Ansøg om midler

Støtte Til Fire Innovative Tværvidenskabelige Projekter

Novo Nordisk Fonden har uddelt de første fire bevillinger i et nyt tværvidenskabeligt forskningsprogram: Novo Nordisk Foundation Interdisciplinary Synergy Programme.

Mange sundhedsmæssige udfordringer og spørgsmål kræver løsninger, som ikke findes ved en traditionel fagspecifik tilgang alene. Novo Nordisk Foundation Interdisciplinary Synergy Programme har til formål at yde støtte til nytænkende, risikobetonet, tværdisciplinær forskning med et biomedicinsk og/eller bioteknologisk mål.

Med programmet ønsker Novo Nordisk Fonden at fremme en nyskabende forskningskultur i Danmark med frembringelse af vigtig videnskabelig synergi, hvis natur er ”high risk” og ”high gain”. Interdisciplinær forskning betyder, at forskergrupper etablerer et nært samarbejde på tværs af fagdiscipliner med henblik på at finde svar på et fælles forskningsspørgsmål. Ambitionen er, at det videnskabelige udbytte bliver større, end hvad udbyttet for de enkelte grupper ville være tilsammen.

Novo Nordisk Fonden uddeler årligt op til DKK 60 millioner til op til fire 3-årige projekter á DKK 15 millioner.

Fondsbestyrelsen har på baggrund af indstilling fra fondens Udvalg for Interdisciplinary Synergy Programme udvalgt fire bevillingsmodtagere i 2014.

DE FIRE BEVILLINGSMODTAGERE I 2014 ER:

HARTWIG R. SIEBNER, Professor, Head of Research, Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR), Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital.

Projekttitel: Biophysically adjusted state-informed cortex stimulation (BASICS): shaping the functional architecture of neural networks to improve human brain function.

Om projektet: Parkinsons-sygdom, depression og andre sygdomstilstande af hjernen kan behandles ikke-invasivt med elektro-magnetisk hjernestimulation. Det sker traditionelt uden hensyntagen til det aktuelle nervesystem eller hjernens tilstand. Ansøgerne præsenterer et interdisciplinært og yderst innovativt projekt, hvor stimulationen af hjernen baseres på måling og modellering af den behandlede hjernes aktuelle tilstand, hvorfor behandlingen bliver langt mere målrettet og effektiv.

Medansøgere: Professor Lars Kai Hansen (Cognitive Systems, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Compute) og Lektor Axel Thielscher (Biomedical Engineering, DTU Elektro).

 

JACOB TFELT-HANSEN, Klinisk Forskningslektor, Hjertecentret, Institut for Klinisk Medicin, Rigshospitalet.

Projekttitel: Risk factors for sudden cardiac death during acute myocardial infarction (MI-RISK).

Om projektet: En blodprop i hjertet, som hindrer ilt til hjertemuskulaturen og dermed hjertefunktionen, men som ofte kan behandles, resulterer imidlertid af og til uforklarligt i pludselig død. Dette interdisciplinære projekt integrerer vidt forskellige videnskabelige tilgange til undersøgelse og forståelse af de arvelige og miljømæssige årsager, som kan ligge til grund for denne pludselige død, med det mål at forbedre forebyggelse og behandling.

Medansøgere: Lektor Thomas Jespersen (Center for Hjertearytmi, Københavns Universitet). Associate Professor Christine M. Albert (Division of Preventive Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA) og Molly Maleckar (Director, Simula School of Research and Innovation, Simula Research Laboratory (non-profit), Oslo, Norway).

 

LENE B. ODDERSHEDE, Associate Professor, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.

Projekttitel: Laser-activated nanoparticles for tumor elimination (LANTERN).

Om projektet: Traditionelle kemo-baserede kræftbehandlinger er generelt uspecifikke og påvirker alle celler i kroppen med uheldige, sekundære effekter til følge. I dette interdisciplinære projekt trækkes på elementer fra så forskellige felter som fysik, kemi, onkologi og billedanalyse til studiet og udviklingen af en ny form for kræftbehandling, hvor nano-skopiske metalliske partikler bliver bestrålet med laserlys, hvorved de brænder kræftknuder væk og potentielt frigiver toksiner ved tumorer. Denne behandlingsform vil være meget specifik og vil kunne fjerne tumorer, som er svært tilgængelige med konventionel kirurgi.

Medansøgere: Professor Andreas Kjær (Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Klinik, Rigshospitalet, Københavns Universitet), Lektor Poul Martin Bendix (Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet) og Professor Naomi Halas (Electrical and Computer Engineering, Rice University, Houston, TX, USA).

 

SØREN KRAGH MOESTRUP, Professor, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet.

Projekttitel: Development of “next-generation” antibody–drug conjugates for targeting endocytic receptors in a ligand-mimicking fashion.

Om projektet: Antistoffer udvikles i stigende grad til at fremføre lægemidler til kræftceller eller væv, der understøtter kræftvækst. Denne målrettede behandling begrænser bivirkninger fra normalt væv. Dette projekt præsenterer udviklingen af en ny type bioteknologisk modificerede antistoffer og nanopartikler, som har en forbedret evne til at aflevere lægemidler i cellerne. Det her håbet, at denne nye type antistoffer kan føre til yderligere nedsættelse af effektiv dosis og bivirkningerne fra kemoterapi. Desuden vil projektgruppen også undersøge antistofferne inden for behandling af inflammationssygdomme.

Medansøgere: Professor Thomas Andresen (DTU Nanotech), Toby Lawrence (Group Leader, Inflammation Biology Group, Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy, Marseille, Frankrig) og Lektor Jacob Fog Bentzon (Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital).

YDERLIGERE INFORMATION:

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, [email protected], tlf. 30674805