Ansøg om midler

Succesfuldt syddansk naturvidenskabsprojekt bliver nationalt

Geo & Bio Science Center Syd modtager bevilling fra Novo Nordisk Fonden til at gøre succesfuldt syddansk naturvidenskabsprojekt for børn og unge nationalt. Projektet er ét af 12, der netop har modtaget støtte fra fonden inden for området ”naturvidenskabelig ud-dannelse og uformelle læringsmiljøer”.

I Region Syddanmark har undervisere på grundskoler og gymnasier i nogle år haft muligheden for at tage eleverne med til Geo og Bio Center Syd i Fåborg for at give dem en ordentlig naturvidenskabelig vitaminindsprøjtning, der har inspireret eleverne til at blive passionerede for naturfag.

Dette succesfulde projekt, som er henvendt til skoleklasser fra 5. klasse i grundskolen til 3g i gymnasiet, bliver nu rullet ud nationalt, så elever over hele landet kan få naturvidenskab ind under huden på en ny og interessant måde.

Med en bevilling på tre mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden bliver både interessante naturvidenskabelige undervisningsforløb, naturvidenskabelige kursusdage og sågar naturvidenskabelige lejrskoler over de næste tre år stillet gratis til rådighed for skoler og gymnasier i hele Danmark fra Skagen i nord til Gedser i syd.

»Vores evalueringer viser, at skolerne er rigtig glade for at kunne benytte sig af vores tilbud, hvor det faglige niveau er i top, hvor alt er tilrettelagt for dem, og hvor undervisningen er gratis. Vi har netop åbnet op for ansøgninger for en uge siden, og vi har allerede fået booket 12 forløb i sensommeren og efteråret,« fortæller kvinden bag projektet, lektor Pia Halkjær Gommesen fra Fåborg Gymnasium.

Samarbejder med uformelle læringsmiljøer
Geo & Bio Center Syd har som sigte at få eleverne ud af klasselokalerne, så de kan opleve naturvidenskaben med deres egne sanser.

I samarbejde med Fåborg Gymnasium, Syddansk Universitet, Brobyskolen og uformelle læringsmiljøer som Naturama og Geopark Det Sydfynske Øhav skaber Geo & Bio Center Syd skarpe undervisningsforløb. I forløbene får skolelærere og gymnasieundervisere i hele landet mulighed for at skræddersy et undervisningsprojekt til lige netop deres klasse i samarbejde med eksempelvis naturvejledere, biologer eller landskabsarkæologer.

Rammerne er brede på Geo & Bio Center Syd, hvor læringsprojekterne kan være inden for alt fra biodiversitet og skoven som økosystem til istidslandskaber og landbrug.

De forskellige projektforløb kan i tillæg omfavne flere forskellige fagretninger, således at et projekt om biodiversitet sagtens kan kombineres med matematik, så eleverne ikke bare lærer om biologi, men også får mulighed for at anvende matematik i praksis.

»Når en skolelærer henvender sig til os, snakker vi med dem og finder ud af, hvad de gerne vil lave. Så trækker vi folk ind fra de eksterne læringsmiljøer og skaber et undervisningsforløb, der kan starte i klasselokalerne med noget undervisningsmateriale og slutte med en lejrskole her på Fåborg Gymnasium, hvor eleverne kan sove enten på skolen eller i bivuakker på skolens område. De skal kun selv betale for maden. Resten sørger vi for,« siger Pia Halkjær Gommesen.

Støtte til undervisere på alle trin
Formålet med Geo & Bio Center Syd er både at styrke elevernes faglige kundskaber inden for naturfagene, men også at vække og styrke deres interesse. Pia Halkjær Gommesen fortæller, at mange undervisere i folkeskolen ikke er fagligt udrustet eller er for presset på forberedelsestid mv. til at komme hele vejen rundt om alle naturfagene, men at de gennem Geo & Bio Center Syd kan blive klædt på til alligevel at kunne stimulere eleverne på et spændende og højt fagligt niveau.

Underviserne har måske ikke erfaring med at udføre eksperimentelle forsøg inden for matematik eller biologi, men får gennem Geo & Bio Center Syd hjælp fra en fagperson. Folkeskolelærerne kan få hjælp fra gymnasielærere eller personer fra de uformelle fagmiljøer, og gymnasielærerne kan få hjælp fra universitetsundervisere.

Pia Halkjær Gommesen fortæller, at når Geo & Bio Center Syd trækker folk ind fra et højere uddannelsestrin, er det ikke kun for lærernes skyld. Det er primært for elevernes skyld – det er en slags faglig karrierelæring eller brobygning mellem de forskellige trin i uddannelseskæden, samtidig med at det giver undervisningen et fagligt løft.

»Vi tilrettelægger projekter, så de møder både undervisernes og elevernes behov. Det kan både være i enkeltfag, men det kan også være tværfaglige projekter. Mange elever er ikke vant til at have naturvidenskabsundervisning uden for et klasselokale, så for mange af dem er det en øjenåbner, at det også kan foregå på den her måde. Underviserne får stillet nogle værktøjer til rådighed i deres undervisning og får også inspiration til, hvordan de selv kan tilrettelægge deres undervisning,« siger Pia Halkjær Gommesen.

Pia Halkjær Gommesen fortæller, at bevillingen fra Novo Nordisk Fonden blandt andet skal gå til at betale lønninger til de tilknyttede undervisere og til indkøb af en ny bus og flere cykler, så lejrskoleeleverne får mulighed for at bevæge sig endnu mere rundt i landskabet, mens de lærer om verden omkring dem.

Støtte til 12 projekter
Geo & Bio Science Center Syd er blandt 12 projekter, der netop har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden i forårets uddelingsrunde til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer med fokus på læring i både skoletiden og fritiden. Projekterne understøtter hele uddannelseskæden fra dagtilbud til ungdomsuddannelser med ekstra ressourcer og et løft af de faglige metoder og materialer til undervisningen. Læs mere om de øvrige 11 støtte projekter her.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]