Ansøg om midler

Stigende støtte til humanitært arbejde fra Novo Nordisk Fonden

Siden 2014 har Novo Nordisk Fonden humanitære støtte haft direkte betydning for 800.000 personer i udsatte dele af verden. Tematiske prioriteter og strategiske partnerskaber skal i stigende grad bane vejen for fokuserede indsatser, der skal forbedre fremtidsudsigterne for unge flygtninge og andre sårbare unge samt bekæmpe udbredelsen af ikke-smitsomme sygdomme.

Fra 2014-2019 har mere end 800.000 personer i udsatte dele af verden fået gavn af humanitære projekter, der er støttet af Novo Nordisk Fonden.

I samme periode har fonden støttet 55 akutte humanitære interventioner i såvel natur- som menneskeskabte kriser, eksempelvis oversvømmelser, jordskælv og krige. 40 af disse projekter blev bevilget alene i perioden 2018-2019.

Det viser en ny analyse, som måler effekterne af de projekter, fonden har ydet støtte til.

Siden 2019 har fonden foruden det akutte nødhjælpsarbejde haft fokus på to særlige prioriteter i sin humanitære støtte. Den ene prioritet er at forbedre fremtidsudsigterne for unge flygtninge og andre udsatte unge i områder og lande, der er påvirket af konflikten i Syrien. Aktuelt foregår disse projekter i Jordan. Den anden prioritet er at bekæmpe ikke-smitsomme sygdomme i samme region samt i Østafrika. Aktuelt foregår disse projekter i Jordan og Tanzania.

De tematiske prioriteter bliver bakket op af en række strategiske partnerskaber med organisationerne UNICEF, DRC Dansk Flygtningehjælp og World Diabetes Foundation, som Novo Nordisk Fonden etablerede samarbejder med i 2019.

Senest har fonden gennem sine strategiske partnerskaber bevilget i alt 20 mio. kr. til fire projekter, som skal bidrage til at afbøde smitterisikoen for COVID-19 i Jordan og Tanzania.

”Ved at fokusere indsatsen geografisk og tematisk får vi mulighed for at støtte organisationer og projekter, der virkelig kan gøre en forskel – også på den lange bane. Kombineret med den fortsatte støtte til akutte humanitære interventioner i hele verden har vi mulighed for både at støtte opbyggelsen af en langvarig tilstedeværelse i udvalgte lande og hjælpe til i verdens brændpunkter, når behovet opstår,” siger Hanne Line Jakobsen, Senior Vice President for det sociale og humanitære arbejde i Novo Nordisk Fonden.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]