Ansøg om midler

Syv nye Distinguished Innovators er udpeget, deriblandt tre med fokus på bæredygtighed

Distinguished Innovator-programmet er blevet udvidet, så forskere der arbejder med bæredygtighed nu også er inkluderet blandt bevillingsmodtagerne – side om side med forskere inden for sundhedsområdet. Således har en forsker, der arbejder med udvikling af naturlige biopesticider, en forsker der undersøger mikrober, der kan håndtere klimaforandringer i afgrøder, og en forsker der arbejder med katalysatorer for omdannelse af CO2 og metan modtaget bevillinger ved den seneste uddelingsrunde.

Novo Nordisk Fondens Distinguished Innovator-program har til formål at tilbyde langsigtet støtte til etablerede og entreprenante nordiske forskere. Bevillingerne giver forskerne mulighed for at modne deres opfindelser, der har kommercielt potentiale, samtidig med, at de har tid til at passe deres akademiske arbejde ved siden af.

I denne omgang er bevillingerne gået til Samir EL Andaloussi, Samuel Emil Schmidt, Sotirios Kampranis, Guillermo Montoya, Ling Ding, Karin Lykke-Hartmann og Søren Kegnæs, der hver især modtager en 3-årig bevilling på op til 6 millioner kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Foruden at fremme innovation og entreprenørskab har programmet også et andet mål, nemlig at skabe positive forandringer inden for universitetsverdenen. Bevillingsmodtagere bliver således også innovations-ambassadører på det universitet, de er tilknyttet.

Novo Nordisk Fonden har netop åbnet et nyt kald for næste runde af Distinguished Innovator-ansøgninger. Læs mere her.

”Dette forår har vi modtaget mange ansøgninger af særdeles høj kvalitet, og det glæder mig, at vi har udpeget de syv nye Distinguished Innovators,” siger Mikkel Skovborg, Senior Vice President for Innovation, Novo Nordisk Fonden. ”Nu, da vi har valgt at udvide programmet, glæder det mig også, at tre ud af de syv bevillingsmodtagere beskæftiger sig med bæredygtighed. I fremtiden ser vi frem til at modtage ansøgninger indenfor kvanteteknologiområdet også.”

De syv bevillingsmodtagere og deres projekter
Samir EL Andaloussi, professor, Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, har fået en bevilling på 6 mio. kr. til at udvikle nye løsninger, der skal forbedre effekten af lægemidler baseret på anti-sense oligonukleotider (ASO’er) til behandling af hjertesygdom. I projektet vil der blive anvendt forskellige interdisciplinære tilgange. For eksempel vil forskerne, når de skal screene effektiviteten af nye metoder til at levere ASO-medicinen til hjertet, kortlægge virkningen på enkeltcelle-niveau in vivo ved hjælp af RNA-sekventering. Målet med projektet er at udvikle en metode for ASO-levering til hjertet, der er så lidt invasiv men samtidig så målrettet som muligt.

Samuel Emil Schmidt, lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, modtager en bevilling på 5.997.561 kr. til udvikling af et lille intelligent plaster, der kan måle hjertefunktionen uden på kroppen. Fjernmonitorering af personer med hjertesvigt baner vej for, at man kan justere løbende i medicineringen og derved undgå hospitalsindlæggelse. Hidtil har en effektiv fjernmonitorering kun været mulig ved hjælp af sensorer placeret i lungernes blodkar, hvilket kræver et kirurgisk indgreb, er omkostningstungt og udgør en risiko for patienten. Målet med dette forskningsprojekt er at udvikle et intelligent plaster, der er billigt, enkelt at bruge og som ikke udgør en risiko for patienten.

Sotirios Kampranis, professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, modtager en bevilling på 5.996.992 kr. for et projekt, der skal revolutionere skadedyrsbekæmpelse ved at udvikle naturlige biopesticider ved hjælp af fermentering. Gennem banebrydende teknologi er målet med forskningen er at udvikle en bæredygtig og skalerbar kilde til sikre og bionedbrydelige skadedyrsbekæmpelsesmidler, der kan anvendes til økologisk landbrug.

Guillermo Montoya, professor og forskningsdirektør, Novo Nordisk Center for Protein Research, Københavns Universitet, modtager en bevilling på

6 millioner kr. til at studere CRISPR-associerede transposase (CAST) systemer. Denne nye genredigeringsteknologi kan indsætte store segmenter af DNA, der adresserer en af de største ulemper ved nuværende genredigeringsmetoder. Teknologien kan bruges i terapeutiske applikationer og bioteknologiske processer ved at modificere mikroorganismer, planter eller dyr. Den nuværende CAST-teknologi har dog forskellige begrænsninger og tillader ikke genommanipulationer, der adresserer komplekse sygdomme. Målet med denne forskning er at redesigne og forbedre CAST’er for at tillade kompleks genommanipulation i celler til biomedicinske og bioteknologiske anvendelser.

Ling Ding, lektor, Institut for Bioteknologi og Biomedicin, DTU, har fået en bevilling på 5.938.304 kr. til at undersøge mikrober, der vil kunne anvendes til at afbøde effekterne af klimaforandringer på afgrøder. Gennem et samarbejde imellem Danmark og Vietnam – hvor dyrkningen af ris er truet – sigter forskningsprojektet mod at forstå, hvordan Streptomyces spp. kan ruste planter imod abiotisk stress (så som tørke- og saltstress) samt anvende denne viden til at fremme en bæredygtig landbrugsproduktion.

Karin Lykke-Hartmann, professor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, modtager en bevilling på 6 mio. kr. for et projekt, der skal adressere to faktorer, som medvirker til at reducere graviditetsraten blandt kvinder i fertilitetsbehandling. Projektet vil udvikle en protokol for modning af æg i petriskålen, hvor der anvendes ovarievæv fra infertile kvinder, med det formål at aktivere æggene kunstigt til at opnå en højere befrugtningsrate.

Søren Kegnæs, professor, Institut for Kemi, DTU, har fået bevilget 5.941.493 kr. til udviklingen af nye og stabile heterogene katalysatorer til omdannelse af CO2 og metan fra biogas til værdifuld syngas. Syngas udgør et kritisk element i produktionen af brændstof og kemikalier i dag, og vil også være det i fremtidens energi- og kemikalieportefølje. Målet med projektet er at opnå en effektiv og rentabel udnyttelse af CO2, hvilket vil kunne få en stor betydning for miljøet og samfundet.

Åbent kald for nye ansøgninger
Den 1. august åbnede et nyt kald for Distinguished Innovator-ansøgninger. Ansøgningsfristen er den 14. september 2023. Læs mere her.


25 Distinguished Innovators
Med de syv nye bevillingsmodtagere medregnet, er der nu i alt 25 forskere, der kan kalde sig ”Distinguished Innovator”. De første bevillinger inden for dette program blev uddelt i 2020.

Zachary Gerhart-Hines, Københavns Universitet (2020)
Mette Rosenkilde, Københavns Universitet (2020)
Martin Roelsgaard Jakobsen, Aarhus Universitet (2020)
Claus Elsborg Olesen, Aarhus Universitet (2020)
Andreas Kjær, Rigshospitalet (2020)
Trond Ulven, Københavns Universitet (2021)
Kristian Strømgaard, Københavns Universitet (2021)
Irina Borodina, Danmarks Tekniske Universitet (2021)
Anja Boisen, Danmarks Tekniske Universitet (2021)
Jan Terje Andersen, Oslo Universitetshospital (2022)
Olli Pentikäinen, Turku Universitet (2022)
Ali Salanti, Københavns Universitet (2022)
Thomas Lars Andresen, Danmark Tekniske Universitet (2023)
Felipe Pereira, Lund Universitet (2023)
Ulf Landegren, Uppsala Universitet (2023)
Morten Otto Alexander Sommer, Danmarks Tekniske Universitet (2023)
Niels Behrendt, Rigshospitalet & Københavns Universitet (2023)
Risto Ilmoniemi, Aalto Universitet (2023)
Samir EL Andaloussi, Karolinska Institutet (2023)
Samuel Emil Schmidt, Aalborg Universitet (2023)
Sotirios Kampranis, Københavns Universitet (2023)
Guillermo Montoya, Københavns Universitet (2023)
Ling Ding, Danmarks Tekniske Universitet (2023)
Karin Lykke-Hartmann, Aarhus Universitet (2023)
Søren Kegnæs, Danmarks Tekniske Universitet (2023)

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet.
https://novonordiskfonden.dk/da/

Yderligere information
Marie-Louise Jersin, Senior Communications Partner, +45 3049 4957, [email protected]