Ansøg om midler

Sangfugle og computermodeller skal skabe øget forståelse af, hvordan mennesker producerer stemme og udvikler tale

Novo Nordisk Fonden har uddelt i alt 120 mio. kr. til 15 interdisciplinære forskningssamarbejder, der skal løse komplekse videnskabelige udfordringer. Et at projekterne søger gennem neurologiske og biomekaniske studier af bl.a. sangfugle at forstå og udvikle modeller for stemmekontrol og udviklingen af tale. Målet er at skabe viden, der bl.a. kan bruges til at forbedre behandling af stemmeforstyrrelser og tilknyttede sygdomme.

Nogle af de største forskningsopdagelser sker på baggrund af et samarbejde på tværs af faggrænser. Derfor har Novo Nordisk Fonden øget sin støtte til interdisciplinær forskning, og har netop afsluttet det seneste års bevillingsrunde for sine Synergy-programmer, hvor i alt 120 mio. kr. er blevet uddelt til 15 interdisciplinære projekter.

”Mange af de seneste års mest væsentlige forskningsgennembrud er sket ved interdisciplinære samarbejder, hvor barrierer mellem forskellige klassiske videnskabelige discipliner nedbrydes, og forskere kreativt udnytter synergien og komplementariteten mellem de klassiske discipliner. Synergy-programmerne søger netop at udløse det enorme potentiale, der ligger i de spændende krydsfelter mellem de klassiske discipliner,” siger Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden.

”Ved at satse på risikobetonede og nytænkende projekter i grænsefladen af klassiske discipliner skabes der frugtbart fundament for store opdagelsesgennembrud og innovative teknologier,” siger Lene Oddershede.

Fem af projekterne støttes gennem Novo Nordisk Fondens Interdisciplinary Synergy Programme, hvor der i alt er blevet uddelt 70 mio. kr. til projekter, der bygger videre på lovende pilotdata. Yderligere ti projekter er blevet tildelt i alt 50 mio. kr., gennem Exploratory Interdisciplinary Synergy Programme, der støtter projekter med nye og utestede idéer. Se alle bevillingsmodtagere nederst på siden.

Øget indsigt i udvikling af stemme og tale
Et af projekterne, som har modtaget bevilling gennem Interdisciplinary Synergy Programme, vil bidrage til at øge forståelsen omkring stemmekontrol og udvikling af tale. Manglende indsigt i hvordan lyd produceres er nemlig med til at forhindre behandling af stemmeforstyrrelse og tilknyttede sygdomme.

I dette interdisciplinære projekt vil forskere ved Syddansk Universitet, sammen med forskere fra Maine Universitet og Emory Universitet i USA, kombinere viden og metoder fra fysik, neurovidenskab og biomekanik til at tranformere forståelsen af motorisk stemmekontrol både hos sunde og syge mennesker. Projektet vil opstille komplekse modeller, herunder computermodeller, som bl.a. er baseret på eksperimenter og observationer af sangfugle. Her vil studier af det lydproducerende vokalorgan, syrinx i sangfugle, hjælpe med at kortæge det motoriske styringssystem og mekanismerne involveret i frembringelsen af lyd. Projektet, som Novo Nordisk Fonden støtter med 11,2 mio. kr., vil også styrke den kliniske anvendelse af computerstyret stemmebåndskirurgi på mennesker.

Hjernens beregning af gennemsnit
Et af de ti projekter, som har modtaget bevilling gennem Exploratory Interdisciplinary Synergy Programme, skal undersøge hvordan hjernen træffer risikofyldte beslutninger og beregner, om beslutningen gennemsnitligt på længere sigt giver større belønning end tab.

Projektet bygger på et samarbejde mellem neurovidenskabelige forskere fra Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital og matematikere fra London Mathematical Laboratory. De har sammen udviklet en ny en matematisk model for hvordan hjernen beregner og vurderer risiko og belønning i beslutningsprocesser. I projektet vil de teste denne matematiske model mod neurologisk data og andre modeller i et forsøg, hvor testpersonener skal spille om penge. I forsøget tages der risikofyldte beslutninger under kontrollerede og målbare forhold, alt imens der foretages neurologiske målinger af hjernes belønningssystem.

Projektet har modtaget knap 5 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden og søger at skabe en fundamental ny teoretisk model for hjernens belønningssystem.

Ny ansøgningsrunde på vej
Novo Nordisk Fonden har siden 2014 uddelt knap  500 mio. kr. til Synergy-programmerne, og der åbnes op for nye ansøgningsrunder til begge programmer d. 1. april 2021.

Modtagere af Interdisciplinary Synergy Programme-bevillinger 2020:

Modtagere: Søren Paludan (Aarhus Universitet), Trine Mogensen (Aarhus Universitet) & Smita Krishnaswamy (Yale University):
Projekttitel: Novel principles in virus infection pathogenesis (VIRUPA):
Beløb: 14.933.100 kr.

Modtagere: Erik A. Richter (Københavns Universitet), Thomas Jensen (Københavns Universitet), Edward Chouchani (Dana-Farber Cancer Institute) & Wouter Boomsma (Københavns Universitet)
Projekttitel: Illuminating the dark redox proteome:
Beløb: 15.000.000 kr.

Modtagere: Frans Mulder (Aarhus University), Slewert Marrink (University of Groningen) & Lene Niemann Nejsum (Aarhus University)
Projekttitel: BOUNDLESS Signalling in membrane-less organelles – A new phase in cellular biology:
Beløb: 14.404.346 DKK

Modtagere: Dennis Sandris Nielsen (Københavns Universitet), Lise Aunsholt (Rigshospitalet) & Thomas Thymann (Københavns Universitet):
Projekttitel: PrePhage-Faecal bacteriophage transfer for enhanced gastrointestinal tract maturation in preterm infants:
Beløb: 14.991.753 DKK

Modtagere: Coen Elemans (Syddansk Universitet), Xudong Zheng (University of Maine) & Samuel Sober (Emory University):
Projekttitel: Burst into song – A systems approach to accurate predictions of voice motor control:
Beløb: 11.285.400 DKK

Modtagere af Exploratory Interdiciplinary Synergy Programme-bevillinger 2020:

Modtagere: Oliver Hulme (Danish Research Centre for Magnetic Resonance) & Ole Peters (London Mathematical Laboratory):
Projekttitel: The ergodicity experiment: Does the brain compute time averages?:
Beløb: 4.960.976 DKK

Modtagere: Andreas Bentien (Aarhus Universitet), Michael Kofoed (Aarhus Universitet) & Jeppe Lund Nielsen (Aalborg universitet):
Projekttitel: Redox Mediated Microbial CO2 Reduction (ReMeSh):
Beløb: 4.965.291 DKK

Modtagere: Anpan Han (Danmarks Tekniske Universitet), Changsi Cai (Københavns Universitet), Martin Lauritzen (Københavns Universitet) & Shelley Fried (Harvard University):
Projekttitel: iVision: Micro-coil based cortical implant for restoration of Vision to the blind:
Beløb: 4.991.152 DKK

Modtagere: Bo Hjorth Bentzen (Københavns Universitet), Kasper Jensen (University of Nottingham) & Eugene Polzik (Københavns Universitet):
Projekttitel: Quantum Magnetometers for Magnetic Induction Tomography of the Heart:
Beløb: 4.995.177 DKK 

Modtagere: Keisuke Yonehara (Aarhus Universitet), Toke Bek (Aarhus Universitetshospital) & Stephan Sylvest Keller (Danmarks Tekniske Universitet):
Projekttitel: BIRD? BIocompatible Retinal prosthesis for restoring visual computatios in blinding Diseases:
Beløb:4.996.374 DKK

Modtagere: Tom Vosch (Københavns Universitet) & Christopher Richards (University of Kentucky):
Projekttitel: In vivo blood velocity measurements by upconversion correlation spectroscopy:
Beløb: 4.997.429 DKK

Modtager: Jesper Olsen (NNF Center for Protein Research) & Marco Donia (Herlev Hospital):
Projekttitel: Functional proteomics approach to elucidate immune evasion mechanisms induced in tumors by T-cell recognition:
Beløb: 4.997.609 DKK

Modtagere: Karen Martinez (Københavns Universitet), Christoffer Goth (Københavns Universitet), Poul Martin Bendix (Københavns Universitet) & Mette Rosenkilde (Københavns Universitet):
Projekttitel: Role of post translational modifications in GPCR mechanosensation:
Beløb: 4.994.455 DKK

Modtagere: Bente Jespersen (Aarhus Universitet), Michael Pedersen (Aarhus Universitet), Henri Leuvenink (University Medical Center Groningen) & Jørgen Kjems (Aarhus Universitet):
Projekttitel: Donor kidney VITALIty prediction and real-time therapy monitoring using nanoparticles applied during machine perfusion: Towards ZEro organ waste:
Beløb: 4.997.658 DKK

Modtagere: Michael Krogh Jensen (Danmarks Tekniske Universitet), Silke Sachse (Max Planck Institute for Chemical Ecology) & Guy Theraulaz (Paul Sabatier University):
Projekttitel: AUTOSECT: SYNTHETIC AUTOCRINE SYSTEMS FOR INSECTS:
Beløb: 4.738.765 DKK

Yderligere information

Kamilla Nørregaard, Scientific Manager, Novo Nordisk Fonden, tlf.:41717946, [email protected]
Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden. tlf.: 3067 4805, [email protected]