Ansøg om midler

Stort løft til forskning i koblingen mellem tarmsygdomme, immunforsvaret og tarmbakterier

Foto: Agata Garpenlind

Professor William Winston Agace modtager 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at kortlægge mekanismerne bag immuntolerance i tarmene, og hvordan disse processer er påvirket ved kronisk inflammatoriske tarmsygdomme som ulcerøs colitis og Crohns.

Millioner af mennesker verden over lider af de kronisk inflammatoriske tarmsygdomme Crohns og ulcerøs colitis. I dag er behandlingsmulighederne til personer med disse invaliderende sygdomme få, men det kan der muligvis blive gjort noget ved i fremtiden.

Med en bevilling på 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens ambitiøse Challenge Programme skal professor William Winston Agace fra DTU Health Tech ved Danmarks Tekniske Universitet og Immunology Section ved Lund Universitet kortlægge, hvad der går galt i samspillet mellem immunforsvaret og miljøet i tarmene, når de inflammatoriske tarmsygdomme slår rod.

Forskningsarbejdet skal munde ud i en større forståelse af, hvordan immuncellerne er reguleret for at opretholde vævshomøostase, og hvordan ændringer i homøostasen kan lede til udvikling af tarmsygdommene. Forskningen skal også åbne op for udvikling af metoder til at identificere, om givne behandlinger mod tarmsygdommene virker eller ej, samt danne fundamentet for udvikling af nye former for behandling.

»Vi ved ikke, hvorfor immunforsvaret bliver dysreguleret ved kronisk inflammatoriske tarmsygdomme, men det sker i et kompleks samspil mellem immunsystemet og miljøfaktorer i tarmene, herunder det mikrobielle miljø. I dette forskningsarbejde vil vi skabe en forståelse af den rolle, som specifikke celler spiller i forhold til at promovere kronisk sygdom, samt hvordan signaler fra miljøet opretholder immuntolerance og vævsintegritet,« fortæller William Winston Agace.

Immunforsvaret i tarmene balancerer på en knivsæg
Immunforsvaret i vores tarme er vores værn imod infektioner. Samtidig er det dog vigtigt, at immunforsvaret ikke reagerer aggressivt på alt, hvad der sker i tarmene, for så ville immunforsvaret skulle reagere på alle de bakterier, som lever der, og som gennem et samspil med immunforsvaret er en vigtig del af det at være sund og rask.

Immunforsvarets celler skal på den måde overvåge alt, hvad der sker i tarmen, men samtidig skal der være balance og tolerance i tingene, for at immunforsvaret ikke hele tiden er på overarbejde med risiko for, at det udvikler sig til en kronisk inflammationstilstand.

Netop immuncellerne sidder i et væv, der er opbygget af den celletype, som hedder stromaceller, og det er dem, som en stor del af William Winston Agaces forskningsprojekt er fokuseret omkring.

»Forskning har indikeret, at der er stor diversitet i stromacellerne, og at disse celler kan producere forskellige immunmodulerende molekyler, der spiller ind i immunforsvarets respons på omgivelserne. Et sigte i forskningsarbejdet er at identificere, hvordan stromacellerne vedligeholder den lokale immunologiske balance i vævet. Vores hypotese er, at ændringer i stromacellernes regulering af den immunologiske balance er det, som i sidste ende bidrager til sygdom. Bedre forståelse af stromallernes rolle kan derfor blandt andet lede til identificering af nye mål for behandling til patienter med inflammatoriske tarmsygdomme,« forklarer William Winston Agace.

Specifikke celler styrer immunbalancen i tarmene
Det primære formål med forskningsarbejdet er den grundvidenskabelige kortlægning af, hvordan stromacellerne interagerer med immuncellerne in tarmene for at opretholde immunologisk balance, hvilke signaler der er involveret, og hvordan disse celler og signaler bidrager til den immunmedierede patologi ved inflammatoriske tarmsygdomme.
Sekundært er det at identificere biomarkører, der kan afsløre, om givne behandlinger har en effekt på stromacellernes regulering af tarmhomøostasen.

Endelig er det også forhåbningen, at stromacellerne eller produktet af stromacellernes regulering af tarmenes immunrespons i sig selv kan blive til mål for nye behandlinger til personer med kronisk inflammatoriske tarmsygdomme.

William Winston Agace fortæller, at en del af den forskning, som forskerne skal bedrive over de kommende seks år, kommer til at involvere specialiserede teknikker til at isolere givne celler og områder i tarmene, så de kan blive nærstuderet for første gang.

»En forskningsbevilling af denne størrelse er instrumental i forhold til at drive forskningen fremad og lave studier på humant væv samt mekanistiske studier på dyr. Det åbner også op for en fantastisk mulighed for et samarbejde mellem forskellige discipliner mod et fælles mål samt at samle førende internationale eksperter inden for forståelsen af samspillet mellem immunforsvaret og det mikrobielle miljø i tarmene. Det gør det muligt at komme virkelig dybt i emnet og få helt nye indsigter i indtil videre ukendte detaljer af dette komplekse samspil. I sidste ende skal alt denne viden gerne komme patienter med kronisk inflammatoriske tarmsygdomme til gavn,« siger William Winston Agace.

Om Challenge Programme

Novo Nordisk Fondens Challenge Programme blev etableret i 2014, og siden har fonden årligt uddelt et trecifret millionbeløb til ambitiøse forskningsprojekter med fokus på globale udfordringer. Challenge Programme er målrettet forskningsprojekter, der med en tematisk tilgang adresserer nogle af de store samfundsudfordringer – heraf navnet Challenge Programme. Få et overblik over bevillingerne her.

Yderligere information

Christian Mostrup
Director, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]