevans, da det med en præcisionsmedicinsk metode undersøger betydningen af etnicitet for forekomsten og udviklingen af diabetes, et område, der ikke er tilstrækkeligt belyst i eksisterende studier,” siger Professor Coen Stehouwer, formand for EFSD og medlem af prisens bedømmelsesudvalg.  

“Forslaget rummer potentiale for målrettede interventioner med det formål at reducere sundhedsforskelle indenfor sydasiatiske befolkningsgrupper med øget risiko, og er et fremragende bidrag til feltet indenfor diabetes præcisionsmedicin.” 

Fremtrædende andenpladser
Udover den primære Precision Diabetes Medicine Award, der tildeles Dr. Misra, er to fremtrædende forskere blevet udvalgt som andenpladser, og modtager hver en forskningsbevilling på DKK 500.000 til deres forskningsprojekter.  

Professor Cyrielle Caussy fra Lyon University Hospital Center i Frankrig er en af andenpladserne. Hun leder forskningsprojektet Type 2 DIAbeTes with NAFLD: innOvative biomarkers of disease progressioN and clInical outComes, som har til formål at udforske potentialet i indledende ikke-invasive biomarkører til at identificere, hvilke patienter med type 2 diabetes, der er i risiko for at udvikle ikke-alkoholisk fedtleversygdom.  

Professor Eran Elinav fra Weizmann Institute of Science i Israel modtager ligeledes en andenplads for sit projekt Decoding the Molecular Microbiome-driven Mechanisms of Rapid Post-bariatric Improvement in Diabetes. Dette forskningsprojekt sigter mod at afsløre mekanismerne bag den hurtige forbedring i glukoseregulering, der ses hos personer med type 2 diabetes efter bariatrisk kirurgi.  

Sidste år for prisen
Precision Diabetes Medicine Award blev etableret i 2021 og er blevet uddelt årligt siden da, for at markere 100-års jubilæet for opdagelsen af insulin i 1921, dets første anvendelse hos mennesker i 1922 og dets første Nobelpris-anerkendelse i 1923. Årets pris er den sidste i rækken. 

Martin Ridderstråle, Senior Vice President og leder af Medical Science hos Novo Nordisk Fonden, understreger betydningen af præcisionsmedicin: “Diabetes udvikler sig og debuterer på meget forskellige måder fra person til person, men behandlingsmetoderne er ofte ensartede, da vi stadigvæk mangler viden om, hvordan diagnostik og behandling kan gøres mere præcis. Præcisionsmedicin involverer brugen af en persons komplette datasæt – der spænder fra rutinemæssige oplysninger som vægt, alder, køn eller sociodemografisk baggrund til detaljerede data om for eksempel proteinniveauer og gener. Præcisionsmedicin har potentialet til at give betydeligt bedre behandlingsresultater for dem, der lever med diabetes. 

“Området har udviklet sig betydeligt i de seneste år, og denne pris har bidraget til at støtte vigtig forskning og øge opmærksomhed om det transformative potentiale indenfor diabetes præcisionsmedicin. Selvom det er sidste år prisen uddeles, vil Novo Nordisk Fonden fortsætte med at støtte området både ved at samle forskere med interesse i emnet, så der sikres en fælles terminologi og strategisk retning, men også ved fortsat at støtte igangværende og nye præcisions medicinske projekter.” 

Professor Stehouwer deler disse betragtninger: “I løbet af de sidste tre år har Precision Diabetes Medicine Award, tildelt af EFSD og Novo Nordisk Fonden, støttet en række lovende nye forskningsprojekter indenfor diabetes præcisionsmedicin. Prisvinderne har bidraget til en mere effektiv og personlig behandling af diabetes, hvilket i sidste ende kan forbedre livskvaliteten for mennesker med denne kroniske tilstand.” 

Prismodtagerne inviteres til at give en prisforelæsning ved Future of Precision Medicine Symposium 2023 den 9.-10. november 2023 på Novo Nordisk Fonden i København. Derudover får de muligheden for at bidrage med en artikel til Diabetologia. 

Yderligere information

Judith Vonberg
Communications Specialist
+45 4172 7925 [email protected]