Ansøg om midler

Pris til skolelærer, som vil hjælpe eleverne til at løse verdensmålene

Skolelærer Helene Aakilde Lauridsen fra Gåsetårnskolen i Vordingborg er overbevist om, at hvis hun kan hjælpe børn og unge med at holde fast i deres medfødte barnlige nysgerrighed, skal de nok finde frem til løsninger på de 17 verdensmål. Nu modtager hun Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2023 Øst.

Børnene i første klasse skal nok hoppe i en vandpyt, når der er vand i skolegården, men på Gåsetårnskolen i Vordingborg ser biologi- og geografilærer Helene Aakilde Lauridsen gerne, at eleverne i niende klasse gør det samme.

Når eleverne hopper i vandpytter, er det nemlig et udtryk for, at de er nysgerrige og legesyge, og den barnlighed kan Helene Aakilde Lauridsen udnytte i sin undervisning til at gøre eleverne mere interesseret i natur og naturvidenskab.

På sigt er målet at puste til gløderne af børnenes nysgerrighed og holde gang i ilden hele vejen fra første til sidste skoledag.

For sin forbilledlige tilgang til undervisningen af børnene på Gåsetårnskolen modtager Helene Aakilde Lauridsen nu Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2023 Øst.

»Det er vanvittigt overvældende. Jeg går jo bare på arbejde og laver det, som jeg selv synes er det sjoveste i verden. Men det er dejligt på den her måde at vide, at det, som betyder noget for mig, også betyder noget for andre, og at andre lægger mærke til, at man går den ekstra meter for at lykkes med at gøre børnene nysgerrige på naturvidenskab,« siger Helene Aakilde Lauridsen.

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2023 er delt i to med en prismodtager vest for Storebælt og en prismodtager øst for Storebælt. Med prisen følger 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. tilfalder prismodtageren, mens 200.000 kr. tilfalder skolen.

»Formålet med Novo Nordisk Fondens undervisningspriser er at hylde og fejre de mange engagerede og dygtige lærerkræfter, som er helt afgørende for børn og unges interesse og læring inden for naturvidenskab. Vi er glade for at overrække Naturfagslærerprisen til Helene Aakilde Lauridsen for at skabe udvikling og nytænkning i faget biologi samt for hendes store bidrag til udbredelsen af naturvidenskab på Gåsetårnskolen og i resten af kommunen,« siger Senior Vice President for Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden Berith Bjørnholm.

Du kan læse mere om prismodtageren vest for Storebælt her.

Puster til gløderne af elevernes medfødte nysgerrighed
Helene Aakilde Lauridsen mener, at hun står i spidsen for en dannelsesopgave, som ruster unge mennesker til at imødegå de problemer, som samfundet og verden står over for i dag og i fremtiden. Det drejer sig blandt andet om at finde løsninger på de 17 verdensmål.

For at problemerne skal blive løst, er der behov for naturvidenskabsfolk, og gode naturvidenskabsfolk er af natur nysgerrige på, hvordan verden hænger sammen. Når Helene Aakilde Lauridsen underviser, har hun derfor hele tiden for øje, at eleverne både skal være nysgerrige på emnet for hendes undervisning, samtidig med at de tager ejerskab over undervisningen og arbejder ud fra de naturvidenskabelige metoder.

»Når eleverne starter i skolen, har de stadig den nysgerrighed, som skal til, men det bliver på en eller anden måde trukket ud af dem og rettet til inden udskolingen. Min opgave er at puste til gløderne af den nysgerrighed, så passionen for at være undersøgende kommer tilbage. Det gør jeg blandt andet ved at få eleverne til at plante karse i en rævelort, lave insekthoteller eller lave tsunami-projekter i skolens festsal. Min undervisning er meget elevstyret, og jeg prøver så vidt muligt at træde lidt tilbage som lærer og i stedet støtte op om det, som eleverne bliver grebet af,« forklarer Helene Aakilde Lauridsen.

Med prisen fra Novo Nordisk Fonden følger en pose penge til Gåsetårnskolen, og Helene Aakilde Lauridsen har allerede nogle drømme om, hvad de skal gå til. Blandt andet ser hun gerne, at skolen indkøber noget grej til undervisningen i indskolingen og på mellemtrinnet, så eleverne starter i udskolingen fuld af energi på naturfagsundervisningen.

»Og så ser jeg gerne, at nogle af pengene bliver brugt på efteruddannelse af lærerteamet, så vi er med helt fremme i forhold til det, som skal være vores kompetenceområde,« siger hun.

Om Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere i fagene fysik/kemi, biologi, geografi og matematik. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i grundskolens udskoling.

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer øst for Storebælt og en til en lærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på 250.000 kr. bestående af en personlig hæderspris på 50.000 kr. og 200.000 kr. til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning, for eksempel indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler, ekskursioner eller efteruddannelse.

Prisen uddeles til en lærer efter indstilling fra dennes skoleleder eller skolebestyrelse.

Du kan læse mere om prisen her.

Yderligere information

Nils Eskestad
Senior Corporate Writer, PhD
+45 30232904 [email protected]