Ansøg om midler

Stor national undersøgelse skal kortlægge børn og unges interesse for naturvidenskab og teknologi

Ny ambitiøs undersøgelse skal over de kommende 10 år belyse, hvad der afgør børn og unges interesse og motivation for science. Undersøgelsen vil bl.a. se på de unges uddannelsesvalg, forældrenes betydning og børn og unges sociale netværk.

VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden har sammen bevilget 21,3 mio. kr. til en stor national undersøgelse, der skal give ny viden om børn og unges interesse for og deltagelse i naturvidenskab og teknologi og om de barrierer, der forhindrer nogle børn og unge i at engagere sig i naturvidenskab.

Undersøgelsen, som kaldes SCOPE, vil følge udviklingen af danske børn og unges såkaldte science-kapital på baggrund af et rigt og nuanceret datasæt. Undersøgelsen vil følge de samme børn og unge igennem 10 år og i mange forskellige sammenhænge.

”Med SCOPE sigter vi mod en bred forståelse af børn og unges forhold til naturvidenskab. Vi undersøger, hvordan børn og unge bliver vidende, velinformerede og engagerede borgere, der kan forholde sig til betydningen af science for samfundets udvikling. Vi ser på uddannelsesvalg og karriereveje, forældrenes betydning og på børn og unges sociale netværk – alt det, der tilsammen kan betegnes som science-kapital,” siger Chantal Pohl Nielsen fra VIVE, der er en af flere aktører bag undersøgelsen.

SCOPE gennemføres af et konsortium, der repræsenterer indsigter fra naturfagsdidaktik, sociologisk teori, økonometri, survey-metode og kvalitativ metode. Konsortiet består af VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd og Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet i spidsen. Også læreruddannelserne ved Københavns Professionshøjskole, VIA University College og ASTRA – Det nationale naturfagscenter er med.

Berith Bjørnholm, leder af Uddannelse og Formidling i Novo Nordisk Fonden, siger: ”SCOPE er et utroligt vigtigt projekt, som kan give os og andre aktører, der arbejder med naturvidenskabelig uddannelse og formidling – lærere, kommuner, organisationer, projektmagere og forskere – et solidt værktøj til at måle resultaterne af konkrete projekter i mange dimensioner og i forhold til et nationalt gennemsnit. Det vil kunne skabe solid viden om effekten og kvaliteten af indsatser og projekter.”

En mulighed for at måle kvaliteten af science-indsatser
Både VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden har fokus på at styrke børn og unges naturvidenskabelige og teknologiske dannelse og science-kapital. Innovation inden for naturvidenskab og teknologi er noget af det, Danmark skal leve af i fremtiden, og derfor er det vigtigt, at flere børn og unge rustes til at tage kvalificeret stilling til den teknologiske udvikling, og at de ser det som en mulig karrierevej.

Agi Csonka, programchef i VILLUM FONDEN, siger: ”Regeringen investerer i disse år massivt i børn og unges science-kapital bl.a. med naturfagsstrategien, og vi er flere fonde, der bakker op om bestræbelserne på at styrke de naturvidenskabelige elementer i den almene dannelse. I bund og grund handler det om, at kommende generationer skal rustes til at tage stilling til den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling og de samfundsmæssige og etiske problemstillinger, der følger med.

Med denne undersøgelse får vi mulighed for at følge, om vi i fællesskab lykkes med det. Og vi får et enestående datasæt, som giver mulighed for at dykke ned i, hvad der styrker børn og unges motivation, og hvordan vi mindsker science-gabet mellem børn og unge fra ressourcestærke og ressourcesvage familier.”

For yderligere information kontakt:

Berith Bjørnholm, leder, Uddannelse og Formidling, Novo Nordisk Fonden, [email protected], +45 3527 6637

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]

Agi Csonka, programchef, VILLUM FONDEN, [email protected], +45 2014 0545