Ansøg om midler

Sundhedsvidenskabelige forskere skal (også) være iværksættere

En bevilling fra Novo Nordisk Fonden skal udbygge School of Health Innovation, der siden 2017 har uddannet svenske og norske forskere i innovation, til også at omfatte Danmark. Ambitionen er, at øge forskernes iværksætterlyst, styrke de nordiske netværk og se minimum fem nye kommercielle projekter bryde frem.

Danske og nordiske forskere skal være mere entreprenante. Det vil skabe en stærkere bro mellem universiteternes forskning og industriens udvikling af ny medicin til gavn for patienter, sundhedsvæsen og samfund. Derfor slutter Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet sig nu til School of Health Innovation, som netop har til formål at forsyne forskere inden for sundhedsvidenskab og life science med værktøjer og indsigt i innovationens virkemidler.

”Vi vil gerne accelerere den allerførste del af den innovative værdikæde helt inde på universiteterne. Derfor er det helt essentielt, at vi kan tilbyde forskere adgang til viden og kompetencer, nu også i regi af School of Health Innovation, så vi kan få mere af den kommercielt relevante forskning ud i virksomhederne. Det er vigtigt, at vi kan gøre det på tværs af Norden og på tværs af Danmark – lige fra PhD-niveau til professorer,” siger Trine Winterø, prodekan for innovation, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

School of Health Innovation er det første og eneste nordiske initiativ, der udbyder kurser i innovation som en overbygning til de akademiske discipliner inden for sundhedsvidenskab og life science. Målgruppen er forskere og klinikere på alle niveauer, dvs. fra Ph.d.er til professorer. Skolen blev etableret i 2017 som et samarbejde mellem Universitetet i Oslo (UiO), Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU) i Trondheim og Karolinska Institutet i Stockholm. I løbet af de første tre år har 200 forskere gennemført et eller flere af de tre kurser, der udbydes.

Gratis at deltage
Modulerne på Københavns Universitet udvikles i løbet af dette forår, og de vil fokusere på styrkerne ved dansk innovation inden for sundhedsområdet, herunder farmaceutiske udviklingsprocesser, industrielle samarbejder og økosystemet for iværksættere. Der er åbent for ansøgninger, og de første kursusgange begynder til efteråret.

”School of Health Innovation giver sundhedsvidenskabelige forskere værktøjer og kompetencer til at forbedre vores samfund. De lærer hvordan deres egen forskning kan kommercialiseres, og hvordan klinisk praksis kan forbedres. Ved at få Danmark med i samarbejdet, vil vi nu få et endnu stærkere School of Health Innovation. Vi glæder os,” siger Professor Hilde Nebb, vicedekan for innovation og internationalisering ved Universitetet i Oslo, School of Health Innovation.

School of Health Innovation udbyder i alt 100 pladser årligt, og pladserne fordeles ligeligt mellem de tre deltagende lande. Underviserne, der repræsenterer både Norge, Sverige og Danmark, er kompetente og erfarne fagpersoner, eksempelvis undervisere fra handelshøjskoler og mentorer fra life science-virksomheder.

Det er gratis for sundhedsvidenskabelige forskere at deltage i på kurserne, ligesom rejseomkostninger til moduler i andre nordiske lande også dækkes. Målet er at udvide programmet til at udbyde 140 pladser i 2023. Deltagerne vil blive udvalgt med udgangspunkt i motiverede ansøgninger eller beskrivelser af konkrete forskningsprojekter.

Flere kommercielle projekter
Ud over et overordnet ønske om at øge kendskabet innovation er det endvidere ambitionen for School of Health Innovation, at forskerne skal udvikle konkrete innovationsprojekter. Allerede nu eksisterer en række projekter, som deltagere fra School of Health Innovation har taget initiativ til, og som modnes i inkubatorer, bl.a. SPARK Norway.

Novo Nordisk Fondens mål er derfor, at deltagere fra kurserne i 2023 skal have taget initiativ til mindst fem nye kommercielle projekter, som enten vil være optaget i acceleratorprogrammer eller have rejst betydelig finansiering. Den grundlæggende tese er, at der i Norden bedrives sundhedsforskning i verdensklasse, og at der samtidig findes et uudnyttet potentiale for at omdanne forskningsresultater til nye produkter og løsninger.

”Vi ønsker med dette projekt at bidrage til at styrke iværksætterkulturen blandt sundhedsvidenskabelige forskere. Forskerne vil få bedre muligheder af et bredere fokus, ligesom patienter og samfund vil få glæde af ny medicin og behandling. I USA og Storbritannien er det fx helt almindeligt, at forskere er engageret i flere start-ups. Den kultur vil vi gerne bidrage til at fremme herhjemme,” siger Mikkel Skovborg, Innovationschef hos Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden har bevilliget 10,2 mio. kr. som skal understøtte udvidelsen af programmet i perioden 2020-2023.

Faktaboks: Kursusudbud fra School of Health Innovation:

 1. Health Innovation & Entrepreneurship
  Indhold: Introduktion til sundhedsinnovation, praktisk erfaring med innovationsprocesser og forståelse for finansierings- og udviklingsmuligheder. Undervisningen foregår i Danmark, Norge og Sverige.
  ECTS-point: 7,5
 2. Entrepreneurship in Healthcare
  Indhold: Udvikling af en forretningsplan, mentorskab og milepælsplan samt udvikling af translationelle forskningsprojekter. Undervisningen foregår skiftevis i Danmark, Norge og Sverige.
  ECTS-point: 5
 3. Innovation for Professors
  Indhold: Introduktion til sundhedsinnovation, forretningsplaner samt at drive forskning til marked. Værktøjer til at identificere forskning med kommercielt potentiale. Undervisningen foregår i Norge (2020), Danmark (2021) og Sverige (2022).
  Varighed: 2 dage.

Der kan søges mere information og optagelser på kurserne via: www.healthsciences.ku.dk/innovation

Yderligere information

Anders Rosendahl, Senior Communications Partner, tlf.: 7730 1532, [email protected]