Ansøg om midler

Prismodtagere inspirerer de yngste elever til at elske naturvidenskab

Lærerne Anna Clausen fra Firkløverskolen, Give, og Lone Jensen og Jan Barslund fra Nordskolen, afd. Egebjerg, modtager Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2019.

Interessen for naturvidenskab opstår ikke i gymnasiet eller i folkeskolens sidste år. Børn har den naturvidenskabelige nysgerrighed fra de er helt små, men den skal holdes ved lige hele vejen gennem skoletiden for ikke at gå tabt. Netop evnen til at holde de yngste folkeskoleelever interesserede og engagerede i naturfagsundervisningen har Anna Clausen fra Firkløverskolen, Give, og Lone Jensen og Jan Barslund fra Nordskolen, afd. Egebjerg.

I naturfagsundervisningen på Firkløverskolen og Nordskolen kommer eleverne på hugormetur, og de lærer, hvorfor en mælk skal stå i køleskabet. Eleverne bliver stimuleret, engageret og inkluderet i undervisningen, så natur- og teknikfagene er blevet til yndlingsfag på skoleskemaet i de to skoler.

Arbejdet med elevernes interesse for naturvidenskab hele vejen fra børnehaven til sjette klasse udløser nu Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2019. Anna Clausen modtager Vest-prisen, mens lærerteamet Lone Jensen og Jan Barslund modtager Øst-prisen. Med hver pris følger 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er en personlig hæderspris til lærerne eller lærerteamet, mens 200.000 kr. går til skolen til udvikling af undervisningen inden for naturfagene.

»Jeg er benovet over at modtage prisen, men jeg ved samtidig også godt, at jeg gør en forskel for eleverne, for det bestræber jeg mig på at gøre hver eneste dag. Jeg elsker virkelig arbejdet med at bibeholde elevernes nysgerrighed, så den ikke forsvinder gennem skoletiden,« fortæller Anna Clausen.

Lone Jensen er også glad for at få sit arbejde anerkendt: »Det er helt fantastisk at få lov til at blive anerkendt for sit arbejde af ledelsen på skolen, som jo har indstillet os til prisen. Vi deler æren med nogle gode kollegaer, som understøtter de naturfaglige projekter, vi tager eleverne med på,« siger hun.

Den kollega, som Lone Jensen deler de fleste af sine rejser med, er Jan Barslund:

»Vi brænder selv for og tror på, at det her er, hvad der skal til for at give børnene noget specielt inden for undervisning i natur- og teknikfagene. Så er det da en kæmpe blåstempling af vores arbejde at blive anerkendt af både skolen og fonden,« siger han.

Politikere følger med i undervisningen på Firkløverskolen
I sin dagligdag går Anna Clausen forrest, når det gælder natur- og teknologiundervisningen på Firkløverskolen. Hun afprøver blandt andet hele tiden nye undervisningsmetoder, ligesom hun videreudvikler på allerede eksisterende metoder. Én af disse metoder er den såkaldte Engineering-metode, hvor eleverne arbejder undersøgelsesbaseret og problemorienteret i kreative og tværfaglige forløb. Anna Clausen har blandt andet haft eleverne gennem et forløb under titlen ’Hvorfor skal mælk stå i køleskabet?’, hvor eleverne skulle søge viden, lave forsøg med bakterier, komme med løsningsforslag og til sidst præsentere deres resultater for klassen.

Den innovative og engagerede tilgang til undervisningen af de yngste klassetrin har endda fået kommunalpolitikere og folketingsmedlemmer til at besøge Anna Clausens klasselokale for at se Engineering-metoden i aktion. Anna Clausen samarbejder med sine kollegaer og deler også erfaringer med naturfagslærere fra andre skoler gennem det naturfaglige netværk i kommunen.

»I Vejle Kommune arbejder vi med professionelle læringsfællesskaber, hvor vi kigger på at udvikle både eleverne og lærerne. Vi arbejder på den måde både med at kompetenceudvikle eleverne og os som undervisere, blandt andet ved at gribe fat i værktøjer, som fastholder elevernes interesse for natur- og teknologifaget hele vejen gennem deres skoletid,« siger Anna Clausen.

Børn skal røre, lugte og smage på undervisningen
Lone Jensen og Jan Barslund har på Nordskolen udviklet en fast faglig struktur for natur- og teknologiundervisningen. Det betyder blandt andet, at der er en rød tråd gennem undervisningen helt fra børnehaven til udgangen af 6. klasse. Lone Jensen og Jan Barslund har lavet et langt undervisningsforløb, hvor der er sammenhæng mellem temaer og projekter på alle klassetrin, og resultatet er elever, der bibeholder nysgerrigheden omkring de naturvidenskabelige fag hele vejen gennem deres skoletid.

»Eleverne lærer tidligt at være undersøgende, og det rækker også ind i mange andre fag end i de naturvidenskabelige eller tekniske. Børn er simpelthen så nysgerrige fra naturens side, og vores fornemmeste opgave er blot at hjælpe dem til at bibeholde den nysgerrighed, for så skal de nok lære tingene,« forklarer Lone Jensen.

»Børnene skal i høj grad selv bestemme, hvor de gerne vil hen i undervisningen, og så skal vi følge med og guide dem. De skal røre, lugte og smage på undervisningen på alle mulige måder. Gennem mange år i folkeskolen har jeg fundet ud af, at det er det, som virker,« siger Jan Barslund.

Anerkendelse til udfordrede skoler
Bag de fremragende natur- og teknologilærer står to skoleledere, der er stolte af at have så stærke kompetencer på deres respektive skoler.

Preben Skov Christensen er skoleleder på Firkløverskolen, og han lægger ikke skjul på sin begejstring: »Det er utroligt vigtigt for skolen at have en lærer/vejleder, der gør en helt særlig indsats for sit fagområde på skolen. Det gælder ikke mindst på en skole som vores, der er beliggende på fire adskilte matrikler med op imod 20 kilometer mellem yderpunkterne. Her er det vigtigt at have nogen, der binder en så decentralt organiseret skole sammen,« siger han.

På Egebjergskolen, der er en afdeling under Nordskolen, er Thomas Sikora skoleleder, og han er meget glad for sit team af lærere og pædagoger, der styrker overgangen mellem børnehaven og skolen.

»Det betyder meget for os, at det er som team, at de har fået prisen. Vi har arbejdet meget med at styrke overgangen mellem børnehave og skole, og prisen understøtter og bekræfter, at vores visioner og ideer gør noget godt for såvel eleverne som personalet på skolen. Det er også vigtigt for os, at vi som en af de små skoler i landet bliver set og anerkendt for vores indsats,« siger Thomas Sikora.

Om Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere i faget Natur og Teknologi. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i grundskolens indskoling og mellemtrin.

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; én til en lærer eller et team øst for Storebælt og én vest for Storebælt.

Hver pris består af en sum på 250.000 kroner. 50.000 kroner er en personlig hæderspris, mens 200.000 kroner tilfalder skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning, eksempelvis ved indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/udeområde eller efteruddannelse.

Prisen uddeles til en lærer efter indstilling fra dennes skoleleder. Børn, forældre og kolleger opfordres til at foreslå kandidater til skolelederen, der kan indstille én eller flere lærere samt teams på op til tre personer fra samme skole.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]