Ansøg om midler

Science Talenter udfordrer og begejstrer talentfulde unge – også i fremtiden

Danmark har brug for talentfulde unge, som både har faglig bredde og dyb viden inden for naturvidenskab, og som er interesserede i at videreudvikle deres talent gennem naturvidenskabelige eller tekniske uddannelser og jobs. Foto: Astra.

En ny bevilling fra Novo Nordisk Fonden gør det muligt for Astra at tilbyde et naturvidenskabeligt talentprogram med helt nye undervisningsformater, der når ud til en større kreds af unge i alle egne af landet. Det nye program hedder ‘Fremtidens Science Talenter’ og har til formål at opdatere de særligt naturfagligt interesserede elever på aktuel naturvidenskabelig forskning.

“Hvis vi vil fastholde de talentfulde unges interesse for naturvidenskab og teknologi, er der behov for udfordringer, faglige fællesskaber, engagerede undervisere, adgang til aktuel forskning og opdaterede laboratorier. Vi er meget taknemmelige for, at Novo Nordisk Fonden vil hjælpe os med at anerkende og udfordre fremtidens naturvidenskabelige talenter” siger Dorte Salomonsen, Talentchef i Astra.

Den seneste undersøgelse af talentudvikling i grundskolen og på gymnasiet viser, at camps og andre talentindsatser understøtter, at de dygtigste elever bliver endnu dygtigere, og medvirker til at øge talenternes motivation og selvtillid samt fastholder deres interesse for naturvidenskab (Oxford Research, 2019. Talentudvikling i grundskolen og gymnasiet. Analyse udarbejdet af Oxford Research for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.). Modsat vil talentfulde elever, der mangler stimulering, ikke udfolde deres potentiale – hverken fagligt eller personligt. Helt konkret betyder det, at de ikke bliver så dygtige, som de kunne være blevet, og at mange af dem mistrives.

Bevillingen til Fremtiden Science Talenter er en af fire femårige bevillinger på i alt 40 mio. kr., der også omfatter programmerne Big Bang, Naturvidenskabsfestival og Unge Forskere, som Astra har modtaget fra Novo Nordisk Fonden.

“Vi har valgt at gå ind i dette langsigtede samarbejde med Astra, fordi vi ved, at det kræver både tid, indsigt og fordybelse at kunne skabe forandringer. Med de 4 bevillinger ønsker vi også at anerkende Astra som en tæt og vigtig samarbejdspartner for Novo Nordisk Fonden i det fortsatte arbejde med talentarbejde og styrkelsen af uddannelse og almendannelse i naturfagene” siger Berith Bjørnholm, Senior Vice President, Education & Outreach, Novo Nordisk Fonden.

Formålet med ‘Fremtidens Science Talenter’ er at udfordre de unge talenter fagligt til at udnytte deres potentiale og tilbyde udviklende sociale fællesskaber, der styrker deres trivsel og bidrager til at fastholde deres interesse for naturvidenskab og teknologi.

Talenterne vælger sig ind på et specialiseret fagligt forløb bestående af tre camps i Sorø og mellemværende online-møder. Forløbet fokuserer på faglig udvikling, specialisering og fordybelse inden for et fælles overordnet tema. På de enkelte forløb vil hvert hold følges som en samlet gruppe, så der er mulighed for at skabe stærke sociale bånd. Temaerne for forløbene udvikles løbende afhængig af deltagernes interesse, tilstrømning og aktualitet, samtidig med at det naturvidenskabelige felt dækkes bredt inden for emner som eksempelvis biotek, kemi, fysik-matematik, klima, robotteknologi, kunstig intelligens, rumteknologi m.v.

Yderligere information:

Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, 3067 4805, [email protected]

Estrid Brandorff, Fundraisingansvarlig, 2218 4916, [email protected]