Ansøg om midler

Stipendiemodtagere Hædret

Årets stipendiemodtagere inden for biomedicinsk og almen medicinsk forskning blev torsdag fejret i Hellerup.

Mundvigene pegede forståeligt opad, da Novo Nordisk Fonden torsdag fejrede årets modtagere af stipendier inden for biomedicinsk og almen medicinsk forskning.

13 af i alt 16 stipendiemodtagere var til stede ved arrangementet i fondens domicil i Hellerup. Her gav de alle et kort oplæg om deres forskningsprojekt, inden de fik overrakt blomster og diplom. Emnerne for forskningsprojekterne omfatter bl.a. kræft, bivirkninger ved vaccination, overvægt blandt spædbørn af mødre med diabetes, og børns trivsel, når en forælder har en alvorlig sygdom.

Blandt stipendiemodtagerne var ph.d. Karen-Lise Garm Spindler, der arbejder som kliniker ved Onkologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Hun modtog et Klinisk Forskerstipendium på DKK 5 mio. over fem år. Stipendiet skal gøre det muligt for højt kvalificerede forskere ansat i fuldtids kliniske stillinger i Danmark at få tid til at forske og dermed bidrage til brobygning mellem klinisk arbejde og basal biomedicinsk forskning.

– En bevilling i den her størrelsesorden er rigtigt svært at opnå, så jeg var meget overrasket og glad, da jeg fik opringningen. Det betyder alverden, for det er tidskrævende og svært af skaffe forskningsmidler, og det kan bremse mange vigtige forskningsområder, hvis man ikke har midlerne til at drive studierne.

– Nu kan jeg tillade mig at tænke langsigtet, for jeg har både midlerne og tiden til at kunne lægge planer. Det er et stort privilegie for mig på det her trin i min karriere at få den mulighed, sagde Karen-Lise Garm Spindler.

EN BLÅSTEMPLING

En anden stipendiemodtager var seniorforsker ved Statens Serum Institut, Anders Hviid. Han modtog et Hallas-Møller Stipendium på DKK 11 millioner over fem år. Stipendiet har til formål at gøre det muligt for yngre forskere at udbygge deres forskningsgruppe i Danmark og er beløbsmæssigt det største af de stipendier, der blev uddelt.

– Betydningen af denne bevilling er enorm – den gør det muligt for os at fortsætte vores forskning I de kommende år, det er en blåstempling af vores arbejde og en personlig motivationsfaktor, sagde Anders Hviid.

Alle stipendiemodtagerne er fundet på baggrund af indsendte ansøgninger og udvalgt at Novo Nordisk Fondens videnskabelige komiteer.

Novo Nordisk Fondens direktør, Birgitte Navntofte, ønskede stipendiemodtagerne tillykke:

– Det er en glædens dag. Jeres forskningsansøgninger er blevet udvalgt i konkurrence med mange andre. I skal se jeres bevilling som et endossement af jeres forskning og dens potentiale. Vi håber, at I og jeres forskningsprojekter vil blomstre i den periode, I er støttet af Novo Nordisk Fonden.

 

DE 16 STIPENDIEMODTAGERE:

KLINISK FORSKERSTIPENDIUM (4):

LARS REJNMARK
OVERLÆGE, PH.D., DR.MED.

Projekttitel: The influence of the vitamin D-parathyroid axis on health and disease
Institution: Medicinsk endokrinologisk afdeling, Aarhus University Hospital
Bevilling: DKK 5 million over 5 years

ELISABETH MATHIESEN
PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED

Projekttitel: Diabetes and pregnancy – Focus on possibilities for prevention of fetal overgrowth
Institution: Center for Gravide med Diabetes, Rigshospitalet
Bevilling: DKK 5 million over 5 years

KAREN-LISE GARM SPINDLER
MD, PH.D.

Projekttitel: Clinical utility of cell free DNA analysis in colorectal cancer
Institution: Department of Oncology, Aarhus University Hospital
Bevilling: DKK 5 million over 5 years

STEEN DALBY KRISTENSEN
OVERLÆGE, PROFESSOR, DR.MED.

Projekttitel: Prevention of Thrombosis in Coronary artery Disease: Novel Mechanisms of Aspirin Treatment
Institution: Department of Cardiology, Aarhus University Hospital
Bevilling: DKK 5 million over 5 years

 

HALLAS-MØLLER STIPENDIUM (3)

CHUNARAM CHOUDHARY
PH.D.

Projekttitel: Unraveling the regulatory landscape of lysine acetylation modifying enzymes
Institution: The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research (CPR), University of Copenhagen
Bevilling: Up to DKK 11 million over 5 years

ANDERS PETER HVIID
SENIORFORSKER, DR.MED.

Projekttitel: Adverse Effects of Vaccines
Institution: Department of Epidemiology Research, Statens Serum Institut
Bevillling: Up to DKK 11 million over 5 years

WOLFGANG PETI
ASSOCIATE PROFESSOR, PH.D.

Projekttitel: Novel insights into insulin signaling and regulation using structural biology
Institution: Department of Biology, University of Copenhagen
Bevilling: Up to DKK 11 million over 5 years

POSTDOC-STIPENDIUM TIL FORSKNING I UDLANDET (2)

ANDERS ETZERODT
M.SC., PH.D.

Project title: Investigation into the role and use of CD163 as a therapeutic target in tumor-associated macrophages
Institution: Department of Biomedicine, Aarhus University
Place of research abroad: Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy, France
Size of grant: DKK 4 million over 4 years

PETER REFSING ANDERSEN
PH.D.

Project title: Breaking down the rules of transcription in defense of the genome
Institution: Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University
Place of research abroad: IMBA – Institute of Molecular Biotechnology GmbH, Vienna, Austria
Size of grant: DKK 4 million over 4 years

 

EXCELLENCE PROJEKT (4)

JONAS THUE TREEBAK
ASSISTANT PROFESSOR, MS, PH.D.

Project title: Role of NAD-salvage systems in mitochondrial function and insulin sensitivity: Implications for Type 2 Diabetes
Institution: The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, University of Copenhagen
Size of grant: DKK 5 million over 5 years

 

STEFANO ROMEO
MD, PH.D., ASSOCIATE PROFESSOR IN ENDOCRINOLOGY

Project title: Uncovering new pathways leading to insulin resistance
Institution: Department of Molecular and Clinical Medicine, Wallenberg Laboratory, University of Gothenburg
Size of grant: DKK 5 million over 5 years

 

NIKLAS BJÖRKSTRÖM
ASSISTANT PROFESSOR, MD, PH.D.

Project title: Role for natural killer (NK) cell-mediated hepatic inflammation in progression from obesity induced NAFLD to NASH
Institution: Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital
Size of grant: DKK 5 million over 5 years

CHRISTIAN BENEDICT
ASSOCIATE PROFESSOR (DOCENT) OF NEUROSCIENCE

Project title: The role of the fat mass and obesity gene for sleep loss related health consequences in humans
Institution: Department of Neuroscience, Uppsala University
Size of grant: DKK 5 million over 5 years

 

POSTDOC-STIPENDIUM I ALMEN MEDICIN (3)

ANETTE HAUSKOV GRAUNGAARD
PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.

Project title: Health and wellbeing in 8-15 years old children when a parent has cancer – a mixed methods study
Institution: Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet
Size of grant: DKK 500.000 over 2 years

 

MORTEN CHARLES
MD, PH.D.

Project title: Type 2 diabetes treatment in Danish Primary Care – Are we reaching the Triple Aim?
Institution: Section of General Practice, Dept. of Public Health, Aarhus University
Size of grant: DKK 1 million over 4 year

 

JETTE MØLLER AHRENSBERG
PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.

Project title: Seriously ill children in general practice – a study focusing on childhood cancer
Institution: Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet
Size of grant: DKK 500.000 over 2 years