Ansøg om midler

Seks Projekter Får Støtte Til Akut Nødhjælp Og Langsigtede Humanitære Indsatser

Maternity Foundation er en af de hjælpeorganisationer, der modtager en bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Bevillingen går til at reducere mødre- og børnedødeligheden i Etiopien. Foto: Anne Prytz Schaldemose.

Seks organisationer har fået støtte fra Novo Nordisk Fonden til en række konkrete sociale og humanitære formål.

Der bliver både givet støtte til akut nødhjælp og til projekter med et længere perspektiv såsom hjælp til at forebygge mødre- og børnedødelighed.

Uddelingerne bliver givet på baggrund af indsendte ansøgninger, og blandt de projekter, der får støtte, er to med direkte fokus på akut nødhjælp. Det drejer sig om SOS Børnebyerne, som har fået 238.800 kroner til hjælp til ofrene efter orkanen Matthews hærgen på Haiti, samt Dansk Flygtningehjælp som har fået 500.000 kroner til nødhjælp til befolkningen i Mosul i Irak, der af ramt af en humanitær krise, som en følge af kampene i byen.

De øvrige projekter har et mere langsigtet perspektiv, og de fleste af dem i en række udviklingslande. Ingeniører Uden Grænser har fået 420.800 kroner til at indrette sundhedsklinikker i Sierra Leone, som er hårdt ramt af ebola. Tandsundhed Uden Grænser har fået 115.000 kroner til deres arbejde, hvor de sender tandsundhedsfagligt personale til blandt andet Rwanda, Indien og Palæstina for at medvirke i en både akut og forebyggende indsats for tandsundheden. Desuden får Maternity Foundation 440.000 kroner til et projekt, som skal reducere mødre- og børnedødeligheden i Etiopien.

Desuden er der også et projekt herhjemme, som får støtte: Julemærkefonden får 630.000 kroner til deres arbejde for at hjælpe udsatte børn, som ofte har psykosociale problemer og kæmper med overvægt.

”Vi er glade for at støtte projekterne, fordi de forhåbentlig kan gøre en forskel for mennesker, som på den ene eller anden måde lever en udsat tilværelse. Derfor kommer vi også fremadrettet til at arbejde med, hvordan vi i Novo Nordisk Fonden kan give det humanitære og sociale område et større fokus,” siger Thomas Alslev Christensen, der er Head of Operations i Novo Nordisk Fonden.

MERE OM DE ENKELTE PROJEKTER:

Ingeniører Uden Grænser: Novo Nordisk Fonden har bevilget 420.800 kroner til indretning af sundhedsklinikker i ebola-ramte områder i Sierra Leone. Frivillige danske ingeniører vil sammen med lokale myndigheder og partnere installere bl.a. solpaneler og elektricitet på en række klinikker i øde dele af Sierra Leone. Projektet har specifikt fokus på gravide kvinder og børn og vil medvirke til en markant forbedret adgang til sundhedsydelser til blandt andet de grupper.

Tandsundhed Uden Grænser: Novo Nordisk Fonden har bevilget 115.000 kroner til deres arbejde, hvor de sender dansk tandsundhedsfagligt personale til blandt andet Rwanda, Indien og Palæstina. Aktiviteterne i lokalområderne vil bestå af både akut behandling og forebyggende arbejde, såsom instruktion i tandbørstning, kostvejledning samt videreuddannelse af de lokale sundhedsansvarlige. Indsatsen foregår sammen med lokale organisationer og sundhedsmyndigheder.

Maternity Foundation: Novo Nordisk Fonden har bevilget 440.000 kroner til et projekt med fokus på reduktion af mødre- og børnedødelighed i Etiopien. Kun knap 20% af fødsler i Etiopien foregår med assistance fra uddannet sundhedspersonale, hvilket medvirker til en høj mødre- og børnedødelighed. Der er derfor fokus på videreuddannelse af jordemødre og andet sundhedspersonale. Projektet afvikles over nogle år, og Novo Nordisk Fonden bevilgede også penge til projektets første fase.

SOS Børnebyerne: Novo Nordisk Fonden har bevilget 238.000 kroner til hjælp til ofre på Haiti efter orkanen Matthew i oktober 2016. FN har estimeret, at mere end to millioner mennesker er påvirket af orkanens hærgen og har akut behov for humanitær hjælp, herunder rent vand, indkvartering, mad, medicin og undervisning.

Dansk Flygtningehjælp: Novo Nordisk Fonden har bevilget 500.000 kroner til hjælp i den humanitære katastrofe i kølvandet på kampene i den irakiske by Mosul. Dansk Flygtningehjælp er en central aktør i Irak og en af fire internationale organisationer, som medvirker i koordineringen og klargøringen af nødhjælpen til Mosuls befolkning. Bevillingen vil blandt andet blive brugt til tæpper og mad til de mange mennesker på flugt.

Julemærkefonden: Novo Nordisk Fonden har bevilget 630.000 kroner til Julemærkehjemmene, som hvert år hjælper 750 udsatte børn. Børnene på Julemærkehjemmene har ofte psykosociale vanskeligheder og kæmper med overvægt. I løbet af et ophold på et Julemærkehjem får børnene god kost og masser af motion. De får redskaber til at tackle mobning, mulighed for at opbygge nye venskaber og oplever et fællesskab, der støtter dem i at opnå personlige sejre og i at genopbygge selvværdet.

YDERLIGERE INFORMATION

Kontakt Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]