Ansøg om midler

Stor interesse for at søge Novo Nordisk Fondens midler til akutte coronavirus-tiltag

På få dage har Novo Nordisk Fonden bevilget 19,3 mio. kr. til nye projekter, der skal afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark.

De bevilgede projekter sætter bl.a. fokus på at forbedre overvågning af patienter i højrisikogruppen, reducere antallet af indlæggelser på intensivafdelingerne og oprettelse af en telefonlinje til at afhjælpe ensomhed blandt ældre.

Novo Nordisk Fonden vil løbende orientere om de bevillinger, der bliver givet gennem det akutte støtteprogram. Ansøgerne skal være forankret på offentlige institutioner/myndigheder eller private ikke-for-profit organisationer i Danmark, der deltager i bekæmpelsen af coronavirus-epidemien. Næste runde af bevillinger vil blive offentliggjort i løbet af få dage.

Læs mere om de enkelte projekter, som indtil videre har opnået støtte, herunder.

Bevillinger uddelt til projekter, der skal afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark:

COVID-19 WARD, Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og DTU Sundhedsteknologi: 3.909.009 kr.
Projektet vil udvikle en intelligent trådløs 24/7-overvågning af coronapatienter i højrisikogruppen. Overvågningen skal sikre tidlig identifikation af forværring samt markant reduktion af patientkontakt, smitte, brug af værnemidler og behov for personaleressourcer. Overvågningen vil starte i løbet af de næste 2 uger.

Pro-aktiv Beskyttelse af Indlagte Lungesyge med COVID-19: Pro-Lung-COVID-trial, Københavns Universitet samt Region Hovedstaden: 2.162.646 kr.
Projektet vil undersøge, om medicinske patienter, der indlægges akut, og som har en positiv test for 2019-nCoV, kan få gavn af behandling med det virusinfektionsmodificerende stof hydroxy-chloroquin samt det virus-immunmodulerende og antibakterielle stof azithromycin. Formålet er at finde en behandling, der kan føre til kortere indlæggelse og færre indlæggelser på intensivafdeling og lavere dødelighed.

ECHOVID-19, Københavns Universitet, Herlev og Gentofte Hospital samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: 1.780.000 kr.
Projektet er et prospektivt klinisk studie, der blandt andet skal undersøge, om ultralydsskanning af hjertet og ultralydsundersøgelse af lungerne kan forudsige, hvilke patienter der er i høj risiko for udvikling af akut lungesvigt, indlæggelse på intensiv afdeling eller anden akut forværring under indlæggelse for COVID-19. Studiet vil også give et unikt indblik i, hvordan infektionen påvirker hjertet, da alle patienter også vil få foretaget en grundig hjerteundersøgelse når infektionen er overstået. Studiet inkluderer patienter indlagt på de fleste af Region Hovedstadens hospitaler med en laboratoriebekræftet diagnose af COVID-19.

COVID-19 oplysningsindsats, Mino Danmark: 933.014 kr.
Projektet skal udvikle en digital platform, der gør det muligt at levere hurtige oversættelser af de danske myndigheders oplysninger om den igangværende coronavirus-epidemi til sproglige minoritetsgrupper i landet. Målet er at få oversat regeringens vigtigste udmeldinger til folket til op mod 30 forskellige sprog indenfor 12 timer.

Ældretelefonen, Ældre Sagen: 495.000 kr.
Projektet vil oprette en ældretelefon, hvor frivillige telefonvenner ringer til ældre, der ønsker en at tale med. Formålet er at afhjælpe på ensomhed og isolation i en tid, hvor vi ikke kan komme i kontakt med hinanden på andre måder.

Bevilling uddelt gennem forskningsprogrammet Societal Responses to and Preparedness for Emerging Viral Infections – 2020:

Overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme, Statens Serum Institut: 10.000.000 kr.
Projektet skal udvikle en digital løsning, der hurtigere skal kunne opdage og respondere på nye infektiøse trusler. En forbedret digital løsning er afgørende for, at både enkelte læger og det nationale beredskab har lettilgængelig, elektronisk adgang til relevante data, så der hurtigt kan skabes det fornødne overblik til at agere på udbrud af sygdomme og infektioner samt forebygge smittespredning.

Yderligere information

Christian Mostrup, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]