Ansøg om midler

Pris til pædiatrisk endokrinolog for banebrydende forskning i årsagerne til og konsekvenserne af svær overvægt hos børn

Professor Antje Körner fra Helmholtz Munich og Leipzig Universitet er blevet tildelt Obesity Prize for Excellence for 2024, som blev etableret i januar 2023 af den European Association for the Study of Obesity (EASO) og Novo Nordisk Fonden. Med prisen følger 2 mio. kr., hvoraf 300.000 kr. er en personlig hæderspris og 1,7 mio. kr. skal gå til forskning. Samtidig modtager fire andre forskere New Investigator Award for deres lovende forskning inden for svær overvægt. 

EASO-Novo Nordisk Foundation Obesity Prize for Excellence uddeles som anerkendelse af fremragende forskning eller teknologiske bidrag, der forbedrer forståelsen af svær overvægt, dens ætiologi, komplikationer, forebyggelse og behandling. I år går prisen til professor Antje Körner, Head of the Metabolism Division ved Helmholtz Institute of Metabolic, Obesity and Vascular Research (HI-MAG) ved Helmholtz Munich og Professor for Metabolic Research på Leipzig Universitet, Tyskland. 

“Det glæder os, at Antje Körner er blevet tildelt denne prestigefyldte pris. Hendes banebrydende forskning, der har bidraget væsentligt til forståelsen af årsagerne til og konsekvenserne af svær overvægt hos børn, er virkelig inspirerende for hele forskningsfeltet,” siger Arne Astrup, professor og Senior Vice President, Obesity and Nutritional Sciences, Novo Nordisk Fonden.  

“Antje Körners forskning har været væsentlig i forhold til karakteriseringen af fedtvævets funktion hos børn med svær overvægt samt at identificere biomarkøre for udviklingen af komplikationer relateret til svær overvægt. Hun har også spillet en væsentlig rolle for forståelsen af de genetiske og epigenetiske faktorer, der bidrager til svær overvægt hos børn, og er en stærk fortaler for at omsætte videnskabelig forskning til klinisk praksis på nationalt og internationalt niveau.” 

Udover Obesity Prize for Excellence har EASO og Novo Nordisk Fonden også uddelt fire New Investigator Awards, som hver kommer med en forskningsbevilling på 300.000 kr.  

“Tillykke til vinderne af Obesity Prize for Excellence og New Investigator Award, der blev annonceret i dag. Vi er glade for at fortsætte vores partnerskab med Novo Nordisk Fonden om at støtte disse forskningsbevillinger, der fokuserer på banebrydende forskning inden for svær overvægt. Vi glæder os meget til at høre vindernes præsentationer og deltage i den officielle prisceremoni i forbindelse med den kommende Europæiske Kongres for Svær Overvægt,” siger EASO-formand, professor Jason Halford. 

Forståelse og bekæmpelse af svær overvægt hos børn
Antje Körners interesse for svær overvægt begyndte, mens hun læste til læge. I dag kombinerer hun sin rolle som praktiserende pædiatrisk endokrinolog med forskning for bedre at forstå baggrunden for, mekanismerne bag og konsekvenserne af svær overvægt hos børn.  

“Da jeg startede, blev svær overvægt opfattet som en manglende vilje til at vælge en sund livsstil. Nu ved vi, at svær overvægt drives af genetiske dispositioner og miljømæssige risikofaktorer,” forklarer Antje Körner. “De videnskabelige og kliniske fremskridt kommer dog ikke børnene til gavn, som det er nu. Det er mit personlige mål at ændre på dette.” 

Med sin kliniske baggrund har Antje Körner en translationel og holistisk tilgang i sin forskning, der kombinerer cellebiologi, molekylærbiologi, kliniske, epidemiologiske og genetiske tilgange til at undersøge forløbet og komorbiditeter ved svær overvægt.  

“Min ambition er at adressere svær overvægt hos børn gennem større indsigt i dens epidemiologiske og kliniske sammenhænge, underliggende mekanismer – med særligt fokus på ændringer i fedtvæv – og den funktionelle relevans af genetiske og miljømæssige risikofaktorer. Med udgangspunkt i en større forståelse af disse interaktioner ønsker vi at identificere handlingsorienterede forebyggelses- og behandlingsmål samt skabe evidens for bedre behandlingsrespons, hvis disse foranstaltninger iværksættes tidligt, ja allerede i barndommen,” siger Antje Körner. 

Muligheder
Antje Körners forskning har vist, at den tidlige barndom er et kritisk tidspunkt for udviklingen svær overvægt. “De faktorer, der bidrager til udvikling af svær overvægt, spiller ind meget tidligt i livet. Og mens komorbiditeter ved svær overvægt normalt diagnosticeres i voksenalderen, begynder de allerede at udvikle sig i barndommen. Vi har derfor en mulighed for at gribe ind i udviklingen af svær overvægt og metaboliske komplikationer hos børn, da deres metaboliske systemer stadig udvikler sig.” 

Med tildelingen af prisen planlægger Antje Körner at undersøge, hvordan man kan identificere børn, der er i størst risiko for tidlig metabolisk forværring og udvikling af svær overvægt, og tilvejebringe videnskabelig evidens for den varige fordel ved tidlig intervention og igangsættelse af behandling hos disse børn.  

“Børn giver os en unik mulighed for at identificere de tidligste biologiske og miljømæssige risikofaktorer for svær overvægt,” forklarer hun. “Når vi har identificeret børn med højest risiko, vil vores forskning se på, om vi kan forhindre eller bremse udviklingen af svær overvægt og dens komorbiditeter gennem intelligent intervention – ved hjælp af innovativ medicinsk behandling kombineret med en psykologisk terapeutisk tilgang. Vi håber desuden at finde ud af, hvordan vi kan forudsige behandlingsrespons hos børn og potentielt modificerbare faktorer, der beskytter mod svær overvægt.”  

Mens bevillingen skal støtte Antje Körners forskningsprogram i de næste tre år, håber hun også, at prisen vil bidrage til at øge synligheden af svær overvægt blandt børn: “Børn betyder meget for mig. Det er vigtigt, at vi bekæmper stigmatiseringen og skaber øget bevidsthed om, at svær overvægt er en sygdom. Vi skal sikre, at børn kommer med på den nationale og internationale forskningsdagsorden, og eliminere behandlingskløften mellem voksne og børn.” 

Fire forskere modtager New Investigator Awards 

Grundvidenskab – Birgitta van der Kolk, postdoc. ved Universitetet i Helsinki, Finland, har kastet nyt lys over mekanismer for svær overvægt og vægttab gennem sin tværfaglige forskning om vævsspecifikke insulinresistensfænotyper og mitokondriel metabolisme i fedtvæv og skeletmuskulatur. Hendes mål er at fremme udviklingen af videnskabsbaserede behandlinger for svær overvægt ved at identificere molekylære baner, der påvirker hele kroppens fysiologi i forbindelse med vægttab og med svær overvægt hos en aldrende befolkning. 

Svær overvægt hos børn – Andrew Agbaje MD, MPH, PhD, FESC, der er pædiatrisk klinisk epidemiolog og forsøgsansvarlig i forskningsgruppen “urFIT-Child”, Universitetet i Østfinland (Finland) & University of Exeter (UK) modtager prisen for sin opdagelse af arteriel stivhed som en ny risikofaktor for pædiatrisk svær overvægt og insulinresistens, påvisningen af kritisk tid i forhold til at bremse den patologiske cyklus for fedtmasse-insulinresistens og demonstrere let fysisk aktivitet som et yderst effektiv virkemiddel til at mindske ophobning af fedt. 

Klinisk forskning – Borja Martinez Tellez, Tenure Track-forsker ved University of Almeria og Torrecardenas Universitetshospital i Spanien, anerkendes for sin banebrydende forskning i brunt fedtvævs (BAT) rolle i forhold til menneskers metabolisme. Hans igangværende forskning undersøger den potentielle tilstedeværelse af tidligere uidentificerede BAT-depoter hos kvinder og undersøger virkningerne af innovative interventioner som motion eller B2-agonister på forbedring af BAT-termogenese. Den potentielle opdagelse af et nyt BAT-depot og dets funktion hos kvinder peger mod en mulig udvikling af skræddersyede behandlinger til patienter, der lever med svær overvægt. 

Folkesundhed – Laura Gray, forsker ved University of Sheffield, Storbritannien, har udført omfattende forskning inden for svær overvægt og folkesundhed. Hun har en særlig interesse inden for svær overvægt på tværs af livsforløbet og har ledet forskning i svær overvægt hos børn og svær overvægt hos ældre voksne samt analyseret tendenser i svær overvægt over tid i forhold til alder og indenfor fødselskohorter. 

Alle priser uddeles officielt på den 30. Europæiske Kongres om Svær Overvægt (#ECO2024) den 12.-15. maj 2024, hvor deltagerne får mulighed for at høre modtageren af Prize for Excellence give et foredrag og præsentationer fra modtagerne af New Investigator Award. Tilmelding her. 

Hvis du ønsker yderligere information om kriterierne og ansøgningsprocessen til Obesity Prize for Excellence og New Investigator Awards, kan du lær mere her

Svær overvægt: en voksende epidemi 

Svær overvægt er en kronisk og kompleks tilstand, der påvirker helbredet og kan øge risikoen for diabetes, hjertesygdom og visse kræftformer. 1 Svær overvægt står for anslået fem millioner dødsfald på verdensplan hvert år. 

I øjeblikket lever mere end 890 millioner voksne med svær overvægt, svarende til 1 ud af 8 mennesker i verden – et tal, der er mere end fordoblet siden 1990. 

Forekomsten af svær overvægt stiger også blandt børn: 2 % af børn i alderen 5-19 år levede med svær overvægt i 1990, mens tallet var firedoblet til 8 % eller 160 millioner i 2022. 

Yderligere information

Judith Vonberg
Communications Specialist
+45 4172 7925 [email protected]