Ansøg om midler

Prisvinder: De skal føle, at det er virkelighed

Rødkilde Gymnasium har valgt at oprette et avanceret DNA-laboratorium for den sum, skolen modtog, da underviser Christian Gothard Rix vandt Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris i 2015.

Når eleverne på Rødkilde Gymnasium undervises, arbejder de f.eks. med målretning af kræftbehandling på Vejle Sygehus eller jagter ørred-DNA i Vejle Å. De designer selv forsøgene og kender ikke svarene på forhånd, og det gør deres underviser Christian Gothard Rix heller ikke. Derfor er resultaterne i Rødkildes DNA laboratorium ikke altid lige gode. Det er som det skal være – fuldstændig som i forskningens verden.

Dyrkning af stamceller er normalt forbeholdt universitetslaboratorier. På Rødkilde Gymnasium har man i stedet valgt at lade de seneste og mest avancerede metoder inden for moderne videnskab rykke ind. Gymnasiet har valgt at oprette et avanceret DNA-laboratorium for at give eleverne det mest realistiske billede af, hvordan et ægte forskningslaboratorium er indrettet og fungerer.

”Vi har indkøbt en avanceret PCR-maskine, der gør, at vi ikke bare kan undersøge prøver for konkrete DNA-sekvenser. Vi kan også præcist måle, hvor meget af den konkrete DNA sekvens, der er i prøven. Det betyder blandt andet, at vi kan søge efter ørreder i den lokale å uden rent faktisk at fange ørrederne. Vi kan i stedet nøjes med blot at måle på vandet,” forklarer biologilærer Christian Gothard Rix fra Rødkilde Gymnasium, der vandt Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris i 2015.

Elever undersøger kræftbehandling

Det var med gymnasiets andel af pengene fra prisen i hånden, at Rødkilde Gymnasium gik i gang med at realisere det ambitiøse projekt. Målet var, at elevernes undervisning skulle have karakter af grundforskning, med fokus på at træne deres naturvidenskabelige arbejdsmetoder gennem nysgerrighed. Derfor blev to kodeord for undervisning: problemorientering og ejerskab.

”Det er utroligt vigtigt for motivation og oplevelsen af, at arbejdet giver mening, at de selv deltager i at finde problemer og designe de forsøg, der kan afklare det og potentielt føre til en løsning. Mine elever arbejder derfor selv med at udvikle de konkrete forsøgsprotokoller, som skal kunne bruges i deres egen undervisning. Det er alfa og omega for at vække deres nysgerrighed og motivere dem bedst muligt.”

Endelig er det anvendelsesorienterede mindst lige så vigtigt for at give eleverne en oplevelse af, at deres løsning på problemet har en anvendelse. F.eks. har eleverne undersøgt forskellige kræftbehandlinger i samarbejde med Vejle Sygehus. Målet var at finde særlige proteiner på en kræftcelles overflade og undersøge samt afprøve, hvordan kræftlæger udnytter den viden til at målrette behandlingen.

”Det gør det meget nemmere for den enkelte elev at handle på egne interesser og få en fornemmelse for, hvad det næste skridt i deres liv og karriere er. På den måde kommer eleverne til at se deres relationer til uddannelse på en helt ny måde, og på den måde bliver gymnasiet en meget aktiv medspiller i elevernes forsøg på at afprøve mulige studieretninger og karriereveje.”

The FabLab

For konstant at sikre at Rødkilde Gymnasium er med på forskningsnoderne, har Christian Gothardt Rix et tæt samarbejde med en forskerenhed på Molekylærbiologisk Institut på Syddansk Universitet. Derigennem sikrer han blandt andet også, at elevernes nogle gange smarte eller vilde løsningsforslag er teoretisk mulige, men om de i sidste ende virker, ved han til gengæld først bagefter.

”Da vi besluttede os for at prøve at bestemme antallet af ørreder i Vejle Å, anede vi ikke om det var muligt, da vi sendte eleverne ud efter vandprøver fra udløbet af Vejle Å. Så det var med spænding, at de oprensede og bestemte mængden af ørred-DNA. Det er selvfølgelig altid en stor succes, når det virker, men der er næsten endnu større læring, når det ikke gør, og man så skal finde ud af, hvad der gik galt.”

Resultaterne omkring ørred-DNA ville eleverne bruge til at bestemme, hvornår på året der er opgang af ørreder i Vejle Å. I andre projekter undersøges der, hvilke gener der tændes og slukkes for under ølgæring eller under udviklingen af stamceller. Og at emnerne motiverer, viser et helt andet initiativ.

”Vi har åbent hus i DNA-laboratoriet – vores såkaldte FabLab – om eftermiddagen for alle interesserede elever på Rødkilde Gymnasium, så de kan hjælpe med til at udvikle og afprøve nye forsøg og eksperimenter, og det er overraskende populært. Jeg tror, at vi på den måde har fået pirret den nysgerrighed, der skal til for at få dem interesseret i naturvidenskaben.”

Christian Gothard Rix modtog i 2015 Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris. Den består af en personlig pris på 50.000 kr. samt 200.000 kr. til det gymnasium, læreren er ansat på – i dette tilfælde Rødkilde Gymnasium i Vejle. Der uddeles to årlige priser – en øst og en vest for Storebælt.