Ansøg om midler

Særlig indsats for kronisk syge i østafrikansk storby

Kronisk syge patienter i Tanzanias største by Dar Es Salaam er udsatte for at blive smittet og alvorligt syge med covid-19. World Diabetes Foundation har fået støtte fra Novo Nordisk Fonden til dels at informere patienterne om pandemien og dels at styrke det lokale sundhedsvæsen og indsatsen i forhold til denne patientgruppe.

”Da covid-19 ramte Tanzanias millionby Dar Es Salaam  bredte der sig en bekymring blandt kronisk syge – for hvad skal man gøre, hvis man ikke kan tage hen til den lokale sundhedsklinik eller hospital for at modtage behandling og medicin,” siger Bent Lautrup-Nielsen.

Han står i spidsen for global udvikling og fortalerarbejde hos World Diabetes Foundation, der over de sidste 20 år har støttet projekter indenfor diabetes og sundhed i Tanzania. I forbindelse med covid-19 har de fået en bevilling på fem millioner kroner af Novo Nordisk Fonden til en indsats rettet mod kronisk syge i Tanzania.

”Det er vigtigt, at patienter med kroniske sygdomme også bliver hjulpet i en vanskelig tid som denne med covid-19. Midlerne fra Novo Nordisk Fonden er meget væsentlige, så den mangeårige indsats for patienter med kroniske sygdomme ikke bliver sat tilbage på grund af covid-19,” understreger Bent Lautrup-Nielsen.

120.000 patienter sikret behandling
World Diabetes Foundation har med bevillingen kunnet støttet Tanzanias Diabetesforening og de nationale og regionale sundhedsmyndigheder. Midlerne er blandt andet brugt på at styrke kapaciteten på indtil videre ti hospitaler i og omkring Dar Es Salaam, da det som i resten af verden generelt er de tætbefolkede og store byområder, der rammes hårdest af covid-19.

Støtten er desuden blevet brugt til efteruddannelse af over 400 sundhedsmedarbejdere med fokus på covid-19 og håndtering af kroniske sygdomme. Der er blevet indkøbt og udleveret værnemidler, indrettet testklinikker og etableret tre isolationsstuer med kapacitet til intensivbehandling. Indsatsen har været med til at sikre, at mindst 120.000 patienter med kroniske sygdomme har kunnet fortsætte deres behandling .

”Der er et bredere sygdomsbillede i Tanzania end i Danmark. Der er også malaria, HIV og mange andre udfordringer. Derfor må de tanzanianske sundhedsmyndigheder hele tiden forsøge at skabe en balance mellem indsatserne. Covid-19 har bestemt ikke gjort dette arbejde lettere, og støtten fra Novo Nordisk Fonden, der endda blev givet på et meget tidligt stadie i udbruddet af pandemien, har været af stor gavn indtil videre og vil også være det fremadrettet. Man kan nå langt med fem millioner kroner i Tanzania, og støtten har bidraget til at, sundhedsvæsenet i Tanzania forhåbentligt også bliver endnu bedre rustet til at behandle smitsomme og kroniske sygdomme fremadrettet,” siger Bent Lautrup-Nielsen.

Han mener også, at World Diabetes Foundation har nogle vigtigere læringer, der kan tages med videre. ”Nu ved vi mere om, hvordan vi kan hjælpe andre lande som Tanzania med en omstilling til en covid-19-virkelighed i krydsfeltet mellem forskellige sygdomme”.

Sundhedsbudskaber på plakater og skilte
World Diabetes Foundations nationale partnere har under pandemien kommunikeret til patienter via forskellige platforme. Patienter med kroniske sygdomme har kunnet kontakte myndigheder og sundhedspersonale telefonisk og få vejledning, spørge om symptomer eller dele bekymringer.

Når patienter kommer til hospitalerne, bliver de mødt af plakater og skilte. Her er der budskaber om covid-19, og hvorfor og hvordan man skal passe på sig selv, hvis man har en kronisk sygdom. Fokus har især været på, hvordan man undgår at få sygdommen – både i skolen, i ens hjem og i lokalområdet.

Hurtige myndigheder og ny virkelighed
Indsatsen i Tanzania er stadig i fuld gang, for ligesom i resten af verden så er pandemiens udvikling over den kommende tid svær at forudsige. Bent Lautrup-Nielsen fremhæver som noget af det mest positive, hvor hurtigt der er blevet truffet beslutninger:

”Sundhedsmyndighederne i Tanzania udrullede meget hurtigt en handlingsplan for, hvordan man skulle inddæmme smitteudbruddet og behandle patienter med covid-19.Det er ekstraordinært og meget opløftende, at sundhedsvæsenet har indarbejdet covid-19 så hurtigt i deres arbejdsgange. Novo Nordisk Fondens og World Diabetes Foundations bidrag i denne sammenhæng er også vigtigt at fremhæve”.

Han peger på, at de tiltag, der er sket i sundhedsvæsenet i Tanzania, også kan varsle varige forandringer i den globale tilgang til sundhed.

”Pandemien har gjort det tydeligt, at det ikke giver mening at skelne så skarpt mellem kroniske og smitsomme sygdomme.”

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]