Ansøg om midler

Science-børnehaver skal styrke børns naturvidenskabelige dannelse

Hvordan gør vi små børn mere nysgerrige på naturen i de pædagogiske lærings- og legemiljøer? Det skal et nyt forskningsprojekt på Københavns Professionshøjskole undersøge med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Ambitionen er at vække en naturvidenskabelig interesse, der varer hele livet.

Institut for Pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole har modtaget en bevilling på 21,7 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at styrke børns naturvidenskabelige almendannelse på 0-6 års-området.

Formålet med projektet er i et samarbejde med pædagogisk personale at udvikle science-pædagogiske lege- og læringsmiljøer i dagtilbud med fokus på at fremme børns nysgerrighed og undren over naturlige fænomener og støtte dem i at finde svar på denne undren. Gennem dette arbejde er ambitionen at kombinere børns interesse for naturen og oplevelser i naturen med viden om, hvordan de kan være med til at passe godt på naturen.

Berith Bjørnholm, Senior Vice President, Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden udtaler: ”Novo Nordisk Fonden ønsker at styrke interessen for naturfagene generelt samt øge den naturfaglige dannelse op igennem hele uddannelsessystemet. Vi er derfor meget glade for at støtte dette projekt, som både styrker forskningen inden for science i dagtilbudsområdet og samtidigt bidrager substantielt til at styrke pædagogers arbejde med lærerplanstemaet Natur, Udeliv og science til gavn for børnene.”

I løbet af projektets femårige bevillingsperiode opbygges et nyt fælles og samlende videns- og forskningsmiljø, som har fokus på science, natur og bæredygtighed. Projektet, der har fået navnet NAVADA, munder ud i en model for certificering, så dagtilbud fremadrettet kan blive certificeret som science-børnehaver.

”Vi skal have fokus på, hvad det vil sige at have science-kompetencer som pædagog. Mange – både pædagoger og pædagogstuderende – er lidt forskrækkede over det naturvidenskabelige felt. Men når først de kommer i gang, viser det sig hurtigt, at de har en stor viden om en masse ting, som det kan være sjovt at undersøge med børnene. Det handler også om at afdramatisere det naturvidenskabelige felt og gøre det nærværende og håndgribeligt for børnene,” fortæller Janne Hedegaard Hansen, der er forskningsleder på Institut for Pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Fra natur til science-pædagogik
En af de forskere, der skal deltage i projektet, er docent Mia Husted fra Københavns Professionshøjskole. Hun pointerer, at selv om børn ofte helt uden tilskyndelse er optaget af dyr og natur, så er det ikke sikkert, at de voksne omkring dem får stimuleret engagementet og brugt det i børnenes naturvidenskabelige dannelse.

”Det kan fx være ved at tale med børnene om regn i stedet for bare at konstatere, at det regner. Hvad vi kan bruge regnen til? Hvor bliver den ledt hen? Hvorfor regner det? Det kræver, at pædagogerne har mod på at gå ind i tingene og undersøge det sammen med børnene, og det er noget, vi skal blive bedre til at uddanne dem til. Vi har en god, stærk tradition for naturpædagogik. Vi er gode til at tage børn med i skoven, lære dem at snitte og tænde bål og fange salamandere. Men vi mangler fokus på de naturfaglige kompetencer, som pædagogerne skal bruge for at lave science-pædagogiske lege- og læringsmiljøer,” fortæller Mia Husted.

Læs mere:

Læs mere på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

Yderligere information

Thomas Dyreborg Andersen
Senior Project Manager
+45 7730 1501 [email protected]