Ansøg om midler

Svampes madvaner kommer under lup i stort forskningsprojekt

Ambitiøst projekt på Københavns Universitet skal finde ny viden om svampes nedbrydning af biomasse, som er et af de redskaber, vi kan bruge for at udnytte affald og biomasserester i den grønne omstilling. Professor Katja S. Johansen modtager 59,9 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til forskning i området.

Svampe bruger enzymer til at nedbryde biomasse, fx tørvejord og træ, når de skal optage næring. Disse enzymer tilpasser sig den biomasse, de skal nedbryde, men hvordan det sker, ved vi ikke meget om.

Det er relevant at få en mere fuldstændig viden om denne proces. Det skyldes dels, at mikrobiel omsætning af biomasse er et af de redskaber, vi skal bruge for at udnytte affald og biomasserester i den grønne omstilling, og dels at svampenes spisevaner udgør en betydelig del af kulstofkredsløbet i naturen og derfor har stor betydning for Jordens klima. Et nyt forskningscenter skal undersøge, hvordan denne nedbrydning finder sted. Forskningen har særligt fokus på, hvordan mikroorganismer direkte eller indirekte udnytter luftens ilt sammen med deres enzymer.

Centret hedder ”Oxygen Constraints on Microbial Secretomes during Plant Cell Wall Turnover (OxyMiST)” og ledes af professor Katja S. Johansen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Novo Nordisk Fonden støtter projektet med 59,9 mio. kr. gennem Novo Nordisk Foundation Challenge Programme.

Tørvejord og træ skal undersøges

Katja S. Johansen vil i sin forskning undersøge, hvordan ilt bidrager til den enzymatiske nedbrydning af kulhydrater i plantecellevæggen og dermed gør det muligt for svampe at få næring. Konkret vil hun tage udgangspunkt i to udvalgte økosystemer: tørvejord og træ. Netop disse to økosystemer er interessante, fordi en stor andel af Jordens kulstof er bundet i dem, og fordi man her kan finde betingelser med store forskelle i mængden af tilgængelig ilt.

”Med OxyMist vil vi undersøge ilts betydning for svampenes udskillelse af enzymer og for enzymernes virkemåde. Indtil videre har vi blot set et hjørne af, hvad der ser ud til at være et ganske kompliceret billede. Det bliver virkelig spændende!” siger Katja S. Johansen.

Projektet giver mulighed for at forstå en vigtig proces i naturen bedre, og samtidig kan resultaterne få stor betydning for vores brug af enzymer i andre sammenhænge, fx i industrien, hvor enzymer indgår i produktionen af en lang række produkter som eksempelvis brændstoffer, materialer og fødevarer.

”Der er tale om et yderst relevant forskningsprojekt, der kan give nogle eftertragtede svar på, hvilken rolle ilt spiller, når svampe omsætter biomasse i to konkrete økosystemer. Projektet har også en stor praktisk relevans, fordi resultaterne kan bidrage med ny viden om, hvordan vi bedst udnytter nye og bedre enzymer i industrielle processer,” siger Claus Felby, Senior Vice President, Biotech, Novo Nordisk Fonden.

Om Novo Nordisk Foundation Challenge Programme

Novo Nordisk Foundation Challenge Programme blev etableret i 2014, og siden har fonden årligt uddelt et trecifret millionbeløb til ambitiøse forskningsprojekter med fokus på globale udfordringer. Programmet er målrettet forskningsprojekter, der med en tematisk tilgang adresserer nogle af de store samfundsudfordringer – heraf navnet Challenge Programme. I 2020 er der givet bevillinger inden for temaerne biodiversitet, kvantesimulering og hvordan svampes nedbrydning af plantebiomasse bidrager til vores klima.

Fonden har netop åbnet for ansøgninger til Challenge Programme 2021 med fokus på, hvordan tværgående forskning skal løse morgendagens udfordringer inden for sygdom og fødevarer.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 2367 3226, [email protected]

Professor Katja S. Johansen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, tlf.: 35 33 37 06, [email protected]