Ansøg om midler

Startpakker skal øge forskermobilitet og fremme danske forskningsinstitutioners muligheder for at tiltrække de bedste forskere

Novo Nordisk Fonden har afsat 140 mio. kr. til et nyt forskningsprogram, der skal bidrage til at øge forskermobiliteten og gøre danske universiteter og hospitaler mere konkurrencedygtige i kampen om at tiltrække de bedste forskere til faste stillinger.

Danske universiteter og hospitaler trækker i dag ofte det korteste strå i den internationale konkurrence om de bedste forskere. Det skyldes bl.a., at institutionerne ofte ikke har økonomi til at tilbyde forskerne startpakker, der kan matche internationale tilbud. Startpakker i forbindelse med rekruttering til faste stillinger giver bl.a. forskerne mulighed for at etablere en mindre forskningsgruppe på den nye værtsinstitution og indkøbe laboratorieudstyr.

Derudover kan startpakkerne bidrage til at motivere dygtige danske forskere i et karriereforløb til at flytte institution i Danmark. Dette vil fremme udviklingen af eksisterende eller nye videnskabelige områder, som ofte kræver andre kompetencer og input udefra.

Novo Nordisk Fonden har afsat 140 mio. kr. til et nyt startpakke-program med det formål at gøre danske forskningsinstitutioner konkurrencedygtige ved rekruttering af fremragende udenlandske forskere og for at øge forskermobiliteten i Danmark – såvel mellem offentlige forskningsinstitutioner som mellem akademia og erhvervsliv.

”En startpakke kan være afgørende for, om en forsker vælger at tage et job ved et dansk universitet eller hospital. Med de nye startpakker ønsker vi at styrke offentlige forskningsinstitutioners konkurrenceevne. Ambitionen er at fremme muligheden for at tiltrække de dygtigste forskere, der kan medbringe værdifulde kompetencer og viden, som løfter forskningen ved den nye institution,” siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

Bevillinger på 6-8 mio. kr.
I Start Package-programmet kan danske offentlige universiteter og hospitaler søge om bevillinger på 6-8 mio. kr. over 4 år til at dække udgifter til bl.a. flytning, etablering af laboratorie eller udstyr, og opbygning af en selvstændig forskningsgruppe i forbindelse med rekruttering og fastansættelsen af en specifik forsker. Der kan ansøges om startpakker til forskere på lektor- og professorniveau eller tilsvarende.

Bevillingerne uddeles inden for udvalgte temaer inden for tre fokusområder:

  • Biomedicin & sundhedsvidenskab,
  • Life-science og industriel bioteknologi med fokus på bæredygtighed
  • Naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning.

Læs mere om temaerne inden for hvert fokusområde her.

Om Start Package-programmet
Novo Nordisk Fondens startpakke-bevillinger vil have ansøgningsfrister fire gange årligt. Forskningsinstitutionen laver et opslag til en fast stilling og afgør, hvem der skal ansættes i stillingen. Herefter kan institutionen søge om en Start Package til at gøre tilbuddet mere attraktivt for den udvalgte forsker. Hvis der søges til mobilitet inden for landets grænser, skal det være i forbindelse med en karriereprogression, eksempelvis fra adjunkt til lektor niveau eller fra lektor til professor niveau.

Der vil fra fondens side være en hurtig beslutningsproces for at sikre en agil anvendelse af programmet.

Første ansøgningsrunde er åbnet og lukker 18. maj. Læs mere om Start Packages her.

Fokus på at tiltrække talent
Start Packages er ét af to nye initiativer fra Novo Nordisk Fonden målrettet at øge danske forskningsinstitutioners evne til at tiltrække de bedste forskere. Fonden har således også netop afsat 300 mio. kr. til forskningsprogrammet Recruit, der skal give danske universiteter bedre mulighed for at tiltrække udenlandske topforskere fra naturvidenskabelige og teknisk videnskabelige discipliner. Læs mere om Recruit her.

Yderligere information

Christian Mostrup, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]