Ansøg om midler

Professor Jack Pronk modtager Novozymes Prisen 2024 for sine revolutionerende fremskridt inden for industriel produktion af biobrændstoffer og kemikalier

Det bliver professor Jack Pronk, der modtager Novozymes Prisen 2024 for sine banebrydende bidrag til industriel bioteknologi. Hans forskning i gærfysiologi og enestående indsats med at lære at regulere dens metabolisme har ikke kun revolutioneret produktionen af bioethanol og andre kemikalier, men har også leveret afgørende løsninger til langvarige udfordringer indenfor bæredygtige bioprocesser.

Ved århundredeskiftet, mens verden stod over for den truende klimakrise drevet af overforbrug af fossile brændstoffer, blev vigtigheden af alternative brændstoffer stadig mere tydelig.

Bioethanol kom frem som en lovende løsning, men at produktionen af bioethanol byggede på ikke-fødevarekilder, bl.a. træ, udgjorde en væsentlig udfordring.

“I årtier har det været en drøm at etablere en biobaseret økonomi ved at udnytte mikroorganismer. Et eksempel er produktion af brændstoffer som ethanol fra sukker ved hjælp af gær, som effektivt omdanner glukose til ethanol. Men den tilgang var kontroversiel, fordi ubegrænset udvidelse kunne føre til konkurrence med den eksisterende fødevareproduktion,” forklarer Jack Pronk, professor og leder af Afdelingen for Bioteknologi ved Delft Tekniske Universitet (TU Delft) i Holland.

Selvom gær kunne omdanne sukker fra frugt og andre spiselige kilder til bioethanol effektivt, var omdannelsen af sukkerarter fra landbrugsaffald ikke mulig, da traditionelle gærstammer havde svært ved at udnytte de lidt anderledes pentose-sukkerarter, som findes i større mængder i landbrugsaffald efter høst af fx korn.

I et banebrydende samarbejde med mikrobiologen Huub Op den Camp fra Radboud Universitet Nijmegen opdagede Jack Pronk en potentiel løsning fra en usandsynlig kilde – den anaerobe svamp Piromyces sp. stamme E2, isoleret fra afføringen fra en indisk elefant. Denne svamp indeholdt et xylose isomerase-gen, der var nøglen til at løse pentose-udfordringen.

“Fundet blev starten på års forskning, der i stigende grad involverede samarbejde med virksomheden DSM,” fortæller Jack Pronk. “Gennem denne proces blev bagergær tilpasset til at omdanne sukkeret fra landbrugsaffald.”

“Jack Pronk er en af Europas førende skikkelser inden for innovativ, bæredygtig bioteknologi, der anvender mikroorganismer til en miljøvenlig omdannelse af affald til biobrændstoffer og avancerede kemikalier. Den fundamentale forskning og den viden, der er genereret om gær og svampe fra Jack Pronks laboratorium, har dannet grundlaget for en bred vifte af kommercielle anvendelser med tydelig samfundsmæssig effekt, som har ført til implementering i stor skala i industrien. Novo Nordisk Fonden er stolt af at anerkende Jack Pronks fremragende forskning med Novozymes Prisen 2024,” siger professor Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør for Novo Nordisk Fonden.

Siden 2010 har den modificerede gær effektivt kunnet omdanne de vigtigste sukkerarter fra planteaffald til ethanol, hvilket banede vejen for bæredygtig biobrændstofproduktion. På trods af midlertidige tilbageslag i forhold til en storstilet implementering, mener Jack Pronk, at produktionen af ethanol fra landbrugsaffald vil gøre et comeback. Ethanol er nemlig ikke kun nyttigt som transportbrændstof, men også som forløber for forbindelser, der spænder fra ethylen til flybrændstof.

“Jeg ser en stor fremtid for ethanol som en råvare til produktion af fødevareprotein, medicin og avancerede kemikalier. Der er et enormt potentiale i produktionen fra landbrugsaffald. Jeg er derfor overbevist om, at genetisk modificerede mikroorganismer, som gær, bakterier eller svampe, vil muliggøre en omkostningseffektiv og bæredygtig ethanolproduktion fra disse råmaterialer.”

Novozymes Prisen 2024 hylder nu Professor Jack Pronks ekstraordinære bidrag til industriel bioteknologi, fremhæver hans innovative løsninger på langvarige udfordringer og hans vedvarende engagement i skabelsen bæredygtige bioprocesser. Hans arbejde er et eksempel på bioteknologiens transformative potentiale i at adressere globale udfordringer og opbygge en mere bæredygtig fremtid.

“De fremskridt, Jack Pronk har gjort, især ved hjælp af gær, er baseret på ekstraordinært dyb viden om fysiologi og metabolisme og rodfæstet i grundig grundforskning. Hans fremragende forståelse af, hvordan en gærcelle fungerer, har Jack direkte omsat til at udnytte gærceller som industrielle fabrikker til produktion af brændstoffer og kemikalier. Han er klart i den absolutte verdenselite indenfor industriel bioteknologi og fermenteringsvidenskab, med et særligt fokus på udvikling af bæredygtige bioprocesser, der hjælper med at reducere affaldsstrømme og Co2-fodaftrykket,” afslutter professor Detlef Weigel, formand for Komitéen for Novozymes-prisen.

 

Om Professor Jack Pronk

1986 MSc i biologi (cum laude), Leiden University

1991 PhD in mikrobiel fysiolgi, TU Delft

1991–1999 Adjunkt, TU Delft

1999– Professor of Industrial Microbiology, TU Delft

2002–2013 Co-founder og Scientific Director, Kluyver Centre for

Genomics of Industrial Fermentation

2015 Fellow of the American Society of Microbiology

2015 Professor of Excellence Award, TU Delft

2018 International Metabolic Engineering Award

2019– Head of the Department of Biotechnology, TU Delft

2020 Member of the Royal Netherlands Academy of Sciences

2021 Knight in the Order of the Netherlands Lion

 

Om Novozymes Prisen

Novozymes Prisen tildeles som en anerkendelse af en banebrydende forskningsindsats eller et teknologibidrag, der fremmer udviklingen af bioteknologisk videnskab til innovative løsninger.

Prisen uddeles årligt og har til formål yderligere at øge kendskabet til grundlæggende og anvendt bioteknologisk forskning.

Prisen er på 5 mio. kr. Heraf er 4,5 mio. kr. et rådighedsbeløb til prismodtagerens forskning, mens 500.000 kr. går til prismodtageren personligt.

Novo Nordisk Fonden uddeler yderligere 0,5 mio. kr. til afholdelse af et internationalt symposium inden for modtagerens forskningsfelt(er).

Yderligere information

Christian Mostrup
Senior Lead, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]