Ansøg om midler

Særskilt kvante-fabrikationsfacilitet skal hjælpe med at realisere en generelt anvendelig kvantecomputer

Som led i initiativet Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme oprettes selskabet Quantum Foundry P/S. Selskabet indeholder en fabrikationsfacilitet, som spiller en helt central rolle for at nå målet om at udvikle en generelt anvendelig og fejltolerant kvantecomputer inden for 10-12 år. Det primære formål med Quantum Foundry er at understøtte de akademiske aktiviteter i programmet, og samtidig giver virksomhedskonstruktionen mulighed for at beskytte den viden og de teknologier, virksomheden udvikler.

Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme  har et ambitiøst mål om at udvikle en af verdens første fuldt funktionelle, fejltolerante og generelt anvendelige kvantecomputer.

Som led i arbejdet skal forskere og ingeniører bygge den kvanteprocessor (QPU), som er en kernekomponent i kvantecomputeren. Til det formål bliver der etableret en særskilt fabrikationsfacilitet, som får navnet Quantum Foundry.

Quantum Foundry bliver skræddersyet til Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme og er helt central for at nå målet om at udvikle en fuldt funktionel kvantecomputer inden for 10-12 år.

”En professionel og skræddersyet fabrikationsdel som Quantum Foundry er en nødvendig del af pakken. For at udvikle noget, der er så ingeniørmæssigt komplekst, er det nødvendigt at have en ingeniørmæssig indgangsvinkel – og en enhed til at udføre det lange, seje træk, som er anderledes end arbejdsgangen i et typisk akademisk miljø. Quantum Foundry leverer en service til den akademiske del af kvanteprogrammet – en service, der vil have et signifikant højere niveau, end man ville kunne købe sig til kommercielt i dag. Det giver kvanteprogrammet en væsentlig konkurrencefordel,” siger Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden.

”Quantum Foundry har præcis samme mission og vision som resten af programmet, nemlig at arbejde målrettet henimod at skabe et af verdens stærkeste kvante-økosystemer samt at udvikle en fejltolerant kvantecomputer og anvende den på væsentlige problemstillinger indenfor life science,” fortsætter hun.

Beskytter følsom viden og teknologi
Den nye fabrikationsfacilitet oprettes som et partnerselskab, der får navnet Quantum Foundry P/S. Knap 400 mio. kr. af den samlede bevilling på 1,5 mia. kr. til Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme går til at etablere selskabet, som bliver placeret i forbindelse med den øvrige del af kvanteprogrammet. Selskabet bliver ejet af Novo Nordisk Fonden.

I arbejdet med at udvikle en fuldt funktionel kvantecomputer indgår udvikling af følsom teknologi, som det i visse tilfælde kan være nødvendigt at beskytte mod tredjepart. Quantum Foundry gør det muligt at beskytte de intellektuelle rettigheder (IP) samt de teknologier, der udvikles.

Den øvrige del af kvanteprogrammet, som omfatter den akademiske del, vil være åben på samme vis, som man kender det fra andre forskningscentre, og derved får alle adgang til den akademiske forskning, der produceres i kvanteprogrammet. Kun fabrikationsdelen vil tilhøre Quantum Foundry og dermed være afskærmet fra offentligheden.

”Oprettelsen af Quantum Foundry gør det muligt at adskille fabrikationsdelen fra de akademiske aktiviteter i kvanteprogrammet. Denne adskillelse er relevant i forhold til at indgå i samarbejder med bl.a. virksomheder på forretningskritiske områder, der tjener til at opfylde programmets mission, og som kræver en meget høj grad af beskyttelse. På verdensplan er der meget stor interesse for, hvordan vi konkret kommer i mål med at bygge en fuldt funktionel kvantecomputer. Derfor er det nødvendigt at have en konstruktion, som er tilpasset nutidens geopolitiske forhold, så følsom viden og teknologi ikke falder i de forkerte hænder,” uddyber Lene Oddershede.

Vil løse reelle problemstillinger inden for life science
Den teknologi, der udvikles i Quantum Foundry, tjener til at understøtte forskningen i kvanteprogrammet, ligesom det er forventningen, at Quantum Foundry vil bidrage til at uddanne kvanteingeniører, der bliver en meget eftertragtet arbejdskraft for virksomheder nationalt og internationalt.

Det nye kvanteprogram sigter målrettet efter at løse problemstillinger inden for life science. Forskere med kvantebaggrund og forskere med en baggrund inden for life science vil derfor arbejde tæt sammen om at udvikle kvanteteknologier med sigte på at løse reelle problemstillinger indenfor life science.

”Quantum Foundry skal levere en serviceydelse til de akademiske aktiviteter i kvanteprogrammet og kommer derfor til at arbejde meget tæt sammen med det akademiske miljø. Enhver akademisk medarbejder i kvanteprogrammet, som ikke er ansat i Quantum Foundry, kan publicere som normalt og udtage IP-rettigheder efter den normale akademiske praksis,” forklarer Lene Oddershede.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen
Senior Communications Partner
+45 2367 3226 [email protected]