Ansøg om midler

Støtte til udsatte børn og familier ramt af Corona-krisen

Udsatte børn og familier er blevet ramt særligt hårdt af Corona-krisen, og derfor bevilger Novo Nordisk Fonden i alt 2 mio. kroner til fem organisationer til julehjælp og støtte.

I lyset af Corona-krisen har Novo Nordisk Fonden besluttet at bevilge 2 mio. kroner til indsatser, der skal komme udsatte børn og deres familier til gavn her i december måned. Pengene går til Børnetelefonen hos Børns Vilkår, som bl.a. har oplevet flere opkald under krisen af børn ramt af ensomhed og angst, og til julehjælp hos Røde Kors, Dansk Folkehjælp, Frelsens Hær og Mødrehjælpen.

”Krisen har ramt de udsatte familier særligt hårdt. Vi ved samtidig, at flere familier er blevet udsatte som en direkte følge af Corona-krisen. Derfor kan der være brug for at yde en ekstra hjælp her i december, hvor store dele af landet er blevet ramt af en ny nedlukning,” siger Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens bevillinger til humanitære og sociale formål.

Bevillingerne er fordelt til følgende projekter:

  • Børns Vilkår: 1 mio. kroner til Børnetelefonen. Bevillingen skal bidrage til, at kapaciteten på Børnetelefonen udvides i 2021 både i form af rekruttering af flere frivillige, mere rådgivning hjemmefra samt udvidede åbningstider.
  • Røde Kors: 300.000 kroner til julehjælp til socialt udsatte børnefamilier i Danmark.
  • Dansk Folkehjælp: 300.000 kroner til julehjælp til enlige forsørgere.
  • Frelsens Hær: 300.000 kroner til julehjælp til udsatte familier i Danmark.
  • Mødehjælpen :100.000 kroner til sårbare børnefamilier i Danmark.

Alle fire julehjælpeprogrammer tilbyder desuden generel og mere langsigtet støtte til de familier, der modtager julehjælp. Julehjælpen bliver altså – udover at give børn en dejlig juleaften – katalysator til at støtte familier i at bryde ud af en sårbar situation.