Ansøg om midler

Prismodtager skimter en fremtid uden insulininjektioner

John Andrew Todd, professor ved University of Oxford, modtager EASD–Novo Nordisk Foundation Prize for Excellence 2021 for sin indsats gennem 35 år med at forstå, forebygge og bekæmpe type 1-diabetes. Han forudser, at type 1-diabetes og daglige insulininjektioner på et tidspunkt vil høre fortiden til. Foto: Stephen Foote.

Da insulin blev opdaget for 100 år siden, var årsagen til type 1-diabetes først lige blevet afdækket. Lige siden har man søgt svaret på, hvorfor immunsystemet hos mennesker med diabetes angriber kroppen.

Gennem 35 år har John Andrew Todd, professor ved University of Oxford, udført forskning i verdensklasse for at forstå, forebygge og bekæmpe type 1-diabetes. For denne fremragende indsats modtager John Andrew Todd EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence 2021.

Prisen  uddeles som anerkendelse af et fremragende forskningsmæssigt eller teknologisk bidrag, der øger vores viden om diabetes, dens sygdomsmekanismer eller dens komplikationer. Med prisen følger 6 mio. kr.

Prisen uddeles i et samarbejde mellem European Association for the Study of Diabetes (EASD) og Novo Nordisk Fonden.

”Min første tanke var, at jeg følte mig overvældet og meget beæret over at modtage prisen. Og min anden tanke gik til type 1-diabetes, fordi sygdommen står i skyggen af type 2-diabetes. Men det er ved at ændre sig nu. Jeg tror, at forskningsverdenen undervurderer, hvilken byrde det er at have et barn med type 1-diabetes, selvom barnet anvender alle de moderne hjælpemidler. Nætterne giver stadig anledning til bekymring, for eksempel fordi barnet kan få for lavt blodsukker. Så jeg er meget taknemmelig over for alle de mennesker, jeg har arbejdet sammen med omkring type 1-diabetes, og som har bragt diabetesforskningen frem til det stadie, hvor den er i dag,” siger John Todd.

Stefano Del Prato, formand for priskomiteen og formand for European Association for the Study of Diabetes (EASD), siger:

“John Andrew Todd har siden 1986 stået i spidsen for udvidelsen af den genetiske og mekanistiske forståelse af type 1-diabetes og overført denne viden til kliniske forsøg og interventionsstudier, mens han samtidig har haft

stor indflydelse på udforskningen af alle almindelige multifaktorielle sygdomme. John Todd er således både en sand pionér og en visionær forsker. Hans arbejde er præget af innovativ tænkning, der med stor succes bliver konverteret til nye forskningsmål, og det har skabt grundlaget for internationalt samarbejde med førende forskere omkring komplekse kliniske forsøg med børn, der har stor risiko for at udvikle type 1-diabetes.”

Drivkraften bag

Sammen med sin mangeårige kollega, professor Linda Wicker, har John Todd været drivkraften bag igangsættelsen af vigtige undersøgelser af den genetiske baggrund for type 1-diabetes, og de førte til, at den væsentlige betydning af interleukin-2-signalvejen blev klarlagt. Selv små forskelle i interleukin-2-niveauerne i kroppen kan have store indvirkninger på immunsystemet og i sidste ende føre til en autoimmun reaktion og udvikling af sygdommen.

“Derfor er vi nu i gang med et forsøg, hvor vi anvender aldesleukin – et rekombinant humant interleukin-2-lægemiddel, der kompenserer for denne interleukin-2-mangel – til behandling af type 1-diabetes. Vi håber, at resultaterne vil bidrage til at implementere en behandling til børn og unge voksne – der udviser tegn på autoimmunitet, men endnu ikke er blevet diagnosticeret med sygdommen – og dermed stoppe udviklingen af denne alvorlige lidelse, som rammer ét ud af 400 børn hvert år,” siger John Todd.

Med type 1-diabetes følger livslange komplikationer som for eksempel blindhed, nyresvigt, nervebetændelse og hjerte-kar-sygdomme. John Todd har viet sin karriere til at forstå den komplekse interaktion mellem gener og miljømæssige faktorer, der især finder sted i det første leveår og fører til, at kroppens eget immunsystem ødelægger de celler i de langerhanske øer i bugspytkirtlen, der producerer insulin. Han ønsker at bruge denne viden til at behandle og i sidste ende forebygge sygdommen.

”Vi har lært en masse. Nu falder mange ting på plads både på grund af den nye viden, de nye teknologier og de nye måder at afvikle kliniske forsøg og samarbejdsnetværk på og også via en bølge af fornyet interesse fra den farmaceutiske og bioteknologiske industri. Vi er på vej ind i en tid, hvor der hersker stor optimisme omkring både forebyggelse og behandling, og det gør, at vi endelig kan se konturerne af en verden uden type 1-diabetes og daglige insulinindsprøjtninger,” slutter John Todd.

John Todd har publiceret mere end 500 originale videnskabelige artikler – deriblandt 12 nyere af slagsen i Science, Nature, Cell og New England

Journal of Medicine, og han er blevet citeret mere end 45.000 gange af sine kollegaer.

Officielt modtager John Todd prisen den 29. september på EASD’s 2021 online årsmøde.

Om prisen
EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence tildeles en internationalt anerkendt forsker, der har ydet signifikante bidrag til diabetesforskningen.

Med prisen følger et beløb på 6 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er en personlig hæderspris, mens de resterende 5 mio. kr. er et rådighedsbeløb til forskning.

Prisen overrækkes i samarbejde mellem European Association for the Study of Diabetes (EASD) og Novo Nordisk Fonden. Prismodtageren udvælges af et særligt bedømmelsesudvalg nedsat af EASD, mens Novo Nordisk Fonden donerer pengebeløbet.

Prismodtagerens forskning kan have fokus på forebyggelse, behandling og/eller fysiologisk-biokemisk grundforskning. Forskningen kan også være klinisk orienteret. Prisen kan endvidere uddeles for ”årtiets opdagelse” inden for diabetesforskning.

Om EASD
European Association for the Study of Diabetes (EASD) er en medlemsbaseret, almennyttig, akademisk forening. Dens formål er at tilskynde og støtte forskning inden for diabetes samt hurtig udbredelse af den nyeste viden og implementering af denne.

EASD’s årsmøde er én af de største diabetesrelaterede konferencer i verden, med flere end 15.000 deltagere fra over 130 lande. EASD spiller også en aktiv rolle inden for postgraduat uddannelse og har uddannet mere end 40.000 sundhedsprofessionelle gennem postgraduate kurser og online uddannelsesaktiviteter.

I år 2000 grundlagde EASD European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) for yderligere at understøtte diabetesforskningen i Europa. Siden dens dannelse har EFSD stillet mere end €100 mio. til rådighed for diabetesforskningen i Europa gennem forskellige typer bevillinger.

EASD udgiver Diabetologia – et større månedligt internationalt diabetestidsskrift.

Yderligere information: www.easd.org.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 30 mia. kr., primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt til behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

 

Yderligere information

John Andrew Todd, https://www.well.ox.ac.uk/people/john-todd

EASD Press Team: [email protected]

Novo Nordisk Fonden: Christian Mostrup, Senior Programme Lead, Communications, +45 3067 4805, [email protected]