Ansøg om midler

Støtte til forskning i sammenhængende behandlingsforløb

Novo Nordisk Fonden har etableret et nyt program, hvori fonden støtter forskningsprojekter, der har til formål at skabe ny viden om sammenhængende patientforløb i det danske sundhedsvæsen. I alt uddeles 4 mio. kr.

Kompleksiteten i patientbehandlingen i det danske sundhedsvæsen vil stige i de kommende år.

Det skyldes bl.a. et stigende antal patienter med mere end én sygdom, flere kronisk syge, ændrede rammebetingelser og en ændret demografi med flere ældre medborgere. Samtidig skaber fremkomsten af bl.a. nye digitale sundhedsteknologier både nye muligheder, men også nye udfordringer for sundhedsvæsenet.

Novo Nordisk Fonden har derfor etableret et nyt program, hvori fonden vil støtte forskningsprojekter, der sætter fokus på at skabe ny viden om sammenhængende patientforløb.

”Behandlingen i det danske sundhedsvæsen er under forandring, og der er behov for mere viden om, hvad der gør en forskel, og hvordan man organiserer behandlingen bedst muligt til gavn for patienterne. Programmets formål er at støtte eksplorative forskningsbaserede projekter, der ud fra et patient- og borgerperspektiv sigter mod at undersøge og afdække forhold, der påvirker sammenhængen i behandlingsforløb i sundhedsvæsenet,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden.

Emner for forskningsprojekter kan f.eks. være, men er ikke afgrænset til:

  • Samarbejde på tværs af sektorer i sundhedssystemet.
  • Patienternes forventninger til sammenhæng i sundhedssystemet, herunder oplevelse af sektorovergange.
  • Udvikling af behandlingsforløb med involvering af patienter og pårørende.
  • Anvendelse af nye teknologier og digitale løsninger som kan forbedre sammenhængen i behandlingsforløb.

Der er i alt 4 mio. kr. til uddeling, og der kan søges om projektstøtte på mellem 100.000 og 1 mio. kr. per projekt. Projekterne kan være af 6-18 måneders varighed.

Hvem kan ansøge om støtte?

Ansøgere skal være ansat ved danske offentlige institutioner eller tilknyttet til det danske sundhedsvæsen, og der opfordres til, at relevante aktører uden for den formelle forskningsverden – f.eks. kommuner, regioner, patientforeninger eller private virksomheder – involveres i projekterne.

Fonden åbner for ansøgninger til det nye program den 12. november 2020 og har ansøgningsfrist den 27. januar 2021.

Forskningsprogrammet er en del af Novo Nordisk Fondens fokus på temaet Coherence in Health Care. Heri ønsker fonden at støtte tværsektoriel forskning, der understøtter skabelse af øget sammenhæng i behandlingsforløb for patienter i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere om programmet og hvem der kan søge om støtte her.

Yderligere information

Eugenia Krasnopjorova, Project Specialist, tlf.: 4126 6120, [email protected]

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]