Ansøg om midler

Prismodtager har klarlagt helbredsmæssige fordele ved træning

Jacobæus Prisen 2022 går til professor Zhen Yan for sit mangeårige bidrag til bedre forståelse af betydningen af træning for et sundt helbred. Prisen er på 1,5 mio. kr.

Kun de færreste kan være i tvivl om, at det er sundt at træne. Træning har gavnlig effekt på alt fra hjertet og lungerne til hjernen og risikoen for at blive overvægtig.

En af de forskere, som gennem en lang forskningskarriere har været med til at bidrage til den fundamentale forståelse af, hvorfor træning er sundt, er professor Zhen Yan fra Fralin Biomedical Research Institute ved Virginia Tech Carilion, Roanoke, i USA.

Med sin forskning i blandt andet mitokondrier, skeletmuskulaturen og effekten af træning på de to førnævnte har han blotlagt, hvordan træning påvirker kroppen på det molekylære niveau. Han har også været en af bannerførerne for, at læger i dag ikke bare udskriver recepter på medicin til personer med kronisk hjertesvigt, men også ordinerer træning.

For sit store bidrag til forskningsfeltet modtager Zhen Yan nu Jacobæus Prisen fra Novo Nordisk Fonden.

Prisen, som er på 1.500.000 kr., har til formål at promovere medicinsk forskning og gives årligt til en internationalt anerkendt forsker, der inviteres til at holde en forelæsning om sin forskning.

»Professor Zhen Yans forskning har bidraget med vigtig viden på det molekylære niveau vedrørende tilpasning til træning og ved sygdom. Den inspirerende forskning er karakteriseret ved brug af innovative tilgange og er altid af den højeste kvalitet. Vi ønsker er erkende dette vigtige bidrag ved at tildele professor Zhen Yan Jacobæus Prisen 2022,« fortæller professor Henriette Pilegaard fra Novo Nordisk Fondens Komite for Endokrinologi og Metabolisme.

Flere store opdagelser i løbet af karrieren
Zhen Yan fortæller selv, at hans forskning er drevet af en passion for at finde svar på, hvorfor det er så ekstremt godt for helbredet at træne. En stor del af den forskning har blandt andet drejet sig om at forstå den rolle, som mitokondrierne spiller.

Mitokondrierne er ansvarlige for at levere energi til praktisk talt alle cellefunktioner, og normal mitokondriel funktion er derfor kritisk for et godt helbred, mens hæmmet mitokondriel funktion er associeret med udvikling af mange forskellige sygdomme.

Samtidig er der et klart samspil mellem mitokondriel funktion og træning, og det er dette samspil, som Zhen Yans forskning har kastet lys over.
Forskning i Zhen Yans laboratorium har blandt andet vist:

  • At regelmæssig motion under graviditeten kan mindske den negative effekt, som mor og fars svære overvægt har på det endnu ufødte barns helbred. En af årsagerne er, at træning blokerer for den negative effekt, som skadelige kemikaliereaktioner associeret til mor eller fars svære overvægt har på modificeringen af det ufødte barns gener.
  • Regelmæssig træning gør, at skeletmuskulaturen producerer flere af en type af antioxidanter, der bliver transporteret til forskellige organer, hvor de beskytter mod forskellige sygdomme, herunder hjertesvigt og COVID-19-induceret forringelse af åndetrættet.
  • Et enzym med en vigtig regulatorisk funktion i metabolismen er associeret med mitokondrierne og er ansvarlig for at fjerne gamle og dysfunktionelle mitokondrier i forskellige væv for at give plads til nye, funktionelle mitokondrier.

»Disse fund har allerede og vil i fremtiden lede til mere opmærksomhed på fordelene ved at træne i den brede befolkning. Det vil også have potential til at føre til politiske forandringer for at fremme mere fysisk aktivitet og udvikling af effektive farmakologiske interventioner, som kan efterligne effekten af at træne,« forklarer Zhen Yan.

Passioneret videnskabsmand
Zhen Yan fortæller, at han er taknemmelig over gennem sit arbejde at få lov til at udforske det ukendte ved at stå på skuldrene af så mange forskere før ham.

Derfor modtager han også Jacobæus Prisen 2022 med stor ydmyghed.

»Jeg betragter mig selv som heldig, at jeg har haft mange generøse mentorer gennem min karriere. De har hver især spillet en instrumental rolle i at forme min passion for videnskab. Endelig er jeg også mere end taknemmelig for min kone, der også var min kæreste på medicinstudiet, som i løbet af hvert eneste skridt i mit forskningseventyr har bidraget signifikant til, at det kunne lade sig gøre,« siger Zhen Yan.

Prisen overrækkes i dag ved et arrangement i København.

Om Jacobæus Prisen

Jacobæus Prisen blev indstiftet i 1939 til minde om den svenske professor H.C. Jacobæus. Prisen har til formål at promovere medicinsk forskning og gives årligt til en internationalt anerkendt forsker, der inviteres til at holde en forelæsning om sin forskning. Emnet bør falde inden for det fysiologiske eller endokrinologiske område. Prisen er på 1.500.000 kr., opdelt i 250.000 kr. som en personlig pris og 1.250.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde.

Prisen uddeles i regi af Komite for Endokrinologi og Metabolisme, der er en komite under Novo Nordisk Fonden, og forelæsningerne afholdes så vidt muligt i skandinaviske universitetsbyer eller andre byer i Europa med tilknytning til medicinsk forskning.

H.C. Jacobæus (1879-1937) var en pioner inden for klinisk forskning. Han udviklede bl.a. en metode til at undersøge lungerne vha. torakoskopi – kikkertundersøgelser – hvilket har haft stor betydning for diagnosticering og behandling af lungesygdomme, især tuberkulose. Jacobæus var medlem af fondens bestyrelse fra 1926 og frem til sin død.

Yderligere information

Christian Mostrup
Senior Lead, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]