Ansøg om midler

Skolebørns læring og trivsel skal sikres efter COVID-19

Et partnerskab mellem staten, Kommunernes Landsforening og en række fonde lancerer nu et initiativ, der med i alt 86 mio. kr. understøtter læring og trivsel hos børn i udsatte positioner og hjælper dem med at indhente fagligt efterslæb efter COVID-19-nedlukningen. Heraf bidrager Novo Nordisk Fonden med 50 mio. kr.

Skolebørn i udsatte positioner har været hårdt ramt af COVID-19-nedlukningen. De har lært mindre under de lange perioder med hjemmeundervisning, og for manges vedkommende er tiden væk fra kammerater og skole gået ud over lysten til at lære. Derfor har regeringen, et bredt flertal af Folketingets partier samt en række fonde besluttet at investere i særlige undervisningsindsatser for børn i udsatte positioner. Novo Nordisk Fonden støtter initiativet med 50 mio. kr.

De indsatser, der sættes i gang, kan f.eks. være undervisning i små grupper, en ekstra lærer eller ressourceperson eller intensive læringsforløb. Indsatserne skal styrke kommuners og skolers arbejde med skolebørn i udsatte positioner og skal foregå i børnenes naturlige fællesskaber og på baggrund af lokale behov.

Vilkår for børnene skal sikres på længere sigt
Alle landets kommuner vil modtage en guide, der hjælper dem med at identificere børn med særlige udfordringer efter nedlukningen og hvilken særlig støtte, kommunerne kan tilbyde dem. Initiativet skal også give erfaringer med vidensbaserede indsatser til målgruppen på langt sigt.

25 kommuner med en særlig stor andel af børn i målgruppen er på forhånd udvalgt til at modtage økonomisk støtte.

”Hos Novo Nordisk Fonden er vi glade for at kunne bidrage til at styrke læring og trivsel blandt de børn, der har mest brug for det. Det er vigtigt for os, at vi sammen kan slå ring om børnene i bredt offentligt-privat partnerskab med staten og kommunerne. Vi har høje forventninger til, at indsatsen kan skabe generel kapacitetsopbygning på skolerne, og at den indbyggede evaluering kan skabe viden om og forståelse for, hvordan vi på længere sigt sikrer de bedst mulige vilkår for børnene,” siger  Søren Nedergaard, Chief Operating Officer, Novo Nordisk Fonden.

Fakta om initiativ for udsatte børns trivsel og læring

  • Der er i alt afsat 86 mio. kr. til initiativet.
  • Heraf udmøntes nu i alt 77 mio. kr. til længerevarende undervisningsindsatser. 27 mio. kr. er statsligt finansieret, mens Novo Nordisk Fonden støtter med 50 mio. kr.
  • Midlerne udmøntes til 25 udvalgte kommuner, der er udvalgt på baggrund af registerdata.
  • Kommunerne kan få hjælp og vejledning til indsatserne fra Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
  • Der er i sommers udmøntet knapt 9 mio. kr. til ferielejre og aktiviteter for udsatte børn og unge. Heraf var 5 mio. kr. statsligt finansieret, mens VILLUM FONDEN støttede med knapt 4 mio. kr.
  • Initiativet evalueres af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Hertil støtter Egmont Fonden initiativet med viden om udsatte børns læring og uddannelse.

Læs mere i denne pressemeddelelse fra Social- og Ældreministeriet.

Yderligere information
Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, Novo Nordisk Fonden, +45 2367 3226, [email protected]

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60