Ansøg om midler

Stipendiedag 2017: Novo Nordisk Fonden Uddeler Over Dkk 100 Mio. Til Talentfulde Forskere

Årets stipendiemodtagere til den officielle overrækkelse i Novo Nordisk Fondens hovedkvarter i Hellerup.

Novo Nordisk Fonden har i foråret 2017 uddelt stipendier for over DKK 100 mio. til 27 talentfulde, danske og internationale forskere. Stipendierne går til postdocs, yngre gruppeledere, samt kliniske forskere, der alle udfører exceptionel forskning inden for lægevidenskab, biomedicin og bioteknologi.

Stipendiemodtagerne blev fejret og fik overrakt diplomer ved en højtidelighed i Novo Nordisk Fondens hovedkvarter den 4. maj 2017, med deltagelse af stipendiemodtagernes familie, venner og kollegaer. De nye stipendiater præsenterede hver især deres spændende forskningsprojekter og deres fremtidsplaner for de ca. 80 fremmødte.

Stipendiemodtagerne blev præsenteret og lykønsket af Novo Nordisk Fondens CSO Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, samt medlemmer af Novo Nordisk Fondens videnskabelige komiteer: Professor Mette Rosenkilde (Komite for Endokrinologi og Metabolisme), Professor Søren Kragh Moestrup (Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin), Professor Finn Cilius Nielsen (Komite for Klinisk og Translationel Lægevidenskab) og Professor Henrik Callesen (Komite for Forskning i Bioteknologibaseret Syntese og Produktion).

Alle stipendiemodtagerne er fundet på baggrund af indsendte ansøgninger og udvalgt at Novo Nordisk Fondens videnskabelige komiteer, hvis medlemmer selv er forskere og eksperter inden for deres respektive områder.

STIPENDIEMODTAGERNE OG DERES PROJEKTER:
EXCELLENSPROJEKT FOR YNGRE FORSKERE INDEN FOR ENDOKRINOLOGI OG METABOLISME (4):

Martin Blomberg Jensen, MD, DMSc

Alder: 39
Bevilget beløb: DKK 5.000.000
Varighed: 5 år
Institution: Rigshospitalet
Projekttitel: RANKL og mandlig fertilitet
Abstract: Et ud af syv par er infertile og nedsat sædkvalitet er medvirkede årsag i omkring halvdelen af alle disse tilfælde. I dag findes der ingen behandling, der kan forbedre sædkvaliteten. Vores data tyder dog på, at et signal system RANKL, der er kendt som regulator af knogleomsætning også er tilstede i testiklerne og synes at have betydning for sædproduktionen. En specifik RANKL-hæmmer er allerede i klinisk brug til behandling af osteoporose, og vores hypotese er, at dette lægemiddel kan forbedre sædproduktionen hos infertile mænd. I dette projekt vil vi først undersøge om RANKL hæmning fører til øget sperm produktion og forbedret frugtbarhed hos infertile mænd og dernæst afdække den specifikke virkningsmekanisme ved at anvende en RANKL hæmmer i dyremodeller med organspecifik deletion af RANKL genet.

 

Christoffer Clemmensen, PhD

Alder: 37
Bevilget beløb: DKK 4.994.000
Varighed: 5 år
Institution: Københavns Universitet
Projekttitel: Nikotinerge receptorer og energimetabolismen
Abstract: Det er velkendt at nikotin påvirker kropsvægten og at udsigterne til vægtøgning som følge af rygestop afholder mange fra at forsøge. En større indsigt i hvordan nikotin påvirker hjernen vil bidrage til at progrediere udviklingen af strategier, der kan afhjælpe rygestop samt overvægt. Formålet med dette forskningsprojekt er at forstå hvilke hjerneregioner og signalstofmodtagere, der signalerer henholdsvis mæthed og afhængighed som følge af nikotineksponering. Forskningsprojektet vil, ud over at åbne døre for mere effektive behandlinger af overvægt og rygeafhængighed, give indsigt i de fundamentale mekanismer bag appetitregulering – herunder vanskeligheden forbundet med at modstå smagsstærke og energirige fødeemner.

 

Johannes Kettunen, Associate Professor

Alder: 39
Bevilget beløb: DKK 4.941.200
Varighed: 5 år
Institution: University of Oulu
Projekttitel: HDL-mediated cholesterol efflux capacity – epidemiology, genetics and causality in cardiometabolic diseases
Abstract: High-density lipoprotein cholesterol (HDL) has been traditionally viewed as the “good cholesterol” because if it is low, risk of heart disease is increased. Albeit HDL has been deemed non-causal for risk, recent studies have demonstrated that the functional properties of the HDL particles are important; one of these functions is HDL-mediated cholesterol efflux capacity (CEC). A unique high-throughput method for determining CEC has been developed in my research group that allows determination of CEC in high throughput and cost effectively. The purpose of this interdisciplinary project is 1) to fine-tune the novel CEC measurement for specific efflux pathways and 2) to combine CEC with epidemiology and genetics in large population samples. The results will inform of the relationship between traditional cardiometabolic risk factors and CEC as well as predictive capability and causality of CEC for cardiovascular endpoints and type 2 diabetes.

 

Katrine Schjoldager, PhD

Alder: 36
Bevilget beløb: DKK 5.000.000
Varighed: 5 år
Institution: Københavns Universitet
Projekttitel: Fund af peptidhormonvarianter åbner for nye spændende muligheder indenfor design af lægemidler
Abstract: Kroppens celler dekorerer proteiner med sukkerstoffer i en proces der kaldes glykosylering. Disse sukkermolekyler spiller en rolle i næsten alle kropens processer. Proteiner er cellens byggesten og sukkerstofferne kan ændre proteinernes udseende og virkemåde og spiller dermed en stor rolle for den menneskelige organisme. Nye opdagelser viser, at hvis der sker fejl i sukkerdekoreringen kan det føre til at proteinet ikke fungerer optimalt og ultimativt til sygdom. Mere præcist kan fejl i en bestemt type glykosylering medføre mangelfuld regulering af fosfat-, HDL kolesterol- og fedtmetabolisme. Nu har vi opdaget glykosyleringer på en bestemt gruppe af kroppens signaleringsmolekyler (peptidhormoner) der blandt andet regulerer appetit og humør, og projektet har til formål at karakterisere denne nye klasse af glykosylerede peptidhormoner og udforske den biologiske funktion. Projektet forener eksperter i glykosyleringer og peptidhormoner fra Danmark og udlandet og vil lede til ny translationel viden om peptidhormoner og potentielt påvirke den måde vi designer lægemidler på basis af denne vigtige gruppe molekyler.

 

POSTDOC- STIPENDIEPROGRAM INDEN FOR ENDOKRINOLOGI/METABOLISME VED UDENLANDSKE ELITEFORSKNINGSMILJØER (3):

Anne Loft, Postdoctoral Research Fellow

Alder: 33
Bevilget beløb: DKK 3.934.740
Varighed: 4 år
Nordisk værtsinstitution: Syddansk Universitet
Udenlandsk institution: Helmholtz Center Munich
Projekttitel: Undersøgelse af de molekylære mekanismer bag lever-dysfunktion i diabetiske senkomplikationer
Abstract: I mit projekt prøver vi at forstå, hvorfor diabetikere (dvs. sukkersygepatienter), der har haft en periode med et dårligt kontrolleret blodsukkerniveau, har øget risiko for at udvikle invaliderende diabetiske følgesygdomme. Selv om diabetespatienterne kommer i behandling for det forhøjede blodsukkerniveau, bærer disse patienter rundt på en sygdomsarv, som vil resultere i en hurtigere udvikling af en række alvorlige lidelser. I min forskning skal jeg ved hjælp af avancerede DNA-sekventeringsteknikker og forsøg i diabetiske musemodeller undersøge, om der findes nogle hukommelsesmarkører i cellernes DNA, som er medvirkende til, at de forhøjede blodsukkerniveauer hos diabetikere ”huskes”, selv når blodsukkerniveauet igen stabiliseres. Desuden skal jeg undersøge, om hukommelsesmarkørerne kan være en forklaring på den hurtigere udvikling af senkomplikationer.

 

Tibor V. Varga, PhD

Alder: 28
Bevilget beløb: DKK 3.996.698
Varighed: 4 år
Nordisk værtsinstitution: Lunds Universitet
Udenlandsk institution: Københavns Universitet
Projekttitel: The Dynamic Lipidome during States of Metabolic Stress
Abstract: Lipids have a certain bad reputation – fatty foods are considered unhealthy and for many, lipids, fat and cholesterol equal to clogged arteries, myocardial infarctions and stroke. In reality, lipids are one of the largest and most variable group of metabolites – thousands of different lipids exist, each with distinct biological functions, some causing disease, but some essential for health. During my postdoc, I aim to study lipidomics, which is a systematic investigation of all lipids in the context of human biology, health and disease. The underlying theme in my planned projects is to model and visualize how certain lipids and their complex networks change in periods when people undergo various types of metabolic stress.

 

 

Maria Antfolk, PhD

Alder: 35
Bevilget beløb: DKK 4.000.000
Varighed: 4 år
Nordisk værtsinstitution: Lunds Universitet
Udenlandsk institution: University of California, Los Angeles and University of Copenhagen
Projekttitel: Small intestine-on-a-chip for investigating obesity-associated chronic inflammation effects
Abstract: Obesity and health issues, linked to this are increasing worldwide. The cause of many of the obesity-associated diseases is a state of chronic inflammation that puts several organs in the body under stress. To study the effects of this stress on the intestine I will combine research in biomaterial, microfluidics and intestinal stem cell biology to develop a so called organ-on-a-chip device. The organ-on-a-chip technology combines microfluidics and cell biology and provides a way to closely mimic the normal intestine in ways that conventional cell culture or animal studies don’t. The developed intestine-on-a-chip will provide previously unattainable data on the effects of the chronic inflammation state on the small intestine. This includes potential new drug targets for the treatment and prevention of e.g. diabetes.

POSTDOCSTIPENDIUM TIL FORSKNING I UDLANDET – BIOVIDENSKAB OG BASAL BIOMEDICIN (4):

Marie Aare Bentsen, Postdoctoral Research Fellow

Alder: 33
Bevilget beløb: DKK 3.987.138
Varighed: 4 år
Dansk værtsinstitution: Københavns Universitet
Udenlandsk institution: University of Washington School of Medicine
Projekttitel: Identifikation af processer i hjernen som spiller en rolle i diabetes
Abstract: Sygdommen type 2 diabetes er blandt andet karakteriseret ved for højt blodsukker. Medicinsk terapi samt sund kost og motion kan forsinke, men ikke forhindre sygdommens progression. For nyligt blev det vist, at vedvarende normalisering af blodsukkerniveauer i diabetiske mus kan opnås ved en enkelt dosis i hjernen af et peptid, der hedder FGF-1. Dette forskningsprojekt har til formål at undersøge hjernens og FGF-1s rolle i blodsukkerregulering, herunder hypotesen, at bestemte processer i hjernen er dysfunktionelle i type 2 diabetes og at administrering af FGF-1 kan korrigere disse processer. Projektets mål er at afdække hvilke hjerneceller, der er involveret i normalisering af blodsukkerniveauer samt at undersøge de underlæggende mekanismer. Den viden vi får ud af forskningen vil potentielt set vise sig relevant for den fremtidige forebyggelse og behandling af type 2 diabetes.

 

Christian Laut Ebbesen, M.Sc., Ph.D.-student

Alder: 29
Bevilget beløb: DKK 3.153.645
Varighed: 4 år
Dansk værtsinstitution: Københavns Universitet
Udenlandsk institution: Skirball Institute of Biomolecular Medicine, NYU School of Medicine, Center for Neural Science, NYU
Projekttitel: Oxytocin og hormonel kontrol af hjernens netværk for social berøring
Abstract: Sociale interaktioner, som pardannelse og opfostring af afkom, er fundamentale aspekter af både dyr og menneskers livsmønster. Positive interaktioner mellem forældre og børn kritiske for børns udvikling, og omsorgssvigt kan have drastiske konsekvenser for det fysiske og psykiske helbred. Hormonet oxytocin har vist sig meget lovende i behandling af psykiske lidelser kendetegnet ved sociale forstyrrelser (eksempelvis social angst, fødselsdepressioner og autisme-spektrum-forstyrrelser), men oxytocin-behandling har kun et begrænset potentiale indtil vi bedre forstår oxytocins virkning i hjernen. Vi vil fokusere på sociale berøringer mellem modermus og museunger – en enormt betydningsfuld social stimulus under opfostring af afkom –  og undersøge, hvordan moder/unge-berøringer er repræsenteret i hjernebarken og oxytocins rolle i hjernens netværk for social adfærd.

 

Maria Hauge, Research Assistant

Alder: 32
Bevilget beløb: DKK 3.991.230
Varighed: 4 år
Dansk værtsinstitution: Københavns Universitet
Udenlandsk institution: CUMC – Columbia University Medical Center
Projekttitel: Fedtsyre receptoren FFAR1’s udtrykkelse og funktion I mitokondrier
Abstract: Mit forskningsprojekt omhandler receptorer der findes i cellemembranen og hvis funktion er at være kommunikationsleddet mellem cellens indre og ydre miljø. Jeg har i løbet af min PhD været på et forskningsophold i USA og her opdaget at den receptor jeg arbejder med ikke kun findes i cellemembranen men også inde i cellen på et celleorganel kaldet mitokondriet. Mitokondrier er cellens energihus og er derfor helt central for dens energibalance. Jeg vil i mit projekt nu undersøge receptorens effekt i mitokondrier og dens betydning for cellens homeostase samt studere om der findes andre receptorer i mitokondrier.

 

Dmitry Postnov, PhD

Alder: 27
Bevilget beløb: DKK 3.832.141
Varighed: 4 år
Dansk værtsinstitution: Københavns Universitet
Udenlandsk institution: Harvard and Boston Universities
Projekttitel: Optical biopsy: A new tool for early diagnostics of cardiovascular related diseases
Abstract: Structural and functional abnormalities in vascular networks are associated with various diseases, including hypertension and diabetes.  Traditional way of assessing such abnormalities requires invasive intervention, which makes it unsuitable for regular monitoring of patient condition. In this project I aim to develop “optical vascular biopsy”, a novel  non-invasive technique for assessment of vascular condition using optical imaging. I will then apply the technique to study and diagnose development of hypertension and diabetes. I hope that this technology will become a new step in diagnostics and monitoring of vascular abnormalities in cardiovascular related diseases and provide a powerful tool for research of disease development. To undertake this project I will join research group of Prof. D.A. Boas at Harvard and Boston Universities for the next three years, followed by one year at the Biomedical Sciences Department of Copenhagen University.

 

HALLAS-MØLLER STIPENDIUM (2):

Petra Hamerlik, PhD

Alder: 35
Bevilget beløb: DKK 11.000.000
Varighed: 5 år
Institution: Kræftens Bekæmpelse
Projekttitel: Functional interplay between replication stress-induced genomic instability and cellular hierarchies in therapeutic resistance of glioblastoma.
Abstract: Brain tumors represent some of the deadliest of all cancers. Our research team is taking a deep dive into how brain cancer cells do two related tasks: make copies of their genetic material (DNA) while also producing the instructions from DNA needed to produce all of the parts of cancer cells.  In normal cells, these two processes take turns, but cancer is often disorganized and performs both tasks simultaneous, creating a potential weakness only present in cancer cells. We are attempting to attack this weakness in brain tumors to improve treatment for patients.

 

Ulf Andersson Ørom, PhD

Alder: 37
Bevilget beløb: DKK 11.000.000
Varighed: 5 år
Institution: Aarhus Universitet
Projekttitel: Primær miRNA processering i kræft
Abstract: miRNAer er en gruppe af ikke-kodende RNA der er vigtige for at regulere dannelsen af proteiner i kroppen. Hvis der er fejl i miRNAers aktivitet kan det medføre forkerte protein niveauer hvilket kan føre til sygdom. I kræft er reguleringen af miRNA ofte tabt. Målet med projektet er at forstå hvilke faktorer der ligger til grund for tabt miRNA regulering og bruge skræddersyede molekyler til at gendanne normal miRNA aktivitet og dermed normalisere de syge celler med potentiale til at gøre terapeutiske indgreb mere effektive.

BORREGAARD KLINISK FORSKERSTIPENDIUM (4):

Peter Riis Hansen, Professor, MD, DMSc, PhD

Alder: 58
Bevilget beløb: DKK 5.000.000
Varighed: 5 år
Institution: Herlev og Gentofte Hospital
Projekttitel: Multi-skala netværksundersøgelse af risikoen for hjertekarsygdom ved psoriasis
Abstract: Patienter med psoriasis har øget risiko for hjertekarsygdom, fx blodprop i hjertet, men årsagen hertil er ukendt. I dette projekt, som er et samarbejde mellem danske og amerikanske forskere, vil vi sammenkæde en stor mængde undersøgelsesresultater fra patienter med psoriasis med eller uden tidligere hjertekarsygdom ved hjælp af computerbaserede netværksanalyser. Resultaterne vil tilvejebringe et helt nyt landkort til at belyse årsager, mekanismer og behandlingsmetoder med henblik på at reducere risikoen for hjertekarsygdom hos patienter med psoriasis. Projektet er også støttet af LEO Fondet.

 

Claus Moser, MD, Ph.D, External Associate Professor

Alder: 53
Bevilget beløb: DKK 5.000.000
Varighed: 5 år
Institution: Rigshospitalet
Projekttitel: Biofilminfektioner: Værste ”film” nogensinde? Fra mikrobiel aggregering og biofilminfektion til forbedret udkomme.
Abstract: Bakterier og svampe kan danne biofilm. De kendes i omgivelserne som slimede overflader på sten i vandløb og i afløb i hjemmet. Biofilmvæksten gør mikroorganismerne modstandsdygtige og betragtes som en urgammel overlevelsesstrategi. Desværre kan mikroorganismerne også etablere biofilm i mennesker. Det resulterer i vedvarende infektioner p.gr.a. mikroorganismernes tolerance overfor antibiotika og immunforsvaret. Biofilminfektioner er hyppige med lange sygdomsforløb og betragtes som en af den moderne medicins største problemer med diagnostiske og behandlingsmæssige udfordringer. Med udgangspunkt i biofilmrelaterede tilstande som kroniske sår, hjerteklapinfektioner, kroniske urinvejs- og lungeinfektioner søger projektet gennem eksperimenter og kliniske forsøg at bedre udkommet for patienterne.

 

Jens Erik Nielsen-Kudsk, Associate Professor, MD, DMSc

Alder: 56
Bevilget beløb: DKK 5.000.000
Varighed: 5 år
Institution: Aarhus Universitetshospital
Projekttitel: Nye behandlinger ved strukturel hjertesygdom og ved svigt af højre hjertehalvdel
Abstract: Lukning af hjerteøret i hjertets venstre forkammer ved indsættelse af en lukker igennem et tyndt kateter fra lysken vil blive undersøgt som en ny metode til at forebygge blodpropper til hjernen ved forkammerflimren. Kunstige biologiske hjerteklapper bliver slidt ned med tiden og kræver så en ny hjerteoperation. Indsættelse af en ny hjerteklap inden i den slidte hjerteklap igennem et kateter fra lysken vil blive undersøgt som et alternativ til en ny hjerteoperation. Nye behandlinger med kateter og medicin for akutte lungeblodpropper og svigt af højre hjertehalvdel vil blive undersøgt i nyudviklede dyremodeller og i patienter.

 

Per Løgstrup Poulsen, overlæge, dr. med., PhD

Alder: 58
Bevilget beløb: DKK 5.000.000
Varighed: 5 år
Institution: Aarhus Universitetshospital
Projekttitel: Karstivhed og åreforkalkning ved type 2 diabetes
Abstract: På trods af fremskridt i den forebyggende behandling har patienter med type 2 diabetes fortsat betydelig øget risiko for åreforkalkningssygdomme, herunder blodprop i hjerte og hjerne. Der er imidlertid store individuelle forskelle i risiko og vore nuværende redskaber til at skelne mellem højrisikopatienter, der vil have gavn af intensiv forebyggende behandling, og lavrisikopatienter, der potentielt blot vil opleve bivirkninger, er utilstrækkelige. Vi har undersøgt en gruppe af ny diagnosticerede diabetikere med nye metoder til vurdering af karstivhed, samt metoder til påvisning af tidlige tegn på åreforkalkning i hjerte og hjerne. Ved at følge disse patienter over tid håber vi at kunne målrette og forbedre såvel forebyggelse som behandling af åreforkalkning blandt patienter med type 2 diabetes.

POSTDOCSTIPENDIER I ALMEN MEDICIN (2):

Mette Kjærgaard Nielsen, MD, Phd

Alder: 39
Bevilget beløb: DKK 1.599.520
Varighed: 4 år
Institution:  Aarhus Universitet
Projekttitel: Sorgforløb og forbrug af sundhedsydelser i en national pårørendekohorte
Abstract: Alvorlig sygdom hos en nærtstående giver sorg hos de pårørende. Praktiserende læger har en vigtig opgave i at identificere og behandle pårørende med svære sorgreaktioner. Viden om risikofaktorer for uhensigtsmæssige sorgforløb hos pårørende er central for praktiserende læger i indsatsen med at styrke tidlig identifikation af sårbare pårørende.Projektets formål er at undersøge mønstre for pårørendes sorgreaktioner og anvendelse af sundhedstilbud i form af kontakter til almen praksis, selv-rapporteret evaluering af støtte fra almen praksis, forbrug af medicin og sundhedsydelser.

 

 

Allan Riis, Postdoctoral Research Fellow

Alder: 46
Bevilget beløb: DKK 1.600.000
Varighed: 2 år
Institution: Aalborg Universitet
Projekttitel: Information og rådgivning til patienter med rygsmerter i almen praksis: Et randomiseret studie til sammenligning af en hjemmeside udviklet sammen med patienter og standard information i Patienthåndbogen
Abstract: Internettet giver nye muligheder for at udvide den samlede konsultationstid i almen praksis. Herudover kan involvering af patienter sikre udviklingen af brugervenlig informationsmateriale understøtte accept og anvendelsen af materialet. En ny udviklet hjemmeside udviklet sammen med patienter og praktiserende læger vil blive sammelignet med eksisterende information i Patienthåndbogen. 200 voksne med lænderygsmerter vil blive inkluderet. Patienterne vil rapportere om deres tilfredshed med det modtagne material på nettet og om deres udvikling i smerter og funktion. Så vidt vi ved, er dette det første studie, der undersøger effekten af at inddrage patienter i udviklingen af informationsmateriale for lændesmerter.

 

BIOTEKNOLOGIBASERET SYNTESE- OG PRODUKTIONSFORSKNING (8):

Thomas Christian de Bang, Cand. agro, Phd

Alder: 32
Bevilget beløb: DKK 1.580.558
Varighed: 2 år
Institution: Københavns Universitet
Projekttitel: BIOPEP – Forbedret optag af fosfor via mikrobiel stimulering af rodvækst
Abstract: Fosfor (P) er essentielt for alle levende organismer og P i tilstrækkelige mængder er vigtigt for at opnå høje og stabile udbytter i landbrugsafgrøder. Desværre er P en begrænset og ikke-fornybar ressource. Formålet med BIOPEP er at identificere naturligt forekommende mikroorganismer der kan stimulere rodvækst, idet planters rod-densitet er afgørende for effektivt P-optag.Konkret ønskes det at identificere en mikroorganisme der, når det placeres på frøet producerer et mobilt signal i planten, der stimulerer rodvækst i fjerne dele af plantens rodsystem. Denne strategi omgår tidligere udfordringer med brugen af mikroorganismer til at stimulere rodvækst.

 

Hannes Beyer, Dr.

Alder: 31
Bevilget beløb: DKK 1.529.717
Varighed: 2 år
Institution: University of Helsinki
Projekttitel: Protein splicing-based modification of proteins for the development of synthetic growth factors and extracellular matrices
Abstract: The project takes advantage of a unique class of self-processing enzymes (so-called “inteins”) in order to develop a general method for the self-catalyzed covalent coupling of certain organic molecules to proteins. The method will allow us to synthesize clinically relevant synthetic growth factors with much improved pharmacological characteristics as well as biomaterials such as extracellular matrices (ECMs). The coupling reaction will be compatible with physiological conditions and allow covalent modification of proteins in vitro and in vivo – a much-needed strategy not limited to the biotechnological production of improved therapeutics, implants, drug delivery vehicles, and artificial tissues and ECMs. Engineering self-processing enzymes toward a biotechnological synthesis platform enables targeted modification of proteins even in living systems, e.g. of cell surface receptors and hence, also promises a wide range of applicability in basic and applied research.

 

 

Majid Haddad Momeni, Postdoctoral Research Fellow

Alder: 39
Bevilget beløb: DKK 1.400.000
Varighed: 2 år
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Projekttitel: Exploring the functional diversity of ascomycete oxidoreductases deployed during biomass deconstruction
Abstract: Filamentous fungi produce impressing batteries of diverse enzyme activities that work in concert for efficient degradation of renewable biomasses. These groups of enzymes play a paramount role in the global carbon cycle and offer a treasure of catalysts for the valorization of biomass into higher-value chemicals and for biotechnological exploitation.Our current understanding of the networks of oxidative enzymes secreted during fungal growth on biomass is highly limited. We aim at combining several in silico and experimental approaches to unveil novel enzyme specificities and to explore interplay between these enzymes aiming at developing potent catalysts for biomass modification and conversion.

 

David Teze, Dr.

Alder: 31
Bevilget beløb: DKK 1.640.000
Varighed: 2 år
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Projekttitel: Combining evolutionary and structural data of glycoside hydrolases to create an expanded library of enzyme variant catalysts for synthesis of oligosaccharides.
Abstract: Sugars are well known by everyone for their role in nutrition and structure (think cellulose and wood). They also have fundamental roles in cell-cell communication (ABO blood group antigens are oligosaccharides – small sugars), and every key biological process. However, oligosaccharides are scarcely available, as they are hard to chemically synthesize and the enzymes that synthesize them are complicated to handle. The aim of this project is to modify enzymes that usually cleave oligosaccharides to make them catalyse their synthesis instead. We will modify conserved residues (amino acids that did not change through millions of years of evolution) which are likely to be involved in these modifications. Moreover, once the key residues to create a synthetic activity will have been found in one enzyme, modifying others will be easy, as they will present the same conserved residues.

 

 

Suvi Arola, Dr. Tech.

Alder: 34
Bevilget beløb: DKK 1.489.546
Varighed: 2 år
Institution: Aalto University, Espoo
Projekttitel: Protein engineering for superwetting coatings (PROSUCO)
Abstract: The main target of the PROSUCO project is to create self-cleaning, sustainable and environmentally safe surfaces with low friction and wear for clean tech applications by exploiting adhesive proteins in a process that is feasible to scale up. We take a biomimetic approach in the project, and the aim is to use surface topography as well as moisture adsorbing genetically engineered proteins to gain super hydrophilic surfaces. These surfaces are targeted to solve current problems in application that suffer from fouling and biofouling such as diagnostics, sanitary surfaces, water purification and coatings for e.g. marine environment.

 

 

Joosu Kuivanen, D.Sc. Tech

Alder: 33
Bevilget beløb: DKK 1.314.460
Varighed: 2 år
Institution: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Espoo
Projekttitel: Synthetic product to growth coupling in metabolic engineering using biosensors
Abstract: One of the key technologies in industrial biotechnology is production of chemicals by utilizing metabolic pathways occurring in living microbes such as in yeast. These enzyme-catalysed biochemical pathways convert sugars to energy and building blocks for the microbe. In this process, metabolic by-products are generated. For example, ethanol is produced by yeast as by-products of sugar catabolism. In fact, yeast must produce ethanol in order to survive – the production is coupled to growth. This results in high ethanol production. With the help of genetic engineering chemicals, which are not natural to yeast, can also be produced. However, this approach often suffers low production due to the lack of product-to-growth coupling. In this project, a protein-based biosensor will be utilized for synthetic product-to-growth coupling in yeast. The target chemical is muconic acid – a plastic precursor.

 

 

Tomas Laursen, PhD

Alder: 33
Bevilget beløb: DKK 1.552.251
Varighed: 2 år
Institution: Københavns Universitet
Projekttitel: Isolering og karakterisering af plante-metaboloner for at optimere metaboliske motorveje
Abstract: Bioaktive naturstoffer i planter udgør et endeløst reservoir af farmaceutisk interessante stoffer. I naturen produceres disse desværre typisk i små mængder, hvor de indgår i en blanding af mange andre uønskede stoffer. Med den viden vi har i dag er det svært at producere disse stoffer i mikroorganismer, da biosyntesen kræver mange enzymer og frigivelse af mellemprodukterne er ofte giftigt for cellerne. Dette skyldes at vi ikke ved nok om hvordan enzymerne organiseres i planterne i specialiserede komplekser, også kaldet metaboloner. I dette projekt vil jeg, gennem en kombination af state-of-the-art teknikker som Kryo Elektronmikroskopi og Native Masse-Spektrometri, etablere en platform til, at studere organiseringen af metaboloner involveret i biosyntese af naturstoffer i planter. Dette vil give mig et Syntese Biologisk værktøj til, at optimere produktionen af en bred vifte af bioaktive naturstoffer i fotosyntetiske mikroorganismer ved at dirigere organiseringen af enzymerne i metaboloner.

 

 

Yu-chang Liu, PostDoc. PhD

Alder: 35
Bevilget beløb: DKK 1.308.168
Varighed: 2 år
Institution: Aalto University
Projekttitel: Biosynthetic production of complex lactone building blocks utilizing non-natural enzymatic modules
Abstract: Despite the enormous progress in the field of modern biotechnology, the application breadth of bio-based production platforms compared to classical chemical synthesis still needs to be considered somewhat narrow. By expanding the bio-catalytic portfolio to meet the requirements of modern organic-synthetic strategies for the production of complex target molecules, implementation of these artificial enzymatic modules will lead to new opportunities in the design of biosynthetic cascades. My project aims to finetune the previously developed enzymatic tools for the Achmatowicz-type ring expansion of biogenic furfuryl alcohols to six-membered O-heterocycles from its current round-bottom flask setup towards a true in vivo application.