Ansøg om midler

Pris til gymnasielærere for at åbne elevernes øjne for naturen i Roskilde Fjord

Gymnasielærerne Rune Olsen og Gorm Worsøe Clausen fra Roskilde Gymnasium tager efter normal skoletid elever med ud i Roskilde Fjord for at lære dem om fiske- og muslingeopdræt, miljøfarlige stoffer, fjordens geologi, dykkerfysik, plastikforurening og iltsvind. Det modtager de nu Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2024 Øst for.

På Roskilde Gymnasium er det ikke et særsyn, at elever har dykker- eller snorkelcertifikat.

Det har de, fordi det er nødvendigt for at være med i fritidsprojektet Marin Med Amtet, som gymnasielærerne Rune Olsen og Gorm Worsøe Clausen står for. Formålet med dykker- eller snorkelcertifikat er, at eleverne blandt andet kan studere ålegræs, tælle fisk og fjerne plastik fra Roskilde Fjord.

Roskilde Gymnasium kan med sin unikke position ved fjorden tilbyde et helt unikt projekt, der stimulerer elevernes interesse og motivation for naturvidenskaben. Det sker gennem en særlig kombination af høj faglighed, hands on-erfaring og samfundsmæssig relevans – og så selvfølgelig under vejledning af ekstraordinært dedikerede undervisere, der formår at smitte eleverne med deres egen passion for naturvidenskab.

For deres engagement omkring den naturfaglige dannelse af gymnasieelever på Roskilde Gymnasium modtager Rune Olsen og Gorm Worsøe Clausen nu Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2024 Øst.

»Vi har fået nogle fantastiske muligheder for at gøre noget, der både involverer lokalområdet, virksomheder, universiteterne og vores elever og sætter det hele i forhold til Roskilde Fjord. Det gør, at vi kan sætte kulør på naturvidenskaben og lave et talentprogram, som motiverer vores elever til at interessere sig for faget, selvom det måske ikke er deres valgte studieretning,« fortæller Gorm Worsøe Clausen.

»Vi er meget stolte og overrasket over at modtage denne pris for noget, som vi bruger meget tid på, og som er relevant for mange elever. Der er så mange andre dygtige undervisere og spændende projekter derude, så det gør det at modtage prisen meget specielt,« siger Rune Olsen.

Med den Naturvidenskabelig Gymnasielærerpris ønsker Novo Nordisk Fonden at anerkende og fejre de mange engagerede og dygtige gymnasielærere, som er helt afgørende for unges interesse og læring inden for naturvidenskab. Prisen er opdelt i to med en prisvinder øst for Storebælt og en prisvinder vest for Storebælt. Med hver pris følger 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er en personlig pris, mens 200.000 går til gymnasiet.

»Vi er glade for at overrække prisen til Gorm Worsøe Clausen og Rune Olsen for deres inspirerende indsats med at skabe et stimulerende læringsmiljø, hvor eleverne får mulighed for at arbejde tværfagligt og praktisk med naturfaglige emner,« siger Senior Vice President for Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden Berith Bjørnholm.

Med Roskilde Fjord i centrum
Med Marin Med Amtet får eleverne på Roskilde Gymnasium mulighed for at deltage i et fællesskab med en høj faglig profil og med muligheder for at dyrke en interesse for naturvidenskab og miljøforståelse.

Blandt andet har eleverne deltaget i restaurering af vandløbsstrækninger, så de kan blive til bedre levesteder for ørreder. Eleverne har også været med til at lave klimatjek på bestanden af ålegræs.

Den høje faglighed kommer ind, når eleverne for eksempel bruger undervandsdroner til at naturovervåge under vand, eller når de med hænderne fanger fladfisk til mærkning og genudsætning.

Store dele af projekterne sker desuden i samarbejde med det omkringliggende samfund. For eksempel har eleverne samarbejdet med Risø om analyse af vandprøver, med RUC om at måle fotosyntese i ålegræs og med Plastic Change om at indsamle og kortlægge plastik.

De har også samarbejder med Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Oplevelseshavn.

»Vores elever får muligheden for at arbejde konkret med nogle metoder, der kan relateres direkte til forskningsarbejde, uden at de skal skrive en rapport på 100 sider. Det giver motivation for at engagere sig i projekterne, og vi har også hørt fra elever, at Marin Med Amtet har været helt centralt i, at de overhovedet har kunnet gennemføre gymnasiet,« siger Gorm Worsøe Clausen.

Opgradering af undervisningen
De 200.000 kr., som følger med prisen og tilfalder Roskilde Gymnasium, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning, og Rune Olsen og Gorm Worsøe Clausen har nogle drømme om, hvad de penge skal bruges til.

»Vores aktiviteter kræver en hel del udstyr, så det kunne være fedt med nogle våddragter og havkajakker, men det kunne også være interessant at købe udstyr, som vi normalt ikke har mulighed for at erhverve os og benytte i projektet. Men vi skal også snakke med de andre lærere om, hvorvidt der er nogle områder på gymnasiet, hvor vi kan opgradere den naturvidenskabelige undervisning helt generelt, så pengene kan komme flest muligt elever til gavn,« siger Rune Olsen.

Om Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris
Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris er målrettet engagerede og dygtige gymnasielærere i fagene biologi, kemi, fysik, naturgeografi, bioteknologi, astronomi, geovidenskab, teknologi, teknikfag og matematik. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på ungdomsuddannelserne.

Du kan læse mere om prisen her.

Se også de øvrige modtagere af Novo Nordisk Fondens undervisningspriser for 2024 her.

 

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet.

https://novonordiskfonden.dk/da/

Yderligere information

Nils Eskestad
Senior Corporate Writer, PhD
+45 30232904 [email protected]