Ansøg om midler

Skolestipendier Skal Bringe Flere Internationale Forskere Til Danmark

Med bevillingen ønsker Novo Nordisk Fonden at medvirke til at understøtte internationaliseringen af de danske offentlige forskningsmiljøer

Novo Nordisk Fonden har givet en bevilling på 15 mio. kr. til Copenhagen International School (CIS) til uddeling af skolestipendier til børn af internationale forskere, der ansættes på danske offentlige forskningsinstitutioner. Formålet med bevillingen, der gives over en femårig periode, er at mindske barriererne for at rekruttere internationale forskere til Danmark.

Danske forskningsmiljøer drager fordel af at have en stab af specialiserede internationale videnskabsfolk. Et vigtigt parameter for at få højtuddannede til landet er deres børns skolegang. Med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden skabes bedre muligheder for, at børn af internationale forskere kan få plads på en international anerkendt skole, der følger det internationale IB-program (International Baccalaureate®).

Thomas Nielsen, kommunikationsdirektør hos CIS udtaler: ”Vores undervisning tager udgangspunkt i en global virkelighed. Hele programmet er bygget op med det sigte at give eleverne internationale kompetencer, og det giver perspektiv, når børn fra mange forskellige kulturer sidder i det samme undervisningslokale. IB-programmet betyder, at børnenes undervisning følger de samme standarder overalt i verden. Det har stor betydning, at forældre, der rejser meget rundt via deres arbejde, kan sikre deres børn en ensartet skolegang, uanset om de bor i USA, Indien eller Danmark.”

Det er CIS, der uddeler stipendierne. De internationale forskere skal være ansat ved en offentlig dansk forskningsinstitution og forske inden for natur- eller sundhedsvidenskab, teknologisk videnskab eller kunsthistorie for, at deres børn kan komme i betragtning til at modtage et stipendium. Det gælder både forskere, der flytter til Danmark, eller som er flyttet til Danmark inden for de seneste tre år. Ansøgere skal desuden opfylde de normale betingelser for optagelse på skolen.

Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Med denne bevilling ønsker Novo Nordisk Fonden at medvirke til at understøtte internationaliseringen af de danske offentlige forskningsmiljøer. Samtidig ønsker fonden at bidrage til, at børn og unge kan få en international uddannelse med fokus på naturvidenskab på højt niveau.”

CIS er netop flyttet ind i nye lokaler i Nordhavn og har derved øget kapaciteten for elevoptag fra 900 til 1.200 elever. I 2013 bevilgede Novo Nordisk Fonden 100 mio. kr. til medfinansiering af etableringen af skolen. Fondens bevilling blev givet til medfinansiering af en række elementer med fokus på videnskab og sundhed, bl.a. indretning af nyskabende og avancerede undervisningsfaciliteter.

OM COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL:

Copenhagen International School er Danmarks største og ældste internationale skole med 940 elever fra 82 forskellige lande, inklusive Danmark. Skolen spænder fra børnehave til og med internationalt gymnasium og er med sin bæredygtige profil og 12.000 solpaneler på facaden en af pionererne i Københavns Nordhavn.

YDERLIGERE INFORMATION:

Thomas Nielsen, Director of Communications & Advancement, CIS, tlf.: 27244899,  [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]