Ansøg om midler

Projekt bringer skoleelever og virksomheder tættere sammen

Naturvidenskabernes Hus har i ti år arbejdet for at bygge bro mellem skoleelever og virksomheder for at pirre unges interesse for STEM-fagene. Nu modtager initiativet millionbevilling fra Novo Nordisk Fonden. Projektet er ét blandt 11, der netop har modtaget støtte fra fonden til fremme af børn og unges viden om muligheder og løsninger inden for naturvidenskab og teknologi.

I ti år har Naturvidenskabernes Hus arbejdet for at åbne folkeskoleelevers øjne for, hvilke spændende muligheder der ligger i de tekniske og naturvidenskabelige jobs i erhvervslivet.

Folkeskoleelever har i forbindelse med faglige forløb været på virksomhedsbesøg og har med egne øjne set, hvad STEM-fagene (Science, Technology, Engineering og Math) kan benyttes til i en jobsammenhæng.

Naturvidenskabernes Hus skaber forbindelsen mellem skoler og virksomheder, for at skoleelever får muligheden for ikke bare at se fagene praktiseret som erhverv, men så de også kan lære nogle af de mennesker, som arbejder inden for STEM, at kende og spejle sig i dem.

»Det handler om, at eleverne skal se, at STEM-fagene ikke bare er noget teoretisk og kedeligt, de lærer om i en bog, men at det har praktiske anvendelser i interessante jobs med mennesker, som de kan se op til som rollemodeller. Målet er at åbne op for en karriere inden for STEM-fagene for flere unge ved at give dem et mere retvisende billede af, hvad fagene kan bruges til og af hvem,« fortæller direktør i Naturvidenskabernes Hus Maiken Lykke Lolck.

Naturvidenskabernes Hus har netop modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på godt 4,4 mio. kr. til at udbrede projektet til flere kommuner og flere folkeskoleelever.

Faciliterer mødet mellem skoler og virksomheder
Maiken Lykke Lolck forklarer, at flere elever vil finde interesse i STEM-fagene, hvis de kan se sig selv i de jobs, som STEM-fagene kan benyttes i.

Det er selvfølgelig lærernes opgave at åbne uddannelses- og jobmuligheder op for eleverne, men mange danske skolelærere har begrænset kendskab til, hvordan naturfagene benyttes i forskellige jobsammenhænge og ingen kontakt til relevante virksomheder. Der træder Naturvidenskabernes Hus in som facilitator.

Deres ekspertise er at skabe en kobling mellem virksomheder og lærere og hjælpe begge parter med at få øje på, hvordan de kan få noget ud af samarbejdet.

Derudover stiller de sig også til rådighed over for lærerne, så de bliver kompetenceudviklet til at inddrage samarbejde med virksomheder i deres undervisning.

»Vi håber på sigt på, at den her form for undervisning i et samarbejde med en virksomhed bliver en integreret del af undervisningen i alle danske folkeskoler. Det kommer dog ikke til at ske, med mindre nogle faciliterer og understøtter det,« siger Maiken Lykke Lolck.

Elever vil gerne arbejde med bæredygtighed
Indtil videre har Naturvidenskabernes Hus fået etableret samarbejder mellem skoler og virksomheder i 17 danske kommuner.

Maiken Lykke Lolck fortæller, at noget af arbejdet handler om at skabe rammerne for skole-virksomhedssamarbejde sammen med kommunale forvaltning, eksempelvis noget så lavpraktisk som at sørge for, at der er en bus til rådighed til at køre eleverne til og fra virksomhedsbesøg.

»Nogle gange stopper et projekt allerede dér,« siger hun.

Naturvidenskabernes Hus’ arbejde omfatter også rekruttering af virksomheder til projektet eller udvikling af undervisningsforløb til lærere og skoleelever.

I mange sammenhænge drejer det sig om en kulturændring i både kommuner, virksomheder og på skoler, for at de kan omfavne et samarbejde, der kan være svært at komme i gang med, men som alligevel er det hele værd.

»Unge mennesker går meget op i at skabe en bedre verden og en bæredygtig fremtid, og det er der i den grad mulighed for med en karriere inden for STEM-fagene. Vores mål er at åbne de unges øjne for de mange muligheder med en STEM-uddannelse. Så er vi overbeviste om, at mange flere også vil få lyst til at gå den vej,« siger Maiken Lykke Lolck.

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden skal benyttes til at udvide konceptet og videreudvikle det, så endnu flere kommuner, skoler, virksomheder og elever får gavn af det.

Støtte til 11 projekter
Naturvidenskabernes Hus er en blandt 11 bevillingsmodtagere, som Novo Nordisk Fonden netop har støttet med bevillinger for samlet set 40 mio. kr. i forårets ansøgningsrunde om projektstøtte til fremme af børn og unges viden om muligheder og løsninger inden for naturvidenskab og teknologi. Læs mere om alle projekterne her.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]