Ansøg om midler

Seks nye nordiske ambassadører for innovation

Professorerne Thomas Lars Andresen, Filipe Pereira, Ulf Landegren, Morten Otto Alexander Sommer og Niels Behrendt samt seniorrådgiver Risto Ilmoniemi modtager hver seks mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden i form af treårige innovationsbevillinger og bliver samtidig ambassadører for innovation.

Novo Nordisk Fonden etablerede i 2020 programmet Novo Nordisk Foundation Distinguished Innovator, der giver nordiske forskere mulighed at udforske det kommercielle potentiale i et forskningsfund, samtidig med at de fortsætter deres akademiske arbejde.

Gennem programmet har Novo Nordisk Fonden netop uddelt bevillinger til seks forskere, der arbejder med forskning inden for sundhed eller bæredygtighed. De modtager hver en treårige bevilling på seks mio. kr. til deres forskning. Samtidig får de tildelt titlen Novo Nordisk Foundation Distinguished Innovator. Titlen understreger, at bevillingsmodtageren vil fungere som ambassadør for innovation på sit universitet, for eksempel ved aktivt at vejlede studerende eller andre undervisere og personale samt videreformidle læring og viden om innovationsprocesser.

”Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme, at forskning kan føre til iværksætteri og skabelse af nye løsninger, der kan komme patienter og samfund til gavn. Vi ser meget frem til at følge de seks nye projekter,” siger Mikkel Skovborg, Senior Vice President, Innovation, Novo Nordisk Fonden.

Årets seks bevillinger går til professorerne Thomas Lars Andresen, Filipe Pereira, Ulf Landegren og Morten Otto Alexander Sommer samt klinisk professor Niels Behrendt og seniorrådgiver Risto Ilmoniemi.

Seks forskere – seks forskningsprojekter
Professor Thomas Lars Andresen fra DTU Sundhedsteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet modtager en bevilling til at videreudvikle en teknologi til meget præcist at levere antibiotika dér i kroppen, hvor der er brug for det. Med teknologien er sigtet at kunne levere høje doser af antibiotika i knogler eller led i forbindelse med implantater og dermed slå infektioner med bakterier ned med blot én hundrededel af den mængde antibiotika, som er nødvendig i dag. Formålet er at bidrage til mere rationel og konservativ brug af antibiotika i sundhedsvæsnet.

Professor Filipe Pereira fra Division of Molecular Medicine and Gene Therapy ved Lund Universitet modtager en bevilling til at udvikle immunterapi til at kunne kurere ikke bare kræft, men mange flere former for sygdomme. Sigtet med bevillingen er at udvikle en platform til at screene celler på enkeltcelleniveau for derigennem at skabe bedre forståelse for aktiveringen af forskellige immunceller.

Professor Ulf Landegren fra Institut for Immunologi, Genetik og Patologi ved Universitet i Uppsala modtager en bevilling til at videreudvikle teknologi til med høj akkuratesse at detektere proteiner i biologiske prøver. Tanken er, at teknologien skal være i stand til at identificere proteiner, der kan associeres til tidlig kræftudvikling, så der kan sættes ind med behandling tidligt i sygdomsforløbet, mens kræften stadig kan kureres.

Professor Niels Behrendt fra Finsen Laboratory, Rigshospitalet og BRIC, Københavns Universitet, modtager en bevilling til at udforske potentialet i antistof-lægemiddel-konjugater til behandling af patienter med sjældne typer af kræft, sarkomer og lungehindekræft, der alle ikke findes gode behandlinger til i dag. Målet med forskningen er at bringe lægemiddelkandidater i de første kliniske tests på mennesker.

Professor Morten Otto Alexander Sommer fra Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability ved Danmarks Tekniske Universitet modtager en bevilling til at fortsætte udforskningen af det helbredsmæssige potentiale i at udnytte forbedrede probiotika til at levere sundhedsfremmende stoffer i tarmen med det formål at skabe bedre sundhed. Målet med forskningen er at vise, at med næste generation af probiotika kan mennesker ikke bare leve længere, men også sundere længere.

Seniorkonsulent Risto Ilmoniemi fra Department of Neuroscience and Biomedical Engineering ved Aalto Universitet modtager en bevilling til arbejdet med at kommercialisere en transkraniel magnetisk stimulations-teknologi, der kan afhjælpe depression og smerter. Med forskningen er det sigtet, at smerter og depression kan behandles med magnetisk stimulation på en mere individualiseret måde.

Faglig sparring
Udover den økonomiske støtte vil bevillingsmodtagerne også modtage den faglige støtte, der er nødvendig for at lykkes med projektmodningen. Det drejer sig om blandt andet støtte fra eksperter inden for juridisk rådgivning, iværksætteri og innovation.

18 innovationsambassadører
Med bevillingerne til de seks forskere har i alt 18 forskere nu titel af Novo Nordisk Foundation Distinguished Innovator. Bevillingerne blev første gang uddelt i 2020. De 18 innovationsambassadører er:

Zachary Gerhart-Hines, Københavns Universitet (2020)
Mette Rosenkilde, Københavns Universitet (2020)
Martin Jakobsen, Aarhus Universitet (2020)
Claus Elsborg Olesen, Aarhus Universitet (2020)
Andreas Kjær, Rigshospitalet (2020)
Trond Ulven, Københavns Universitet (2021)
Kristian Strømgaard, Københavns Universitet (2021)
Irina Borodina, DTU (2021)
Anja Boisen, DTU (2021)
Jan Terje Andersen, Oslo Universitetshospital (2022)
Olli Pentikäinen, Turku Universitet (2022)
Ali Salanti, Københavns Universitet (2022)
Thomas Lars Andresen, Danmark Tekniske Universitet (2023)
Felipe Pereira, Lund Universitet (2023)
Ulf Landegren, Uppsala Universitet (2023)
Morten Otto Alexander Sommer, Danmarks Tekniske Universitet (2023)
Niels Behrendt, Rigshospitalet & Københavns Universitet (2023)
Risto Ilmoniemi, Aalto Universitet (2023)

Yderligere information

Christian Mostrup
Senior Lead, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]