Ansøg om midler

Prismodtager skaber ny begejstring for matematik blandt kommende lærere

Lóa Björk Jóelsdóttir fra VIA Læreruddannelsen i Silkeborg modtager Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Lærerud-dannelsen 2019. Med prisen følger 250.000 kroner.

Fagligt engagerede skolelærere kræver engagerede undervisere på læreruddannelsen. Netop det kendetegner Lóa Björk Jóelsdóttir fra VIA Læreruddannelsen i Silkeborg.

Gennem et utrætteligt engagement og en innovativ tilgang til undervisning inden for matematikfaget har hun formået at inspirere de kommende generationer af skolelærere til hvordan faget matematik skal undervises på en interessant og engagerende måde i folkeskolerne.

Lóa Björk Jóelsdóttirs ildhu er en af årsagerne til, at hun er blevet valgt som modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen. Med prisen følger 250.000 kroner, hvor 50.000 kroner er en personlig hæderspris, mens 200.000 kroner går til VIA Læreruddannelsen i Silkeborg til investering i naturfaglig undervisning.

Lóa Björk Jóelsdóttir blev næsten mundlam, da hun hørte, at hun var blevet indstillet til prisen.

»Jeg ved dårligt, hvad jeg skal sige. Det er et privilegie for mig at stå med opgaven at uddanne fremtidens skolelærere. Jeg var selv 10 år på en folkeskole, inden jeg fik min kandidatgrad, og jeg brænder virkelig for alle aspekter af undervisning i folkeskolen. Derfor var det også meget stort, da jeg hørte, at mine studerende havde indstillet mig til prisen,« siger Lóa Björk Jóelsdóttir.

Gør en forskel for undervisningen i folkeskolen
Et af de steder, hvor Lóa Björk Jóelsdóttir selv føler, at hun spiller en vigtig rolle i forhold til at uddanne fremtidens skolelærere, er inden for udvikling af de lærerstuderendes fagsyn.

Mange kommende lærere kommer ind på læreruddannelsen med et syn på matematikfaget, der bunder i en traditionel måde at se faget på. Gennem Lóa Björk Jóelsdóttirs undervisning lærer de studerende at nytænke og se anderledes på matematik og undervisning i matematik, og mange ender med at vælge det til som fagretning, selvom de indledningsvist aldrig havde troet, at de skulle komme dertil.

At kunne åbne de studerendes øjne for matematikfagets muligheder på den måde varmer Lóa Björk Jóelsdóttirs hjerte: »Det er en fornøjelse at undersøge og eksperimentere med faget og udvikle de studerendes fagsyn, så de nogle år senere har fået det der helt specielle glimt i øjet og ser, at de kan gøre en forskel for eleverne i folkeskolen. At kunne ændre på de studerendes syn på matematik, og hvad undervisningen i folkeskolen drejer sig om, gør det virkelig spændende,« fortæller hun.

Et fagligt fyrtån
Lars Christensen Ustrup er uddannelsesleder på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg, og han fortæller, at Lóa Björk Jóelsdóttir er en eksemplarisk underviser i forhold til matematikfaget. Hun er i stand til at anvende og demonstrere fagets arbejdsformer og metoder, så de studerende derigennem får klare billeder af, hvordan der kan undervises i og med faget i forhold til en skolekontekst.

»Lóa er fagligt meget ambitiøs, hvilket smitter af på de studerende, fordi hun også er i stand til at møde dem i øjenhøjde og forstår at motivere dem til at arbejde med faget – også efter timerne er overstået. Hun har arbejdet med professionens studieaktivitetsmodel og er i stand til at facilitere de studerendes egne studier i faget og integrere deres arbejde i en helhed,« siger Lars Christensen Ustrup, der ikke går af vejen for at kalde Loa Björk Jóelsdóttir for et fagligt fyrtårn.

Lars Christensen Ustrup fortæller, at VIA Læreruddannelsen i Silkeborg formentlig vil bruge sin del af fondens pris til at skabe sammenhæng mellem uddannelsens Makerspace, Væksthus og kreative studierum samt et matematiklaboratorium.

»Prisen betyder, at vi har mulighed for at investere i forskellige materialer og teknologier, der kan spille sammen med områdets allerede eksisterende faciliteter og inventar og skabe et endnu mere attraktivt studiemiljø inden for naturfagsundervisningen,« siger han.

Om Novo Nordisk Fondens pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen er målrettet engagerede og dygtige undervisere på læreruddannelsen, som underviser i undervisningsfagene natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, geografi og matematik. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere landets fremtidige naturfaglige grundskolelærere.

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen uddeles årligt. Hver pris består af en sum på 250.000 kroner, hvor 50.000 kroner er en personlig pris, mens 200.000 kroner går til professionshøjskolen. Andelen, som tilfalder professionshøjskolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning, eksempelvis til indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/inventar eller udviklingsprojekter. Prisen uddeles til en underviser efter indstilling fra dennes rektor eller dekan.

Læs mere om prisen her.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]