Ansøg om midler

Stor bevilling til at kortlægge mekanismerne bag hyppig fedtleversygdom

Docent og læge Panu K. Luukkonen fra Universitet i Helsinki har modtaget 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at kortlægge, hvor-for en fjerdedel af alle voksne udvikler fedtleversygdommen NAFLD. Bevillingen er en del af Novo Nordisk Fondens Research Leader Programme, hvor der netop er uddelt i alt 428 mio. kr.

25 pct. af alle voksne vil på et tidspunkt i livet udvikle ikke-alkoholisk fedtleversygdom (NAFLD).

NAFLD er stærkt associeret med svær overvægt og er desuden en risikofaktor for udvikling af en lang række andre sygdomme. Alligevel har forskere endnu ikke helt forstået, hvorfor nogle mennesker udvikler fedtleversygdommen, mens andre ikke gør.

En mulig forklaring skal findes i dysfunktionalitet i levercellernes mitokondrier, som er en slags cellulære kraftværker, der får cellerne til at fungere, som de skal.

Den teori har docent og læge Panu K. Luukkonen fra Universitet i Helsinki udviklet, og nu modtager han 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens ambitiøse Research Leader Programme til at efterprøve den. Forskningen har til formål at skabe en bedre forståelse af NAFLD og pege i retning af behandlingsmuligheder.

»Det ser ud til, at når mitokondrierne i levercellerne er dysfunktionelle, øger det risikoen for udvikling af NAFLD. Det er vigtigt at få undersøgt denne mulige sammenhæng, da det både kan have betydning for diagnosticering af sygdommen og for mulighederne for at behandle personer med den,« fortæller Panu K. Luukkonen.

Lang række forsøg til at kortlægge NAFLD
Når leveren svigter, går det ud over hele kroppen, og NAFLD er blandt andet en stor risikofaktor for udvikling af type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og mere alvorlige leversygdomme.

Alligevel står det klart, at ikke alle svært overvægtige udvikler NAFLD, og ikke alle med NAFLD udvikler associerede sygdomme. Det er dog indtil videre ukendt, hvad der disponerer for det ene eller det andet, og hvad der går galt, når leveren hos nogle personer akkumulerer mere fedt, end den kan tåle.

I sin forskning skal Panu K. Luukkonen kortlægge mekanismerne bag udvikling af NAFLD gennem forskellige lag af forsøg, der særligt skeler til den rolle, som mitokondrierne spiller:

  • For det første skal han med sin forskningsgruppe lave forsøg med personer med NAFLD, hvor forskerne skal undersøge, hvordan forsøgspersonerne responderer på forskellige modificérbare risikofaktorer for sygdommen. Det drejer sig blandt andet om vægttab.
  • For det andet vil forskerne i store biobanker med data fra flere hundredetusinde mennesker undersøge, om mitokondriel dysfunktion er associeret med øget risiko for udvikling af NAFLD på befolkningsniveau.
  • Endelig vil forskerne i forsøg med mus finde ud af, om allerede eksisterende lægemidler, der er målrettet mitokondrierne, kan kurere NAFLD.

»Det handler både om at kortlægge mekanismerne bag NAFLD, hvor mitokondrierne ser ud til at spille en rolle, men også at identificere nye mål for behandlinger af sygdommen. Endelig håber vi også på at finde biomarkører, der kan være med til at identificere personer med høj risiko for at udvikle NAFLD,« forklarer Panu K. Luukkonen.

Kan starte sin egen forskningsgruppe
Panu K. Luukkonen har i tre år været postdoc i en forskningsgruppe på Yale University, men er nu vendt hjem til Finland, hvor han med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden kan opstarte sin egen forskningsgruppe.

Han fortæller, at det uden bevillingen ikke ville være muligt at være så ambitiøs, som han nu kan være. Derfor har han også svært ved at få armene ned.

»Det er en meget substantiel bevilling, der gør det muligt for mig at etablere min egen forskningsgruppe og forfølge den forskning, som jeg selv finder mest relevant og interessant. Som et næste karriereskridt er bevillingen kritisk,« siger Panu K. Luukkonen.

44 forskere har modtaget støtte
Bevillingen til Panu K. Luukkonen er en del af Novo Nordisk Fondens Research Leader Programme og uddelt under temaet Endocrinology and Metabolism.

Fonden har netop uddelt i alt 428 mio. kr. til 44 forskere gennem programmet, der har til formål at muliggøre fremragende forskning inden for blandt andet sundhed, sygdom og bæredygtighed og understøtte udvikling af forskningsledere. Af disse er 11 bevillinger uddelt under temaet Endocrinology and Metabolism.

Se de øvrige 10 bevillingsmodtagere inden for temaet her og læs mere om alle årets bevillinger her.